Видання

Нелінійні коливання


ID: 4102
Кількість показів: 644
дата змінення: 22.11.2018 13:20:54
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  www.uk.vikipedia.org / http://imath.kiev.ua/~nosc/web/?lang=ua
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,279 | 2010
IF: 0.231 | 2013
IF: 0.17 | 2016

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.307 | 2016

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0,3 | 2010
SJR: 0.214 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Optimal Morse-Smale flows with singularities on the boundary of surface


Механіко-математичний факультет
Геометрії
НДС проблем системного аналізу
Пришляк Олександр Олегович
Лосєва Марія Вікторівна
2018
Нелінійні коливання
т.21 c.231-237
2
Наукова стаття
Існування розв’язку задачі Діріхле для рівняння теплопровідності із загальною стохастичною мірою


Механіко-математичний факультет
Геометрії
Городній Михайло Федорович
2018
Нелінійні коливання
т.21 c.29-35
3
Наукова стаття
Квазіперіодичні вимушені коливання твердого тіла в полі квадратичного потенціалу


Механіко-математичний факультет
Геометрії
НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Парасюк Ігор Остапович
2018
Нелінійні коливання
т.21 c.99-115
4
Наукова стаття
Глобальний атрактор імпульсної динамічної системи, породженої хвильовим рівнянням


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Капустян Олексій Володимирович
Романюк Ірина Вікторівна
2017
Нелінійні коливання
т.20 c.361-372
5
Наукова стаття
Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування”


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
Перестюк Микола Олексійович
2017
Нелінійні коливання
т.20 c.431-432
6
Наукова стаття
Про експоненціальну стійкість тривіального тора одного класу нелінійних імпульсних систем


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Капустян Олексій Володимирович
Асроров Фарход Анварович
Перестюк Юрій Миколайович
2017
Нелінійні коливання
т.20 c.1-7
7
Наукова стаття
Про обмежені розв'язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта


Механіко-математичний факультет
Геометрії
Городній Михайло Федорович
Гончар Інна Володимирівна
2017
Нелінійні коливання
т.20 c.66-73
8
Наукова стаття
Теореми про збурення для многочастотної системи з імпульсами


Механіко-математичний факультет
Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Перестюк Юрій Миколайович
Фекета Петро Володимирович
2016
Нелінійні коливання
т.217 c.515-524
9
Наукова стаття
Василь Юхимович Слюсарчук (до 70-річчя від дня народження)


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Перестюк Микола Олексійович

Бойчук Олександр Андрійович
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
2016
Нелінійні коливання
т.19 c.431-432
10
Наукова стаття
Гіперболічні інваріантні тори швидко-повільної системи, у якій спостерігається динамічна біфуркація багаточастотних коливань


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Парасюк Ігор Остапович

2016
Нелінійні коливання
т.19 c.101-121

Повернення до списку

Вгору