Видання

Освіта та розвиток обдарованої особистості


ID: 4167
Кількість показів: 308
дата змінення: 25.09.2017 10:50:34
Ким змінено (ім'я): (psycholog1) Оксана Пігіда
Посилання на журнал, показники:  http://www.iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=10 / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96100965
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Дескриптори щастя обдарованих учнів підліткового віку як показники суб’єктивного благополуччя


Факультет психологїі
Психології розвитку
2017
Освіта та розвиток обдарованої особистості
c.24-29
2
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків


Факультет психологїі
Психології розвитку
2016
Освіта та розвиток обдарованої особистості
c.35-40
3
Наукова стаття
Соціально-психологічний супровід обдарованих учнів


Факультет психологїі
Психології розвитку
2014
Освіта та розвиток обдарованої особистості
c.17-19
4
Наукова стаття
Мотиваційні аспекти пізнавальної та професійної діяльності обдарованої особистості в системі ціннісних життєвих орієнтацій.


Географічний факультет
Географії України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2013
Освіта та розвиток обдарованої особистості
т.10 c.26-29
5
Наукова стаття
Психологічні фактори вибору стратегій проектування життєвого шляху інтелектуально обдарованої молоді


Факультет психологїі
Загальної психології
2014
Освіта та розвиток обдарованої особистості
т.2 c.45-49
6
Наукова стаття
Досвід підтримки та розвитку обдарованої молоді країн Європи


Факультет психологїі
Педагогіки
Марушкевич Алла Адамівна
2014
Освіта та розвиток обдарованої особистості
т.2 c.5-9
7
Наукова стаття
Підготовка обдарованої молоді до життєдіяльності в українському суспільстві


Факультет психологїі
Педагогіки
Марушкевич Алла Адамівна
2013
Освіта та розвиток обдарованої особистості
c.17.0000

Повернення до списку

Вгору