Видання

Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)


ID: 4702
Кількість показів: 765
дата змінення: 21.11.2020 17:11:28
Ким змінено (ім'я): (histor12) Ірина Скульська
Посилання на журнал, показники:  http://history-pages.kpi.ua/ / http://historypages.kpi.ua/ / https://mjl.clarivate.com/journal-profile / https://openscience.in.ua/ua-journals / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782145&org=%20,p24782145,3.html / https://doaj.org/toc/2411-0647?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222307-5244%22%2C%222411-0647%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D / http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab673 / https://mjl.clarivate.com/search-results
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ, Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: ESCI |

Значення показника Index Copernicus
IC: 43.66 | 2014
IC: 48.19 | 2015
IC: 61.65 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Діяльність Українських освітніх товариств у Генеральній губернії (1940 – 1944 рр.)


Історичний факультет
Історії світового українства
Тронь Альона Юріївна
2020
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.223-238
2
Наукова стаття
Етнологічна діяльність і. Франка в науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська історіографія


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Капелюшний Валерій Петрович
Конта Ростислав Михайлович
2019
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.9–22
3
Наукова стаття
Становлення модерної індійської еліти. Рецензія на монографію Ю.Філь «Індуські вестернізовані еліти Північної Індії» (1858 – 1921). – К., 2018


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Машевський Олег Петрович
Сухобокова Ольга Олегівна
2020
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.338-342
4
Наукова стаття
Фотографічна освіта у Києві наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст.: еволюція підходів


Історичний факультет
Української мови та прикладної лінгвістики
Історії мистецтв
Казакевич Геннадій Михайлович
Мосенкіс Юрій Леонідович
2020
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
5
Наукова стаття
Російське питання на Паризькій мирній конференції у січні–лютому 1919 р.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Городня Наталія Данилівна
2019
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.48-70
6
Наукова стаття
Перевірка наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст.


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
Ткачук Віталій Анатолійович
2017
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.9-18
7
Наукова стаття
Світові економічні процеси та участь Мексики в інтеграційних об’єднаннях (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Сакаль Я. В.
2017
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.132-140
8
Наукова стаття
Створення та діяльність Асоціації художників Червоної України (1923 – 1932 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сокирко Анастасія Андріївна
2017
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.66-73
9
Наукова стаття
Віддзеркалення ідей американських суспільствознавців у реаліях і перспективах України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.165-174
10
Наукова стаття
Економічні перетворення в демократичній Чехословаччині (1990-1992)


Історичний факультет
Історії слов'ян
2016
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.157-165

Повернення до списку

Вгору