Видання

Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки


ID: 3975
Кількість показів: 432
дата змінення: 25.11.2015 18:06:34
Ким змінено (ім'я): (kyv) Юлія Кузь
Посилання на журнал, показники:  http://nz.ukma.edu.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Алгоритми порівняння зображень для вирішення задачі пошуку за змістом


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Карпович Артем Валерійович
Глибовець А. М.
2018
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.1 c.21-24
2
Наукова стаття
Властивості квадратичної задачі для максимального k-плекса у неорієнтованому графі


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Стецюк Петро Іванович
Ляшко Володимир Іванович
Бардадим Тамара Олексіївна
2017
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.198 c.8–13
3
Наукова стаття
Дослідження паралельних алгоритмів мовою PYTHON з використанням різних платформ


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Комп'ютерної інженерії
Погорілий Сергій Дем'янович
Семьонов Б.О.
2017
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.198 c.14–21
4
Наукова стаття
Системи зберігання енергії: аспекти безпеки і оптимізації


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Заславський Володимир Анатолійович
Пасічна Майа Володимирівна
2018
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.1 c.65-71
5
Праці конференції
Program-oriented logics of non-determonistic quasiary predicates


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Теорії та технології програмування
Нікітченко Микола Степанович
Шкільняк Степан Степанович
2017
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
c.137-140
6
Наукова стаття
Першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Теорії та технології програмування
Нікітченко Микола Степанович
Шкільняк Степан Степанович
2016
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.190 c.16-22
7
Наукова стаття
Секвенційні числення композиційно-номінативних модальних логік немонотонних предикатів


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
НДС Теоретичної кібернетики
Теоретичної кібернетики
Касьянюк Веда Станіславівна

Шкільняк Оксана Степанівна
2016
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.190 c.23-29
8
Наукова стаття
Мультироздільникові коди


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Завадський Ігор Олександрович
2015
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.177 c.69–75
9
Наукова стаття
Використання скінченних автоматів у завадостійкому кодуванні


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Завадський Ігор Олександрович
2014
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.163 c.4-8
10
Наукова стаття
Протоколи електронного голосування


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Анісімова Людмила Анатоліївна
2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.151 c.88-95
11
Навчальний посібник
Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Лялецький Олександр Олександрович
Афонін А.О.
2014
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
c.1-56
12
Наукова стаття
Транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки та їх числення


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Шкільняк Оксана Степанівна
2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.151 c.48–54
13
Наукова стаття
Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик.


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Стеля Олег Борисович
Ляшко Володимир Іванович

2012
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.138 c.85-90
14
Наукова стаття
Кластеризація даних з використанням теорії можливостей


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теоретичної кібернетики
Касьянюк Веда Станіславівна

2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.151 c.56.0000
15
Наукова стаття
Особливості інтелектуальної обробки інформації у сучасних системах автоматизації міркувань


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Афонін А.О.

2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
c.21-28
16
Наукова стаття
Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік квазіарних предикатів


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теорії та технології програмування
Шкільняк Степан Степанович
2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.151 c.24-31
17
Наукова стаття
Kомпозиційно-номінативні логіки епістемічного типу


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Теорії та технології програмування
Шкільняк Степан Степанович
Шкільняк Оксана Степанівна
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.4-7
18
Наукова стаття
Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теоретичної кібернетики
Касьянюк Веда Станіславівна


2012
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
c.30-35
19
Наукова стаття
Секвенційні числення реномінативних логік квазіарних предикатів


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теорії та технології програмування
Шкільняк Степан Степанович
2012
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.138 c.23-29
20
Наукова стаття
Bідношення логічного наслідку для множин формул в композиційно-номінативних логіках


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теорії та технології програмування
Шкільняк Степан Степанович
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.22-26
21
Наукова стаття
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Глибовець Микола Миколайович
Кирієнко О. В.
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.81-90
22
Наукова стаття
Властивості алгебр складноіменних даних


Факультет інформаційних технологій
Програмних систем і технологій
Іванов Євген В’ячеславович
2010
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.112 c.95-102
23
Наукова стаття
Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах.


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Стеля Олег Борисович
Стеля Ігор Олегович
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.56.0000
24
Наукова стаття
Композиційна семантика рекурсивних виразів та їхніх узагальнень в SQL-подібних мовах


Факультет інформаційних технологій
Програмних систем і технологій
Поляков Сергій Анатолійович

2010
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.112 c.21-25
25
Наукова стаття
Моделювання біржових процесів за допомогою агентного підходу


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Анісімова Людмила Анатоліївна
Глибовець А. М.
Субота О. М.
2009
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.99 c.85-90
26
Наукова стаття
Побудова логіки нечітких предикатів та алгебри нечітких реляцій на базі теоретико-можливісного підходу


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теоретичної кібернетики
Касьянюк Веда Станіславівна


2010
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.112 c.103.0000
27
Наукова стаття
Секвенційні числення композиційно-номінативних модальних і темпоральних логік


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
2009
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.99 c.37.0000
28
Наукова стаття
Композиційно-номінативні модальні та темпоральні логіки: семантичні властивості, секвенційні числення


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
2008
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.86 c.25.0000

Повернення до списку

Вгору