Видання

Стиль і текст


ID: 4698
Кількість показів: 863
дата змінення: 28.11.2015 13:07:28
Ким змінено (ім'я): (izh1) Оксана Ромах
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Звуки міста в студентській інтерпретації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2018
Стиль і текст
c.29-40
2
Наукова стаття
Шляхи реалізації пуристичних тенденцій у сучасній українській мові


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2018
Стиль і текст
c.41-55
3
Наукова стаття
Вираження ольфакторної рецепції як спосіб представлення мовної особистості


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2017
Стиль і текст
c.32-44
4
Наукова стаття
Жанрово-стильові особливості радіозарисовки «Лист до вояка АТО»


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Нагорняк Майя Володимирівна
2017
Стиль і текст
c.126–137
5
Наукова стаття
Між лінгвістикою та стратегією: методологічна специфіка виявлення мовних засобів інформаційної війни


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Хоменко Ілля Андрійович
2017
Стиль і текст
c.17-32
6
Наукова стаття
Мовне питання в системі іномовлення України і ЄС


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Стиль і текст
c.59-67
7
Наукова стаття
Превентивна демонстрація ідеологічного концепту у контексті медійної гібридної війни


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Стиль і текст
c.8-17
8
Наукова стаття
Елементи розважальності в журналі «Український тиждень»


Інститут журналістики
Історії журналістики
2013
Стиль і текст
c.153–158
9
Наукова стаття
Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2013
Стиль і текст
т.14 c.81-92
10
Наукова стаття
Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми «Ваша Свобода» української служби радіо «Свобода»)


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Нагорняк Майя Володимирівна
2013
Стиль і текст
т.14 c.144–153
11
Наукова стаття
Концепт «радість» в інтерпретації студентської аудиторії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Стиль і текст
т.15 c.51-58
12
Наукова стаття
Метафора як окреслення культурного простору інтелектуала в есеях О. Забужко “З мапи книг і людей”


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
Носова Богдана Миколаївна
2014
Стиль і текст
т.15 c.136–146
13
Наукова стаття
Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Стиль і текст
т.15 c.88-98
14
Наукова стаття
Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
2013
Стиль і текст
c.287-294
15
Наукова стаття
Синтаксичні конструкції в текстах новин інтернет-радіос


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Нагорняк Майя Володимирівна
2014
Стиль і текст
т.15 c.147–157
16
Наукова стаття
Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2014
Стиль і текст
т.15 c.157-166
17
Наукова стаття
Соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти прогностичного потенціалу радіодрами


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Хоменко Ілля Андрійович
2014
Стиль і текст
т.15 c.29-40
18
Наукова стаття
Специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
Башук Алла Іванівна
2014
Стиль і текст
т.15 c.29-41
19
Наукова стаття
Тематика матеріалів про Україну у польських громадсько-політичних тижневиках


Інститут журналістики
Історії журналістики
2014
Стиль і текст
т.15 c.174-183
20
Наукова стаття
Обробка новин як одна із проблем підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля"


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Нагорняк Майя Володимирівна
2012
Стиль і текст
т.13 c.40-48
21
Наукова стаття
Особливості функціонування релігійних медіа в сучасному інформаційному просторі України


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
2013
Стиль і текст
т.14 c.75-82
22
Наукова стаття
Сучасні напрями досліджень мови соціальних комунікацій


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2013
Стиль і текст
т.13 c.15-21
23
Наукова стаття
Українська науково-популярна періодика в умовах білінгвізму.


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
Філоненко Данило Валерійович
2013
Стиль і текст
c.163-168
24
Наукова стаття
Види граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу «Український тиждень»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Стиль і текст
т.12 c.104.0000
25
Наукова стаття
Інформація про роботу Міжнародної наукової конференції «У слові вічність» (на пошану академіка В.М.Русанівського).


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2011
Стиль і текст
c.156158.0000
26
Наукова стаття
Мовна проблематика в греко-католицьких мас-медіа


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
Рижко Олена Миколаївна
2012
Стиль і текст
c.32–39
27
Наукова стаття
Алюзія в текстах теленовин


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Проценко Олеся Василівна
2010
Стиль і текст
т.11 c.72.0000
28
Наукова стаття
Виклики інформаційної цивілізації: мовна ідентичність


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
Цимбаленко Євген Станіславович
2011
Стиль і текст
c.13-18
29
Наукова стаття
Концепт “держава” як ключовий у мовній ментальності Д. Донцова-вісниківця


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Супрун Л. В.
Супрун Л. В.
2011
Стиль і текст
т.12 c.30-42
30
Наукова стаття
Мовні парадокси у глобалізаційних процесах


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
Цимбаленко Євген Станіславович
2010
Стиль і текст
c.45-52
31
Наукова стаття
Публіцистичний стиль як засіб впливу на реципієнта


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2010
Стиль і текст
т.11 c.6.0000
32
Наукова стаття
Актуальні проблеми міської топоніміки і публікації мас-медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Данильчук Дмитро Васильович
2007
Стиль і текст
т.8 c.72.0000
33
Наукова стаття
Алмази творчості блискучі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2008
Стиль і текст
т.9 c.137.0000
34
Наукова стаття
Девіації як поле взаємодії соціо- та психолінгвістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2008
Стиль і текст
т.9 c.0.0000
35
Наукова стаття
Емоційний компонент у структурі інтерв’ю


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Стиль і текст
т.9 c.73.0000
36
Наукова стаття
Еристичні аспекти діяльності журналіста


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
Ковтун Тетяна Валентинівна
2008
Стиль і текст
т.9 c.15.0000
37
Наукова стаття
Концептуальність як домінантна категорія публіцистичного дискурсу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Супрун Л. В.
2008
Стиль і текст
т.8 c.47.0000
38
Наукова стаття
Парадоксальна оцінність медійних текстів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Стиль і текст
т.9 c.29.0000
39
Наукова стаття
Рецензія на підручник Ф.С.Бацевича "Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2008
Стиль і текст
т.9 c.143.0000
40
Наукова стаття
Свій» і «чужий» у текстовому просторі ЗМІ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Стиль і текст
т.8 c.59.0000
41
Наукова стаття
Український гумор як медіативна тактика вісниківської комунікації М. Грушевського


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Супрун Л. В.
Супрун Л. В.
2010
Стиль і текст
т.11 c.52-60
42
Наукова стаття
Мовностилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Нагорняк Майя Володимирівна
2008
Стиль і текст
т.9 c.63.0000
43
Наукова стаття
Образи автора й читача в журналістському творі: проблема функціонування та взаємодії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2009
Стиль і текст
c.88-97
44
Наукова стаття
Функціонально-семантичне поле ад’єктива “національний” у ЛНВісниківському дискурсі Івана Франка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Супрун Л. В.
Супрун Л. В.
2009
Стиль і текст
т.10 c.144-159
45
Наукова стаття
Дискурс стилю у мовному «тексті» українського модернізму


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
2007
Стиль і текст
т.8 c.13.0000
46
Наукова стаття
Мовні "пороги сміливості" в сучасних масмедіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Стиль і текст
т.8 c.7.0000
47
Наукова стаття
Семантичний аспект аналізу тексту


Інститут журналістики
Видавничої справи та редагування
Серажим Катерина Степанівна
2007
Стиль і текст
т.8 c.6.0000
48
Наукова стаття
Vivat academia,vivat profesores


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
Бойко Алла Анатоліївна
2006
Стиль і текст
c.260.0000
49
Наукова стаття
Антропонімиі топоніми як складники тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2006
Стиль і текст
c.70.0000
50
Наукова стаття
Діалогічність публіцистичного тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2006
Стиль і текст
c.202.0000
51
Праці конференції
Інформація про роботу конференції "Текст як засіб комунікації"


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
Скотникова Тетяна Володимирівна
2006
Стиль і текст
c.257.0000
52
Наукова стаття
Інформація про роботу конференції «Текст як засіб комунікації»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
Скотникова Тетяна Володимирівна
2006
Стиль і текст
c.254.0000
53
Наукова стаття
Кавказькі візерунки в поемі Шота Руставелі "Витязь у тигровій шкурі" (Крізь призму М.Гулака та О.Навроцького)


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
Вежель Ліна Михайлівна
2006
Стиль і текст
c.268.0000
54
Наукова стаття
Мовленнєва стратегія єдності в ритуальних текстах політичної комунікації


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
Башук Алла Іванівна
2006
Стиль і текст
c.195.0000
55
Наукова стаття
Підходи до редагування повідомлень у спеціалізованих часописах (на матеріалах бухгалтерської преси)Скотникова Тетяна Володимирівна
2006
Стиль і текст
c.234.0000
56
Наукова стаття
Проблема формування інформаційного комфорту сприймача в структурній побудові твору


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
Корнєєв Віталій Михайлович
2006
Стиль і текст
c.63.0000
57
Наукова стаття
Сленгова лексика як засіб віддзеркалення ідіостилю газети


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
2006
Стиль і текст
т.7 c.82-88

Повернення до списку

Вгору