Видання

Полімерний журнал


ID: 4248
Кількість показів: 720
дата змінення: 14.11.2016 23:07:40
Ким змінено (ім'я): (phys22) Ірина Мельник
Посилання на журнал, показники:  http://pj.ihvs.kiev.ua/pj/ua/polimernyi-jurnal
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Влияние морфологической структуры наполнителя на электрические и термические свойства композитов на основе полиэтилена и терморасширенного графита


Фізичний факультет
Загальної фізики
НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла
Мацуй Людмила Юріївна
Вовченко Людмила Леонітіївна
Мамуня Євген Петрович
2019
Полімерний журнал
т.41 c.41-49
2
Наукова стаття
Дослідження наносистеми термочутливий розгалужений полімер/нанозолото/хлорин е6 в буферному розчині Хенкса


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Надтока Оксана Миколаївна
Вірич Павло Анатолійович
Мельник Наталія Петрівна
Гарагуц-Кузів Юлія Іванівна
2019
Полімерний журнал
т.41 c.190-197
3
Наукова стаття
Самоорганізовані наноносії для доставки меланіну


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біомедицини
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Пермякова Наталія Михайлівна
Желтоножська Тетяна Борисівна
Климчук Д.О.
2018
Полімерний журнал
т.40 c.80-92
4
Наукова стаття
Дослідження наносистеми розгалужений полімер/нанозолото в області конформаційого переходу полімерної матриці


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Чумаченко Василь Анатолійович
Куцевол Наталія Володимирівна
Надтока Оксана Миколаївна
Мельник Наталія Петрівна
Гарагуц-Кузів Юлія Іванівна
2018
Полімерний журнал
т.40 c.36-40
5
Наукова стаття
Подвійні гідрофільні блок-кополімери на основі поліакриламіду та


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Куницька Лариса Ремівна
Желтоножська Тетяна Борисівна
Гріщенко Людмила Миколаївна
Дестарак М.
Мазьєр М.
2018
Полімерний журнал
т.40 c.228-234
6
Наукова стаття
Самоорганізовані наноносії для доставки меланіну


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Пермякова Наталія Михайлівна
Желтоножська Тетяна Борисівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
Клімчук Д.О.
2018
Полімерний журнал
т.40 c.80-92
7
Наукова стаття
Вплив молекулярної структури кополімерів Декстран–полі-N-ізопропілакриламід на особливості конформаційного переходу


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Чумаченко Василь Анатолійович
Мельник Наталія Петрівна
Гарагуц-Кузів Юлія Іванівна
2017
Полімерний журнал
т.39 c.122-128
8
Наукова стаття
Структура, електричні, теплофізичні та механічні властивості металонаповнених композитів, сформованих в магнітному полі


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів
Куліш Микола Полікарпович
Місюра Андрій Іванович
Мамуня Євген Петрович
Демченко Валерій Леонідович
Сировець Ганна Петрівна
2017
Полімерний журнал
т.39 c.154-162
9
Наукова стаття
Вплив магнітного поля на розподіл домішкових молекул в структурі оптично-прозорих полімерних плівок


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Булавін Леонід Анатолійович
Забашта Юрій Феодосійович
Вергун Лєна Юріївна
2016
Полімерний журнал
т.38 c.205-210
10
Наукова стаття
Міцели подвійних гідрофільних блок-кополімерів для доставки погано розчинних вітамінів в живих організмах


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Хімії високомолекулярних сполук
Пермякова Наталія Михайлівна
Желтоножська Тетяна БорисівнаКлимчук Д.О.
Гріщенко Людмила Миколаївна
2016
Полімерний журнал
т.38 c.81-90
11
Наукова стаття
Міцелярні композиції з доксорубіцином та їх цитотоксичність


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куницька Лариса Ремівна
Желтоножська Тетяна Борисівна

2016
Полімерний журнал
т.38 c.66-75
12
Наукова стаття
Прищеплені кополімери ПВС-g-ПАА як ефективні матриці для формування і стабілізації наночастинок срібла


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Желтоножська Тетяна Борисівна

Климчук Д.О.


2016
Полімерний журнал
т.38 c.С.244-254
13
Наукова стаття
In situ cинтез наночастинок срібла в поліелектролітних полімерних матрицях різної будови з використанням водню, як відновлюючого агента


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Мельник Наталія Петрівна
Чумаченко Василь Анатолійович
2014
Полімерний журнал
т.36 c.413-417
14
Наукова стаття
Формування наночастинок срібла в неіоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Мельник Наталія Петрівна

Єжова Тетяна Григорівна
Чумаченко Василь Анатолійович
2013
Полімерний журнал
т.35 c.265-271
15
Наукова стаття
Вплив дисперсності наповнювача на фізико-механічні та електрофізичні характеристики нанокомпозиційного матеріалу фторопласт – термічно розширений графіт


Фізичний факультет
Фізики металів
Рево Сергій Лукич
Дашевський Микола Миколайович
Іваненко Катерина Олексіївна

2013
Полімерний журнал
т.35 c.186-191
16
Наукова стаття
Вплив молекул декстрану на дифузію йонів у водних розчинах NaCl


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Алєксєєв Олександр Миколайович
Булавін Леонід Анатолійович
Забашта Юрій Феодосійович
Ткачов Сергій Юрійович

2013
Полімерний журнал
т.37 c.22.0000
17
Наукова стаття
Термическая деструкция эпоксидных полимеров и эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридов в присутствии ацетилацетонатов металлов


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Лугова Світлана ЛеонідівнаБєда Олександр Андрійович
Іщенко Олена Вікторівна

2013
Полімерний журнал
т.35 c.39-46
18
Наукова стаття
Физические процессы в термопластических темплатах


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів
Заболотний Михайло Аполлінарійович

Дмитренко Оксана Петрівна
Куліш Микола Полікарпович

Гринько Дмитро Олександрович
2011
Полімерний журнал
т.33 c.361-369
19
Наукова стаття
Конформаційні переходи у водних розчинах декстрана


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Булавін Леонід Анатолійович
Забашта Юрій Феодосійович

Ткачов Сергій Юрійович
2011
Полімерний журнал
т.36 c.337.0000
20
Наукова стаття
Вплив компактності структури розгалужених полімерів на параметри процесу флокуляції


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна

2010
Полімерний журнал
т.32 c.271-276
21
Наукова стаття
Іонні рідини – нові можливості для полімерної науки


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Колендо Олексій Юрійович

2010
Полімерний журнал
т.32 c.187-197
22
Наукова стаття
Синтез і структурні особливості розгалужених полімерів у розчині


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна

Колендо Олексій Юрійович
Мельник Наталія Петрівна
2010
Полімерний журнал
т.32 c.158-165
23
Наукова стаття
ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ОСНОВНОГО ЛАНЦЮГА НА МОЛЕКУЛЯРНУ СТРУКТУРУ ПОЛІМЕРНИХ ЩІТОК У РОЗЧИН


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
2009
Полімерний журнал
т.31 c.73.0000
24
Наукова стаття
ОСОБЛИВОСТІ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗІРКОПОДІБНИХ КОПОЛІМЕРАХ ДЕКСТРАН – ПОЛІАКРИЛАМІД


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Мельник Наталія Петрівна
Єжова Тетяна Григорівна
Куцевол Наталія Володимирівна
2009
Полімерний журнал
т.31 c.144.0000
25
Наукова стаття
Особливості релаксаційних процесів у зіркоподібних кополімерах дектран-поліакриламід


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Мельник Наталія Петрівна
Єжова Тетяна Григорівна
2009
Полімерний журнал
т.31 c.144-149
26
Наукова стаття
Фазові перетворення в ланцюгових молекулярних полікристалах деяких жирних кислот


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Лазаренко Максим Михайлович
Алєксєєв Олександр Миколайович
Алексєєв Сергій Олександрович
2008
Полімерний журнал
т.30 c.52-57
27
Наукова стаття
Полімерні щітки декстран-поліакриламід. Синтез, ідентифікація та визначення молекулярних параметрів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна

Мельник Наталія Петрівна
2008
Полімерний журнал
т.30 c.163-168
28
Наукова стаття
Теплові флуктуації деформацій у високоорієнтованих полімерних волокнах


Фізичний факультет
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Свечнікова Оксана Сергіївна
2008
Полімерний журнал
c.334-337
29
Наукова стаття
Модифікація циклодекстринів гетероциклічними сполуками - взаємодія похідних 4,10-дигідротієно[3',2':5,6]пірімідо[2,1-a]ізоіндол-4-ону з тіонілхлоридом та вивчення їх молекулярних комплексів з циклодекстрином


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
2006
Полімерний журнал
т.28 c.303.0000
30
Наукова стаття
Особливості наноструктури щіткоподібних кополімерів декстран-поліакриламід у розчині.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Мельник Наталія Петрівна


Куцевол Наталія Володимирівна
2007
Полімерний журнал
т.4 c.297-300
31
Наукова стаття
Прищеплені кополімери Декстран-Поліакриламід. Комплексоутворення макроліганда з йонами металів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Мельник Наталія Петрівна
Костенко Людмила Степанівна
Куцевол Наталія Володимирівна


2006
Полімерний журнал
т.1 c.56-62
32
Наукова стаття
Прищеплені кополімери Декстран-Поліакріламід. Комплексоутворення макроліганда з йонами металів


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Безугла Тетяна Миколаївна
2006
Полімерний журнал
c.56.0000
33
Наукова стаття
Особливості діелектричної релаксації в прищеплених кополімерах декстран - поліакриламід


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Лазаренко Максим Михайлович
Алєксєєв Олександр Миколайович
Мельник Наталія Петрівна
Куцевол Наталія Володимирівна
2005
Полімерний журнал
т.27 c.112-117

Повернення до списку

Вгору