Видання

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”


ID: 3987
Кількість показів: 405
дата змінення: 02.11.2019 01:00:00
Ким змінено (ім'я): (fil29) Юлія Мельник
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Значення показника Index Copernicus
IC: E/P | ICV 2018:
IC: E/P | ICV 2018:


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Комунікативно-стратегічна компетентність в контексті розроблення змісту навчання майбутніх філологів німецької мови (початковий етап)


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовкова Тетяна Анатоліївна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
c.81-88
2
Наукова стаття
Стратегічна компетентність як предмет лінгводидактичної дискусії


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
c.19-26
3
Наукова стаття
Теоретичні засади і досвід створення курсів з мовного тестування


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
c.157-163
4
Наукова стаття
Вивчення ландшафтознавчих понять у курсах шкільної географії: теоретико-методологічний аспект


Географічний факультет
Географії України
Муніч Нелла Володимирівна
2012
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.1 c.117-123
5
Наукова стаття
Використання молюсків як акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Екології та охорони навколишнього середовища
2012
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.2 c.164.0000
6
Концептосфера Богдана МельничукаАстаф'єв Олександр Григорович

2011
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.31 c.89.0000
7
Наукова стаття
Літературна епоха Юрія Лавріненка: спроба окреслити не окреслене


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Астаф'єв Олександр Григорович

2011
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.31 c.294.0000
8
Наукова стаття
Твори Тараса Шевченка у перекладі Чеслава Ястшембця-Козловського


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Астаф'єв Олександр Григорович
2011
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.33 c.210.0000
9
Наукова стаття
Місце читача у структурі суб’єктної сфери художнього твору


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Шаповал Мар'яна Олександрівна
2009
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.26 c.393.0000
10
Наукова стаття
Національна онтологія як текст: Тарас Шевченко і Василь Стус


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Гнатюк Мирослава Михайлівна
2009
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.27 c.242.0000
11
Наукова стаття
Погляди Сергія Єфремова на державність України через призму програми Української радикальної партії (1905 р.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2009
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.1 c.26.0000
12
Наукова стаття
Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція.


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Шаповал Мар'яна Олександрівна
2009
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
т.27 c.338.0000
13
Наукова стаття
Словесні методи герменевтизації лінгвістичного та екстралінгвістичного матеріалу


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
14
Наукова стаття
Теорія і практика регулювання тарифів на ринку телекомунікацій та методи регулювання цін


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”

Повернення до списку

Вгору