Видання

Проблеми семантики слова, речення та тексту


ID: 4365
Кількість показів: 1273
дата змінення: 28.10.2014 20:13:46
Ким змінено (ім'я): (fil2) Олена Тютенко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Романської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2017
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.81-93
2
Наукова стаття
Каламбур як приклад ресегментації дискурсу (на матеріалі іспанської мови)


Інститут філології
Романської філології
Обручникова Олена Петрівна
2017
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.70-80
3
Наукова стаття
Смислова структура модальних одиниць “AVER BISOGNO DI” та “BISOGNARE” у порівняльному аспекті (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Романської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2018
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.59-73
4
Наукова стаття
Структурні моделі предикатно-актантної рамки речення в іспанській мові у порівнянні з українською


Інститут філології
Романської філології
Корбозерова Ніна Миколаївна
2017
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.46-51
5
Наукова стаття
Dialogue and Dialogue Teaching


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Нечипоренко Борис Олександрович
2017
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.252 - 257
6
Наукова стаття
Активні процеси творення суспільної термінології в сучасній українській мові


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Клименко Ніна Федорівна
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.43-54
7
Наукова стаття
Панхронічне дослідження еволюції португальського інфінітива.


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Вронська Оксана Михайлівна
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.34-41
8
Наукова стаття
Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гнатюк Наталія Георгіївна
2017
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.14 - 25
9
Наукова стаття
Семіотичні модуси ввічливості, толерантності та фамільярності національної кооперативної комунікативної поведінки


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Корольов Ігор Русланович
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.62-73
10
Наукова стаття
Телескопічні моделі утворення англійських антропонімів


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Ніколенко Оксана Вікторівна
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.36 c.101-107
11
Наукова стаття
Функціонування концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN в лінгвоментальному просторі турків-османів


Інститут філології
Тюркології
Тищенко Катерина Олександрівна
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.177-190
12
Наукова стаття
Алетична модальність та засоби її вираження в іспанській мові


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.128-135
13
Наукова стаття
Аналіз мовної ситуації діалектів сучасної Італії


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.173-180
14
Наукова стаття
Вербальные средства создания образов в современном португальском кинематографе


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Вронська Оксана Михайлівна
2015
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.4-13
15
Наукова стаття
Взаємодія футурального презенса і аналітичного футурума у сучасних германських мовах


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
Моренець Ірина Миколаївна
Боцман Андрій Васильович
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.22-38
16
Наукова стаття
Експресивність антропонімічної лексики в іспаномовному газетно-публіцистичному дискурсі


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Сингаївська Ганна Вячеславівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.173-186
17
Наукова стаття
Епітет як винятковий засіб формування образності іспанської народної загадки


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.3-9
18
Наукова стаття
Іронічні структури в романі "Il fu Mattia Pascal" Луїджі Піранделло


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.108-119
19
Наукова стаття
Історія розвитку іспанського музично-танцювального стилю фламенко


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Бондар Людмила Олександрівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.30-35
20
Наукова стаття
Когнітивне бачення світу в публіцистиці (на матеріалі німецьких редакційних блогів)


Інститут філології
Германської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.3-16
21
Наукова стаття
Комунікація у дзеркалі неономінації. Лінгвістичні можливості


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.288-291
22
Наукова стаття
Контамінація у дзеркалі неономінації. Лінгвокреативні можливості


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.96-104
23
Наукова стаття
Лексичні засоби вираження емоційних концептів у сучасному іспанському художньому дискурсі


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.241-251
24
Наукова стаття
Лінгвокультурологічніособливості фразеологізмів із топонімічним компонентом в іспанській мові


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.237-246
25
Наукова стаття
Мова наукової статті: українсько-англійські паралелі


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Михайленко Олена Олександрівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.119-129
26
Наукова стаття
Особливості соціолекту іспанських студентів


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.165-173
27
Наукова стаття
Розмаїття стилістичних засобів у семантичному полі друкованих текстів (на матеріалі публіцистичних текстів французькою мовою)


Інститут філології
Французької філології
Соболєва Олена Володимирівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.194-201
28
Наукова стаття
Способи вербалізації архетипних символів у поезії французьких символістів


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.88-98
29
Наукова стаття
Стилістичний синтаксис Карлоса Руіса Сафона (на матеріалі роману "Тінь вітру")


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.148-158
30
Наукова стаття
Французький художній плакат як віддзеркалення ціннісних домінант національної лінгвокультури


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2015
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.34 c.212-223
31
Наукова стаття
Артикуляційна композиція вібрантів сучасної іспанської мови.


Інститут журналістики
Іноземних мов
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.170-178
32
Наукова стаття
Відтворення особливостей дискурсу французького символізму у перекладі П. Тичини


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Крушинська Олена Георгіївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.136-144
33
Наукова стаття
Грані вербальної ввічливості: порівняння іспанської, італійської та португальської етноспецифіки вживання форм звертання t/v


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Курченко Олена Олександрівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.116 – 124
34
Наукова стаття
Інституційне партнерство германістів: стан, проблеми та перспективи розвитку


Інститут філології
Германської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.185-190
35
Наукова стаття
Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами іспанської мови


Інститут журналістики
Іноземних мов
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.177-183
36
Наукова стаття
Контамiнацiя у дзеркалi неономiнацiї. Лiнгвокреативнi можливості


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.96-104
37
Наукова стаття
Культурні трансформації постаті Тараса Шевченка в німецькомовному комунікативному просторі


Інститут філології
Германської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.183-188
38
Наукова стаття
Лексико-граматичні та структурні особливості текстів інструкцій із застосування лікарських засобів новогрецькою мовою


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.246-256
39
Наукова стаття
Лексичні запозичення з української та російської мови у збірці Льва Венглінського “Pieśni od znoju i z boju”


Інститут філології
Полоністики
Совтис Наталія Миколаївна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.385-391
40
Наукова стаття
Лінгвокогнітивні особливості концептуалізації простору засобами іспанської соматичної фразеології


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Толстова Ольга Леонідівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.257 – 264
41
Наукова стаття
Методи дослідження еволюційних змін мовної та концептуальної картини світу


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Попова Наталія Миколаївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.223 – 231
42
Наукова стаття
Модальне значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.197 – 208
43
Наукова стаття
Моделювання національної концептосфери: семантичний аналіз та когнітивна інтерпретація


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Попова Наталія Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.197 – 207
44
Наукова стаття
Оригінал, адекватність, перекладність у контексті релігійного перекладу


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Чернишова Юлія Олександрівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.280-286
45
Наукова стаття
Основні характеристики просторової організації прози малого епічного жанру Германа Гессе


Інститут філології
Германської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.79-89
46
Наукова стаття
Особливості вираження мовного сексизму в іспанській мові


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.10-15
47
Наукова стаття
Особливості функціонування метонімії та уособлення у іспанськомовному спортивному дискурсі


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Котенко Валентина Леонідівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.115-122
48
Наукова стаття
Особливості функціонування топонімії провінцій Країни Басків та Наварри.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Мерзлікіна Ольга Вікторівна
Котенко Валентина Леонідівна
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.24 c.95-100
49
Наукова стаття
Прізвиська як вид антропонімів і їх функціонування в сучасній іспанській мові


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Сингаївська Ганна Вячеславівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.247 – 258
50
Наукова стаття
Продуктивність дієслівного словотворення в сучасній іспанській мові за допомогою суфіксів -e-(a), -iz-(a), -ec-(e). -ific-(a) та -a- (за формальними критеріями)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Моренець Ірина Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.135-143
51
Наукова стаття
Прояви постмодерністської поетики в латиноамериканському та українському художніх дискурсах


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Чорна Наталія Валеріївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.308-318
52
Наукова стаття
Релігійна семантика в поетичній картині світу Р .М. Рільке


Інститут філології
Германської філології
Білик Катерина Аркадіївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.29 c.10-21
53
Наукова стаття
Риторичне питання як композиційний та експресивний елемент авторської публіцистики (на матеріалі жанру колонки газети “El País”)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Артемова Людмила Василівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.16 – 23
54
Наукова стаття
Семантична характеристика юридичних термінів


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Власенко Марія Сергіївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.55-63
55
Наукова стаття
Смислова структура модального оператора in effetti (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.152-157
56
Наукова стаття
Специфіка прагматичних компонентів різних видів законодавчих документів


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Власенко Марія Сергіївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.39-47
57
Наукова стаття
Типи речень за модальністю (на матеріалі іспанської мови)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.208 – 215
58
Наукова стаття
Типи речень за модальністю(на матеріалі іспанської мови)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Падалка Юлія Миколаївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.208-214
59
Наукова стаття
Український фольклор і донаукові уявлення про слово як джерела уточнення сучасних процедур етимологізації


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Назаров Назарій Анатолійович
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.144-151
60
Наукова стаття
Умови успішності перфомативного мовленнєвого акту на прикладі подяки в іспанській мові


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Курченко Олена Олександрівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.116 – 124
61
Наукова стаття
Фонетичні та морфологічні особливості староіспанських діалектів


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Корбозерова Ніна Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.105-108
62
Наукова стаття
Формально-структурні і прагматичні особливості іспанських прізвищ


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Сингаївська Ганна Вячеславівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.221 – 230
63
Наукова стаття
Trademark names як джерело епонімів в англійській мові


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.91.0000
64
Наукова стаття
До проблеми інтерпретації тексту: реконструкція в граматології Ж. Дерріда.


Інститут міжнародних відносин
Іноземних мов
Плахотнюк Наталія Олексіївна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.338-345
65
Наукова стаття
Епістемічна та деонтична модальність в іспанській мові


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Падалка Юлія Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.25 c.158-163
66
Наукова стаття
Когнітивні метафори у структурі концепту ПОЛІТИК (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Славова Людмила Леонардівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.22 c.275-285
67
Наукова стаття
Комунікативні стратегії і тактики як одиниці опису регулятивності


Інститут філології
Германської філології
Волосенко Ірина Василівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.28-34
68
Наукова стаття
Лексико-стилістичні засоби вираження національної ментальності (на матеріалі роману Томаса Манна «Доктор Фаустус»)


Інститут філології
Германської філології
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.192-201
69
Наукова стаття
Лінгвостилістичні особливості текстів гарантій на побутові електроприлади (на матеріалі новогрецької мови


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.276.0000
70
Наукова стаття
Мовні засоби репрезентації побожності в американській картині світу


Інститут філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
Шелякіна Алевтина Вікторівна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.337.0000
71
Наукова стаття
Модифікація іллокутивної сили висловлювання як засіб маніпулювання свідомістю (на матеріалі текстів англомовних ЗМІ)


Інститут філології
Англійської філології
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.52.0000
72
Наукова стаття
Музичне декодування роману Вікенте Бласко Ібаньєса “В апельсинових садах” .


Інститут філології
Зарубіжної літератури
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.327-333
73
Наукова стаття
Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників


Інститут філології
Германської філології
Волосенко Ірина Василівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.23 c.482–487
74
Наукова стаття
Семантичні властивості логічної модальності


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.207 211
75
Наукова стаття
Структурно-семантичні особливості новогрецьких економічних термінів


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.395.0000
76
Наукова стаття
Фахова мова у професійній судовій комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Дьомкіна Олена Вікторівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.57.0000
77
Наукова стаття
 Функції емоційно-експресивних часток у романі Зігфріда Ленца «Урок німецької»


Інститут філології
Германської філології
Кучма Ольга Іванівна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.6-7
78
Наукова стаття
Ад’єктивні та вербальні однорідні ряди у французьких сонетах і їхніх перекладах


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Шелякіна Алевтина Вікторівна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.164.0000
79
Наукова стаття
Відтворення концепту CHRISTIAN HOPE в християнському теологічному дискурсі (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2011
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.266.0000
80
Наукова стаття
Дієслівні словотворення за допомогою суфікса -iz-(a)-.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Моренець Ірина Миколаївна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.292-297
81
Наукова стаття
Особливості ціннісної складової лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM


Інститут філології
Англійської філології
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.219-230
82
Наукова стаття
Поезія Т.Г. Шевченка в перекладах французькою мовою


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Гнатюк Андрій Дмитрович
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.103.0000
83
Наукова стаття
Проблеми композиції журналістського тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.103-113
84
Наукова стаття
Риторико-аргументативна будова дискурсу політології


Інститут філології
Англійської мови гуманітарних факультетів
Братель Олена Миколаївна
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.28-36
85
Наукова стаття
Фразеологічна компетенція і навчальний процес


Інститут філології
Англійської філології
Бортничук Олена Миколаївна
2011
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.20 c.0.0000
86
Наукова стаття
Концептуалізація стимулів емоцій радості та смутку в англомовних віршованих творах для дітей


Інститут філології
Англійської філології
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.25 c.262.0000
87
Наукова стаття
Кратолого-ідеологічні та соціологічні засади політичної дискурсології в лінгвопрагматичному аспекті


Інститут філології
Англійської мови гуманітарних факультетів
Братель Олена Миколаївна
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.132-137
88
Наукова стаття
Оцінні значення та засоби їх вираження у прізвиськах боксерів


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
2011
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.26 c.240.0000
89
Наукова стаття
Поняття "символ" і його осмислення у сучасній лінгвістиці


Інститут філології
Англійської філології
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.25 c.402.0000
90
Наукова стаття
Сучасний комунікативний простір: наслідки глобалізації і комп'ютеризації


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2011
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.26 c.367.0000
91
Наукова стаття
Tableaux vivants у літературному тексті: взаємодія мистецтв


Інститут філології
Зарубіжної літератури
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.136.0000
92
Наукова стаття
Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів)


Інститут філології
Англійської філології
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.24 c.307.0000
93
Наукова стаття
Комунікативні максими успішності політичного дискурсу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.23 c.353.0000
94
Наукова стаття
Мистецький дискурс у романі Е.Вортон "Дім сміху".


Інститут філології
Зарубіжної літератури
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.283.0000
95
Наукова стаття
Семантичні зміни у слові в аспекті гештальту. Карта суміжності


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Безпаленко Анатолій Мілетійович
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.24 c.19.0000
96
Наукова стаття
Складні слова синтаксичного типу в українсько-англійському перекладі (на матеріалі прози Оксани Забужко)


Військовий інститут
Центр інтенсивної мовної підготовки
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.24 c.292-299
97
Наукова стаття
Транстекстуальність художнього твору (на мат-лі "Північних оповідань" Дж.Лондона)


Інститут філології
Зарубіжної літератури
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.295.0000
98
Наукова стаття
Історична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметника


Інститут філології
Англійської філології
Карабан Анна В'ячеславівна
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.22 c.128.0000
99
Наукова стаття
Мовні засоби вираження концепту соціалізація в англомовному віршованому дискурсі для дітей


Інститут філології
Англійської філології
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.22 c.217.0000
100
Наукова стаття
Риторичні функції ідіоетнізмів у промовах британських політиків: ситуативний аспект


Економічний факультет
Іноземних мов
Свиридюк Тетяна Володимирівна
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.317-325
101
Наукова стаття
Співвідношення понять «символ» та «концепт»


Військовий інститут
Військового управління
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.150.0000
102
Наукова стаття
Структура як основа аналізу публіцистичного тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.191-199
103
Наукова стаття
Міжнаукові джерела збагачення категоріального апарату теорії фахової комунікації


Інститут філології
Германської філології
2008
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.1 c.177.0000
104
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку драматургічного дискурсу


Інститут філології
Германської філології
2008
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.1 c.260.0000
105
Наукова стаття
Характерологічна інтерпретація художнього тексту pros and cons


Інститут філології
Зарубіжної літератури
2008
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.281.0000
106
Наукова стаття
Мнемічні прийоми меморизації інформації в процесі послідовного перекладу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2007
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.44.0000
107
Наукова стаття
Особливості індиділуально-художнього мовлення в п’єсі Б. Шоу Пігмаліон (звертання як маркер)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Рудько Людмила Петрівна
2007
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.142-146
108
Наукова стаття
Стрижневі словесні поетичні образи у творах аргентинських письменників (італійська хвиля імміграції)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Братель Олена Миколаївна
2007
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.7-12
109
Наукова стаття
Функціональне навантаження некодифікованих графічних засобів у сучасній французькій письмовій мові


Економічний факультет
Іноземних мов
Сизенко Анастасія Сергіївна
2007
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.189-196
110
Наукова стаття
Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті


Військовий інститут
Центр інтенсивної мовної підготовки
2006
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.17 c.369-373
111
Наукова стаття
Метатаксис як маркер кодових відхилень у синтаксичних структурах іспанського поетичного тексту


Економічний факультет
Іноземних мов
Шевченко Людмила Олексіївна
2005
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.330-334
112
Наукова стаття
Американський військовий сленг як лінгвокультурний бар'єр двомовної комунікації


Військовий інститут
Військового перекладу та спеціальної мовної підготовки
Балабін Віктор Володимирович
2002
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.8 c.16-21

Повернення до списку

Вгору