Видання

Облік і фінанси


ID: 4139
Кількість показів: 238
дата змінення: 18.03.2019 22:28:31
Ким змінено (ім'я): (econom4) Іван Дерун
Посилання на журнал, показники:  http://www.afj.org.ua/ua/indexing/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення показника Index Copernicus
IC: 61,25 | 2014
IC: 60,96 | 2015
IC: 80.37 | 2017


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Облік і фінанси
т.4 c.19-25
2
Наукова стаття
Організаційні аспекти внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Чечуй Аліна Валентинівна
2019
Облік і фінанси
т.1 c.11-19
3
Наукова стаття
Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2019
Облік і фінанси
т.1 c.49-54
4
Наукова стаття
Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Облік і фінанси
c. 95-104
5
Наукова стаття
Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду у органічному рослинництві


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2016
Облік і фінанси
c.16-22
6
Наукова стаття
Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на Інтернет-страхування


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Ерастов Василь Ігорович
2016
Облік і фінанси
c.110-118
7
Наукова стаття
Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
Облік і фінанси
т.1 c.154-160
8
Наукова стаття
Економетричне моделювання взаємозалежності функціонування ринку акцій та параметрів соціально-економічного розвитку України


Економічний факультет
Фінансів
2014
Облік і фінанси
т.2 c.126-130
9
Наукова стаття
Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Облік і фінанси
т.4 c.21-34
10
Наукова стаття
Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Облік і фінанси
т.1 c.48-55

Повернення до списку

Вгору