Видання

Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)


ID: 4702
Кількість показів: 722
дата змінення: 21.11.2020 17:11:28
Ким змінено (ім'я): (histor12) Ірина Скульська
Посилання на журнал, показники:  http://history-pages.kpi.ua/ / http://historypages.kpi.ua/ / https://mjl.clarivate.com/journal-profile / https://openscience.in.ua/ua-journals / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782145&org=%20,p24782145,3.html / https://doaj.org/toc/2411-0647?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222307-5244%22%2C%222411-0647%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D / http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab673 / https://mjl.clarivate.com/search-results
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ, Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: ESCI |

Значення показника Index Copernicus
IC: 43.66 | 2014
IC: 48.19 | 2015
IC: 61.65 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
21
Наукова стаття
Чин освячення антимінсів у Київській митрополії другої половини XVII -початку XVIII ст.


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2016
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
c.11-19
22
Наукова стаття
«Музика мовчання»: церковно-музичні традиції київських монастирів (ХІХ–поч. ХХ ст.)


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2015
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.40 c.24-38
23
Наукова стаття
Афінські амфіктіони на Делосі у ІV ст. до Р. Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.40 c.5-14
24
Наукова стаття
Зобов’язання України перед Радою Європи та їх виконання


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.39 c.147-155
25
Наукова стаття
Українсько – Польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.37 c.148-159
26
Наукова стаття
Церковна музика та церковно-хорове виконавство ост. чв. ХІХ ст. в оцінках сучасників (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського)


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2013
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.36 c.34-48
27
Наукова стаття
Церковна музика та церковно-хорове виконання ост. чв. ХІХ ст. в оцінках сучасників (на матеріалах епістолярної спадщини П.І.Чайковського)


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2013
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.36 c.34.0000
28
Наукова стаття
Образ Києва в житті та творчості Андрія Миколайовича Муравйова


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2013
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.35 c.134.0000
29
Наукова стаття
Чернецтво XVIII ст. за межами обителі: благочестиві богомольці чи «бродяги и бездельники»?


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2012
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.34 c.37.0000
30
Наукова стаття
Загострення російсько-німецьких суперечностей у Османській імперії напередодні Першої світової війни.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Машевський Олег Петрович
2011
Сторінки історії: збірник наукових праць (Storinky Istoriyi-History Pages)
т.32 c.108.0000

Повернення до списку

Вгору