Видання

Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика


ID: 4411
Кількість показів: 651
дата змінення: 22.06.2020 22:32:54
Ким змінено (ім'я): (histor7) Ольга Лагунова
Посилання на журнал, показники:  https://psycholing-journal.com/index.php/journal/index / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45185 / https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2309-1797&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal / https://www.scopus.com/sourceid/21100967057
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Переяслав-Хмельницький

Значення показника Index Copernicus
IC: 94,94 | 2017
IC: 67,77 | 2016
IC: 87,61 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Information Entropy in Translation: Psycholinguistic Aspects


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
c.91-113
2
Наукова стаття
Psycholinguistic Fundamentals of Non-linearity in Translation


Інститут філології
Історичний факультет

Германської філології та перекладу
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2020
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.27 c.90-112
3
Наукова стаття
Translator's Personality Shaping: Competence Approach


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Іваницька Марія Лонгинівна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.26 c. 135-156
4
Наукова стаття
Electronic Filing System of Language Innovations in Media: Psycholinguistic Metric


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шевченко Лариса Іванівна
Сизонов Дмитро Юрійович
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
5
Наукова стаття
Nickname as a Means of Linguistic Self-Presentation in the Internet of People with Eating Disorders


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Психології розвитку
Яблонська Тетяна Миколаївна
Шебанова Віталія Ігорівна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.25 c.409-430
6
Наукова стаття
Особливості етнолінгвістичної ідентичності представників різнихмовних груп України


Факультет психологїі
Соціальної психології
Коваленко Алла Борисівна
Грищук Елісо Юріївна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.25 c.49-71
7
Наукова стаття
Психолінгвістичний аналіз структури асоціативного поля стимулу компетентність


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
Шаравара Тамара Олексіївна
Сизоненко Наталія Миколаївна
Тагільцева Яніна Михайлівна
2018
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.24 c.340-358
8
Наукова стаття
Експерементально-практичні парадигми реалізації прийомів впливу інфографіки на сприйняття газетно-журнальних текстів


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
Цуканова Ганна Олександрівна
2015
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.17 c.293–302
9
Наукова стаття
Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
2014
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.16 c.332-342
10
Наукова стаття
Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.17 c.264-275

Повернення до списку

Вгору