Видання

Нелінійні коливання


ID: 4102
Кількість показів: 903
дата змінення: 22.11.2018 13:20:54
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  www.uk.vikipedia.org / http://imath.kiev.ua/~nosc/web/?lang=ua
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,279 | 2010
IF: 0.231 | 2013
IF: 0.17 | 2016

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.307 | 2016

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0,3 | 2010
SJR: 0.214 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Рівномірний атрактор для N-вимірної імпульсно-збуреної параболічної системи


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Асроров Фарход Анварович
Капустян Олексій Володимирович
Собчук Валентин Васильович
2019
Нелінійні коливання
т.22 c.474-481
2
Наукова стаття
Збудження автоколивань потоком рідини в циліндричному каналі з двома діафрагмами


Механіко-математичний факультет
Теоретичної та прикладної механіки
Маципура Володимир Тимофійович
Троценко Ярослав Павлович
Вовк І. В.
2019
Нелінійні коливання
т.22 c.36-53
3
Наукова стаття
Метод усереднення в задачах оптимального керування імпульсними системами


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
Шовкопляс Тетяна Володимирівна
Могильова Вікторія Віталіївна
Ковальчук Тетяна Василівна
2019
Нелінійні коливання
т.22 c.86-97
4
Наукова стаття
Про обмежені розв’язки одного різницевого рівняння другого порядку.


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
Городній Михайло Федорович
Кравець Вікторія Павлівна
2019
Нелінійні коливання
т.22 c.196-201
5
Наукова стаття
Трикольоровий граф потоку Морса на компактній поверхні з межею


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
Пришляк Олександр Олегович
Прус Андрій Анатолійович
2019
Нелінійні коливання
т.22 c.250-261
6
Наукова стаття
Optimal Morse-Smale flows with singularities on the boundary of surface


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
НДС проблем системного аналізу
Пришляк Олександр Олегович
Лосєва Марія Вікторівна
2018
Нелінійні коливання
т.21 c.231-237
7
Наукова стаття
Існування розв’язку задачі Діріхле для рівняння теплопровідності із загальною стохастичною мірою


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
Городній Михайло Федорович
2018
Нелінійні коливання
т.21 c.29-35
8
Наукова стаття
Квазіперіодичні вимушені коливання твердого тіла в полі квадратичного потенціалу


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Парасюк Ігор Остапович
2018
Нелінійні коливання
т.21 c.99-115
9
Наукова стаття
Глобальний атрактор імпульсної динамічної системи, породженої хвильовим рівнянням


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Капустян Олексій Володимирович
Романюк Ірина Вікторівна
2017
Нелінійні коливання
т.20 c.361-372
10
Наукова стаття
Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування”


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
Перестюк Микола Олексійович
2017
Нелінійні коливання
т.20 c.431-432
11
Наукова стаття
Про експоненціальну стійкість тривіального тора одного класу нелінійних імпульсних систем


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Капустян Олексій Володимирович
Асроров Фарход Анварович
Перестюк Юрій Миколайович
2017
Нелінійні коливання
т.20 c.502-508
12
Наукова стаття
Про обмежені розв'язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
Городній Михайло Федорович
Гончар Інна Володимирівна
2017
Нелінійні коливання
т.20 c.66-73
13
Наукова стаття
Теореми про збурення для многочастотної системи з імпульсами


Механіко-математичний факультет
Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Перестюк Юрій Миколайович
Фекета Петро Володимирович
2016
Нелінійні коливання
т.217 c.515-524
14
Наукова стаття
Василь Юхимович Слюсарчук (до 70-річчя від дня народження)


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Перестюк Микола Олексійович

Бойчук Олександр Андрійович
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
2016
Нелінійні коливання
т.19 c.431-432
15
Наукова стаття
Гіперболічні інваріантні тори швидко-повільної системи, у якій спостерігається динамічна біфуркація багаточастотних коливань


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Парасюк Ігор Остапович

2016
Нелінійні коливання
т.19 c.101-121
16
Наукова стаття
Наближений синтез розподіленого оптимального керування для гіперболічного рівняння зі швидко коливними коефіцієнтами


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Перегуда Олег Володимирович
Русіна Аліна Володимирівна
2016
Нелінійні коливання
т.19 c.547-554
17
Наукова стаття
Нетерові крайові задачі для інтегральних рівнянь


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2016
Нелінійні коливання
т.19 c.58-66
18
Наукова стаття
Особливості динамічної поведінки прямолінійного трубопроводу при закритичних швидкостях течії рідини


Механіко-математичний факультет
Механіки суцільних середовищ
Лимарченко Олег Степанович

2016
Нелінійні коливання
т.19 c.235-239
19
Наукова стаття
Перерозподіл енергії між резервуаром і рідиною з вільною поверхнею при кутових рухах системи


Механіко-математичний факультет
Механіки суцільних середовищ
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2016
Нелінійні коливання
т.19 c.85-92
20
Наукова стаття
Про стійкість тороїдального многовиду одного класу диференціальних систем


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Перестюк Юрій Миколайович
Перестюк Микола Миколайович
2016
Нелінійні коливання
т.19 c.555-563
21
Наукова стаття
Слабкозбурені інтегральні рівняння


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь

Бойчук Олександр Андрійович
2016
Нелінійні коливання
т.19 c.151-160
22
Наукова стаття
Существование и единственность решения задачи Коши для стохастического дифференциального уравнения «реакция-диффузия» нейтрального типа


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Станжицький Олександр Миколайович
Цуканова Ганна Олександрівна
2016
Нелінійні коливання
c.408-430
23
Наукова стаття
Умови існування оптимального керування для деяких класів диференціальних рівнянь на часових шкалах


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
Сірик (Лаврова) Ольга Євгенівна
2016
Нелінійні коливання
т.19 c.67-84
24
Наукова стаття
Perturbation theorems for a multi-frequency system with impulses


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Перестюк Юрій Миколайович
Фекета Петро Володимирович
2015
Нелінійні коливання
т.18 c.280-289
25
Наукова стаття
До 65-річчя від дня народження Бойчука Олександра Андрійовича


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Перестюк Микола Олексійович
Станжицький Олександр Миколайович
2015
Нелінійні коливання
c.147-149
26
Наукова стаття
Існування розв'язку задачі Неймана для рівняння теплопровідності із загальною стохастичною мірою


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем

Городній Михайло Федорович
2015
Нелінійні коливання
т.18 c.192-199
27
Наукова стаття
Про існування сильного розв'язку для виродженої параболічної нерівності з мішаними крайовими умовами


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Касімова Ніна Василівна
2015
Нелінійні коливання
т.18 c.213-225
28
Наукова стаття
Інтегровні зі степенем р розв'язки операторно-диференціального рівняння


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
Городній Михайло Федорович

2014
Нелінійні коливання
т.17 c.486-494
29
Наукова стаття
Лінійні нетерові задачі для динамічних систем на часовій шкалі


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2014
Нелінійні коливання
т.17 c.170-179
30
Наукова стаття
Лінійні нетерові крайові задачі для імпульсних динамічних систем на часовій шкалі


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2013
Нелінійні коливання
т.16 c.426-432
31
Наукова стаття
Нетерові крайові задачі для систем лінійних інтегро-динамічних рівнянь з виродженим ядром на часовій шкалі


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2014
Нелінійні коливання
т.17 c.32-38
32
Наукова стаття
Про інтегровні з р-м степенем розв'язки різницевого рівняння з неперервним аргументом


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
2012
Нелінійні коливання
т.15 c.337-343
33
Наукова стаття
Асимптотичне розвинення для розв'язку еліптичної крайової задачі в тонкій каскадній області


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Мельник Тарас Анатолійович
Клевцовський Арсен Володимирович
2013
Нелінійні коливання
т.16 c.214-237
34
Наукова стаття
Асимптотичне розвинення для розв'язку еліптичної крайової задачі в тонкій каскадній області


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
2013
Нелінійні коливання
т.16 c.214.0000
35
Наукова стаття
Асимптотичне розвинення для розв’язку еліптичної крайової задачі в тонкій каскадній області


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Клевцовський Арсен Володимирович
2013
Нелінійні коливання
т.16 c.214.0000
36
Наукова стаття
Властивості розв’язків дискретної системи Вольтерри в банаховому просторі.


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем

Городній Михайло Федорович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.184-187
37
Наукова стаття
Задача оптимального керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС проблем системного аналізу
Системного аналізу і теорії прийняття рішень

Капустян Олена Анатоліївна

2013
Нелінійні коливання
т.13 c.350-358
38
Наукова стаття
Існування оптимального керування на нескінчених часових проміжків для деяких класів диференціаьлних рівнянь.


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
Самойленко Олена Олександрівна
2013
Нелінійні коливання
т.15 c.515.0000
39
Наукова стаття
Коефіцієнтні умови існування оптимального керування для систем диференціальних рівнянь.


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
Самойленко Олена Олександрівна
Станжицький Олександр Миколайович
2013
Нелінійні коливання
т.16 c.125-132
40
Наукова стаття
Лінійні нетерові крайові задачі для імпульсних динамічних систем на часовій шкалі


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2013
Нелінійні коливання
т.16 c.426.0000
41
Наукова стаття
Про обмеженість розв'язків нелінійної двопараметричної системи Вольтерри


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем

Городній Михайло Федорович
2010
Нелінійні коливання
т.13 c.497-500
42
Наукова стаття
Про оборотність оператора d/dt+A у просторі L2(R,H)


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
Чайковський Андрій Володимирович
Городній Михайло Федорович
2006
Нелінійні коливання
т.9 c.31-36
43
Наукова стаття
Розривні коливання в одній імпульсній системі


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Перестюк Юрій Миколайович
2012
Нелінійні коливання
т.15 c.494-504
44
Наукова стаття
Глобальний атрактор параболічного включення з неавтономною головною частиною


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Капустян Олексій Володимирович
Шкляр Тетяна Борисівна
2012
Нелінійні коливання
т.15 c.77-88
45
Наукова стаття
Про застосування теорії G-секторіальних операторів до диференціальних рівнянь з частинними похідними


Механіко-математичний факультет
Математичного аналізу
Чайковський Андрій Володимирович
2012
Нелінійні коливання
т.15 c.139.0000
46
Наукова стаття
Про існування та зв'язність глобального атрктору для розв'язків 3D системи Бенарда, що задовольняють систему енергетичних нерівностей


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Капустян Олексій Володимирович
Паньков А. В.
Валеро Хосе
2012
Нелінійні коливання
т.15 c.354-365
47
Наукова стаття
Задача Коші для нелінійного диференціального рівняння з G-секторіальним операторним коефіцієнтом


Механіко-математичний факультет
Математичного аналізу
Чайковський Андрій Володимирович
2011
Нелінійні коливання
т.14 c.111.0000
48
Наукова стаття
Оцiнка кiлькостi збурених ультрасубгармонiк системи з пiвтора ступенями вiльностi, близької до гамiльтонової


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь


2011
Нелінійні коливання
т.14 c.147.0000
49
Наукова стаття
Періодичні розвязки імпульсної системи з двома точкми розриву


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2011
Нелінійні коливання
50
Наукова стаття
Про асимптотичну поведінку розв’язків слабко лінійних стохастичних систем


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
2011
Нелінійні коливання
51
Наукова стаття
Про деякі приклади в абстрактній теорії задач Коші


Механіко-математичний факультет
Математичного аналізу
Чайковський Андрій Володимирович
2011
Нелінійні коливання
т.14 c.400.0000
52
Наукова стаття
Existence of an invariant torus for one class of systems of differential equations


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Перестюк Микола Олексійович
2009
Нелінійні коливання
т.11 c.520.0000
53
Наукова стаття
Homogenization of the Signorini boundary-value problem in a thick junction


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
2009
Нелінійні коливання
т.12 c.44.0000
54
Тези
Асимптотичний аналіз математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора при випадковому імпульсному збуренні


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
Кулініч Григорій Логвинович
2009
Нелінійні коливання
т.12 c.299.0000
55
Наукова стаття
Градієнтні векторні поля з імпульсною дією на многовидах


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
2009
Нелінійні коливання
т.12 c.134.0000
56
Наукова стаття
Наближений обмежений синтез для однієї слабконелінійної крайової задачі


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Сукретна Анна Василівна
Капустян Олексій Володимирович
Капустян Олена Анатоліївна
2009
Нелінійні коливання
т.12 c.291.0000
57
Наукова стаття
Наближений обмежений синтез для однієї слабо нелінійної крайової задачі


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Капустян Олексій Володимирович
Сукретна Анна Василівна
2009
Нелінійні коливання
т.12 c.291-298
58
Наукова стаття
Замкненість та нормальна розв'язність оператора, породженого виродженим лінійним диференціальним рівнянням зі змінними коефіціентами


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.464.0000
59
Праці конференції
Представление решения задачи Коши для колебательной системы с чистым запаздыванием


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Моделювання складних систем
Хусаїнов Денис Ях'євич


2008
Нелінійні коливання
т.11 c.261.0000
60
Наукова стаття
Про продовжуваність ,, вліво” розв’язків різницевого рівняння // нелінійні коливання.


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем

Городній Михайло Федорович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.298.0000
61
Наукова стаття
Про продовжуваність "вліво" розв'язків різницевого рівняння


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
Городній Михайло Федорович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.298-302
62
Наукова стаття
Побудова границь зон нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Парасюк Ігор Остапович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.83.0000
63
Наукова стаття
Побудова границь зон нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінпера з тригонометричним потенціалом


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Парасюк Ігор Остапович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.83.0000
64
Наукова стаття
Юрію Олексійовичу Митропольському-90!


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
Перестюк Микола Олексійович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.3.0000
65
Наукова стаття
Асимптотична еквівалентність розв'язків нелінійних стохастичних систем Іто


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Креневич Андрій Павлович
2006
Нелінійні коливання
т.9 c.213-220

Повернення до списку

Вгору