Видання

Право


ID: 4278
Кількість показів: 609
дата змінення: 19.08.2014 19:30:06
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Видано:  в Україні

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Cистема елементів права на справедливий суд


Інститут права
Цивільного процесу
Сиза Наталія Петрівна
2012
Право
т.1 c.194.0000
2
Наукова стаття
Cоциальные регуляторы страхового права: не юридические источники и судебная практика


Інститут права
Господарського права та господарського процесу
Пацурія Ніно Бондівна
2013
Право
т.1 c.73.0000
3
Наукова стаття
Аппроксимационный потенціал проекта Европейского кодекса авторского права


Інститут права
Адміністративного права та процесу
Комзюк Леонід Трохимович
2012
Право
т.1 c.181.0000
4
Наукова стаття
Гармонизация охраны прав на базы данных в процесе европейской интеграции


Інститут права
Адміністративного права та процесу
Комзюк Леонід Трохимович
2011
Право
т.1 c.191.0000
5
Монографія
Господарсько-правові засоби забезпечення розвитку відносин публічно-приватного партнерства // Правова доктрина України. У 5-ти томах. Т. 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права.


Інститут права
Господарського права та господарського процесу
2013
Право
т.1 c.352.0000
6
Монографія
Інноваційні форми співпраці держави/територіальної громади з приватним бізнесом// Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційних відносин: монографія


Інститут права
Господарського права та господарського процесу
2013
Право
т.1 c.70.0000
7
Наукова стаття
Кодифікаційні перспективи розвитку інформаційного права України


Інститут права
Адміністративного права та процесу
Комзюк Леонід Трохимович
2011
Право
т.1 c.324.0000
8
Монографія
Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект.


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Білоцький Сергій Дмитрович
2010
Право
т.1 c.1.0000
9
Наукова стаття
Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми


Інститут права
Цивільного процесу
Сиза Наталія Петрівна
2012
Право
т.1 c.150.0000
10
Наукова стаття
Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2012
Право
т.1 c.169.0000
11
Наукова стаття
Адміністративний позов: історія та сучасне розуміння


Інститут права
Конституційного права
Задирака Наталія Юріївна
2012
Право
c.74.0000
12
Наукова стаття
Атестація та її вплив на професійне зростання працівника


Інститут права
Земельного та аграрного права
2011
Право
c.19.0000
13
Наукова стаття
Витоки, віхи та історіографія розвитку українського права


Інститут права
Криміналістики
2012
Право
c.0.0000
14
Наукова стаття
Гармонизация охраны прав на базы данных в процессе европейской интеграции


Інститут права
Адміністративного права та процесу
2011
Право
c.191.0000
15
Наукова стаття
Гуманитарное право в международных судебных учреждениях: опасна ли институциональная фрагментация? / Н. Н. Гнатовский // Международное правосудие. - 2012. - No. 1 (2). - С. 78-86.


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Гнатовський Микола Миколайович
2012
Право
т.1 c.78.0000
16
Наукова стаття
Закон о государственном бюджете


Інститут права
Теорії та історії права та держави
2011
Право
т.1 c.50.0000
17
Наукова стаття
Засоби судового пізнання у кримінальному судочинстві


Інститут права
Цивільного процесу
2012
Право
c.5.0000
18
Наукова стаття
Захист прав людини у взаємостосунках з органами публічної адміністрації у правозастосовній практиці Європейського суду з прав людини (на прикладі захисту права власності від неправомірного втручання державних органів у його здійснення)


Інститут права
Адміністративного права та процесу
2011
Право
c.25.0000
19
Наукова стаття
Інститут принципів адміністративного права як один з напрямів реформування Загального адміністративного права України


Інститут права
Адміністративного права та процесу
2012
Право
c.51.0000
20
Наукова стаття
Конституционная безопасность в обеспечении суверенитета народа


Інститут права
Адміністративного права та процесу
2012
Право
т.1 c.79.0000
21
Наукова стаття
Нові підстави класифікації слідчих дій що випливають із змісту проекту КПК України


Інститут права
Цивільного процесу
2012
Право
c.59.0000
22
Наукова стаття
Норми-принципи у фінансовому праві


Інститут права
Фінансового права
Пришва Надія Юріївна
2012
Право
c.214.0000
23
Наукова стаття
Основні тенденції гармонізації авторського права ЄС


Інститут права
Конституційного права
2012
Право
c.33.0000
24
Наукова стаття
Перспективи запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення у світлі положень проекту Закону України "Про ринок земель"


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Право
c.34.0000
25
Наукова стаття
Принцип деконцентрації в системі органів виконавчої влади


Інститут права
Адміністративного права та процесу
2012
Право
c.257.0000
26
Наукова стаття
Проблемы законодательного закрепления принципов банковского кредитования


Інститут права
Конституційного права
Очкуренко Сергій Володимирович
2012
Право
c.1.0000
27
Наукова стаття
Розвиток адміністративної юстиції в державах-колишніх республіках СРСР


Інститут права
Цивільного процесу
2012
Право
c.325.0000
28
Наукова стаття
Функція судового контролю згідно із проектом Кримінального процесуального кодексу України


Інститут права
Цивільного процесу
Сиза Наталія Петрівна
2012
Право
c.230.0000
29
Наукова стаття
Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні


Інститут права
Адміністративного права та процесу
Задирака Наталія Юріївна
2012
Право
c.274.0000
30
Наукова стаття
Актуальні питання визначення поняття екологічної відповідальності в сучасному праві України


Інститут права
Земельного та аграрного права
Краснова Марія Василівна
2010
Право
c.68.0000
31
Наукова стаття
Актуальні питання поняття бюджетного процесу в Україні (порівняльний аспект на прикладі Республіки Польща).


Інститут права
Теорії та історії права та держави
2010
Право
c.158.0000
32
Наукова стаття
Генеральний делікт у цивільному праві: відповідальність чи зобов’язання. Проблеми дослідження


Інститут права
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2010
Право
c.217.0000
33
Наукова стаття
Земельно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності


Інститут права
Земельного та аграрного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
Саркісова Тамара Борисівна
2010
Право
c.23.0000
34
Наукова стаття
Конституційні права та свободи людини і громадянина як ознаки правової держави.


Інститут права
Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
2011
Право
c.33.0000
35
Наукова стаття
Перспективи інтеграції України до світового фінансового середовища (проблемний аспект).


Інститут права
Теорії та історії права та держави
2010
Право
c.264.0000
36
Наукова стаття
Актуальні питання щодо проблеми правомірної поведінки людини та юридична відповідальність


Інститут права
Теорії та історії права та держави
2010
Право
т.2 c.97.0000
37
Наукова стаття
Концептуальні засади Історичної школи права: теоретико-правовий аналіз


Інститут права
Теорії та історії права та держави
2010
Право
т.518 c.0.0000
38
Наукова стаття
Правові засади стадії складання проекту бюджету України (порівняльний аспект)


Інститут права
Теорії та історії права та держави
2010
Право
т.1 c.113.0000

Повернення до списку

Вгору