Видання

Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies


ID: 4020
Кількість показів: 291
дата змінення: 05.11.2020 11:40:20
Ким змінено (ім'я): (bilan) Тетяна Білан
Посилання на журнал, показники:  http://nuft.edu.ua/page/view/zhurnal-naukovi-pratsi-nukht--zhurnal-naukovi-pratsi-nukht-%E2%84%9632--zhurnal-naukovi-pratsi-nukht-%E2%84%9633--zhurnal-naukovi-pratsi-nukht-%E2%84%9634--zhurnal-naukovi-pratsi-nukht-%E2%84%96-37--zhurnal-naukovi-pratsi-nukht-%E2%84%96-38--zhurnal-naukovi-pratsi-nukht-%E2%84%96-40--zhurnal-naukovi-pr / http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p3496,3.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 |

Значення показника Index Copernicus
IC: 5.30 | 2013
IC: 47.23 | 2014


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Безпечність харчових продуктів як важлива складова конкурентоспроможності підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Євсєєва-Северина Ірина Василівна
Скопенко Н.С.
2020
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.26 c.110-120
2
Наукова стаття
Застосування сучасних інформаційних систем та технологій в управлінні з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Євсєєва-Северина Ірина Василівна
Скопенко Н.С.
2020
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.26 c.58-70
3
Наукова стаття
Ризик-менеджмент як необхідна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Євсєєва-Северина Ірина Василівна
Скопенко Н.С.
2020
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.26 c.120-129
4
Наукова стаття
Оцінювання бізнес-процесів підприємств з використанням методу функціонально-вартісного аналізу ABC


Факультет інформаційних технологій
Інформаційних систем та технологій
Гладка Мирослава Вікторівна
Гладкий Я.В.
Бойко Р.О.
2019
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.25 c.7-15
5
Наукова стаття
Економічні суперечності глобалізації


Економічний факультет
Підприємництва
Богуславський Олександр Володимирович
Нікітіна Тетяна Андріївна
2018
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.24 c.91-102
6
Наукова стаття
Ідентифікація різних видів молока з використанням інструментальних і хемометричних методів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Іщенко Микола Володимирович2016
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.22 c.230-235
7
Наукова стаття
Термогравіметричне дослідження шихти для синтезу оксидполімерного композиту на основі ZnO


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки


Фесич Ігор Володимирович
2016
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.22 c.242-249
8
Наукова стаття
Прогнозування термінів зберігання м’ясних напівфабрикатів, пакованих у різний спосіб


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики

Потапенко Леонід Іванович
2014
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.20 c.42-48
9
Наукова стаття
Вплив молекулярної рухливості у системі триацилгліцеринів на їх діелектричні та теплофізичні властивості


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
Лазаренко Максим Михайлович
Лазаренко Михайло Васильович
2013
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
c.119-123
10
Наукова стаття
Оптимізація умов синтезу високотемпературної надпровідної кераміки складу Pb-1212


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович


2014
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.20 c.233-238
11
Наукова стаття
Фізико-хімічні властивості кристалів заміщених оксалатів Ca1-хRxC2O4•H2О (R – Eu, Sm, Ho, Pr, Nd), вирощенних у силікатному гелі


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
2014
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.20 c.239-247
12
Наукова стаття
Малі форми господарювання як чинник конкурентоспроможності АПК


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2011
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
c.83-87
13
Наукова стаття
Формування та розвиток ринку екологічних товарів і послуг в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
c.111-114
14
Наукова стаття
Венчурне фінансування як фактор інноваційного розвитку економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2009
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.30 c.6-8
15
Наукова стаття
Специфіка розвитку конкуренції в Україні в сучасних умовах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2009
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
16
Наукова стаття
Пріоритети інноваційної діяльності підприємств в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2008
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.25 c.122-124
17
Наукова стаття
Інноваційна активність як фактор конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2007
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
т.22 c.73-75
18
Наукова стаття
Теплофізичні дослідження релаксаційних та фазових переходів рослинного жиру


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
Лазаренко Максим Михайлович

2001
Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of National university of food technologies
c.80-81

Повернення до списку

Вгору