Видання

Сходознавство, Київ


ID: 4768
Кількість показів: 569
дата змінення: 27.11.2014 19:13:04
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Особливості етимологічної структури японської літературознавчої термінології


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Аністратенко Лідія Сергіївна
2015
Сходознавство, Київ
c.3-10
2
Наукова стаття
Регіоналізми в арабській юридичній термінології


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Сівков Іван Вікторович
2015
Сходознавство, Київ
c.134-142
3
Наукова стаття
Cоматизми кістка та кров в арабській та українській мовах: етимологічно-дериваційний аналіз, структурне дослідження 5 семантичних полів


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Сівков Іван Вікторович
2014
Сходознавство, Київ
c.79-90
4
Наукова стаття
Соматична лексика в арабській мові, мові іврит, англійській та українській мовах (структурно-семантичний та етимологічний аспекти)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Сівков Іван Вікторович
2014
Сходознавство, Київ
c.120-125
5
Наукова стаття
Теоретичні засади вивчення абревіації (на матеріалі турецької мови)


Інститут філології
Тюркології
2014
Сходознавство, Київ
c.43 - 55
6
Наукова стаття
Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Б.Обами


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Городня Наталія Данилівна
2012
Сходознавство, Київ
c.0.0000
7
Наукова стаття
Слово- та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Сходознавство, Київ
c.183.0000
8
Наукова стаття
Явище гіпонімії у юридичній термінології сучасної китайської мови. // Сходознавство


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Козоріз Олександр Павлович
2013
Сходознавство, Київ
c.28.0000
9
Наукова стаття
Китайський вільний вірш поч. ХХ ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмі


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
Сходознавство, Київ
c.74.0000
10
Наукова стаття
Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Субота Інна Олександрівна
2012
Сходознавство, Київ
c.118-126
11
Наукова стаття
Причини та передумови Дарданелльської операції.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Машевський Олег Петрович
2011
Сходознавство, Київ
c.60.0000
12
Наукова стаття
Продуктивність способів термінотворення у сучасній японській юридичній термінології


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Комарницька Тамара Костянтинівна
2011
Сходознавство, Київ
c.49.0000
13
Наукова стаття
Буддійська складова формування концепту мовчання в японській лінгвокультурі


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2009
Сходознавство, Київ
c.3.0000
14
Наукова стаття
Засади транскрибування китайської лексики українською мовою


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кірносова Надія Анатоліївна
2009
Сходознавство, Київ
т.45 c.38.0000
15
Наукова стаття
Клятви в Корані


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Рибалкін Валерій Сергійович
2010
Сходознавство, Київ
c.393.0000
16
Тези
Коранічні клятви


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Рибалкін Валерій Сергійович
2010
Сходознавство, Київ
c.16.0000
17
Тези
Перські селища у Швеції


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2010
Сходознавство, Київ
c.75.0000
18
Наукова стаття
Прохід крейсерів «Гебена» та «Бреслау» до Чорноморських проток і проблема вступу Османської імперії у Першу світову війну


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Машевський Олег Петрович
2009
Сходознавство, Київ
c.66.0000
19
Наукова стаття
Становлення адміністративної лексики в Єгипті (кін. XVIII – поч. ХІХ ст.) (на базі історіографічних трактатів Абдуррахмана аль-Джабарті)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Сівков Іван Вікторович
2010
Сходознавство, Київ
c.161-169
20
Наукова стаття
Східний романтизм та західний реалізм в китайській драматургії ХХ століття


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Воробей Ольга Сергіївна
2010
Сходознавство, Київ
c.18-24
21
Наукова стаття
Східний світ в українській топонімії (ІV-V)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2010
Сходознавство, Київ
c.152.0000
22
Наукова стаття
Турецькі фразеологізми з компонентом-зоонімом у семантичному аспекті


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Сходознавство, Київ
c.64-73
23
Наукова стаття
Функціональні особливості ретроспективних відступів у повісті Хун Їн «Компроміс заради ніжності»


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2009
Сходознавство, Київ
c.0.0000
24
Наукова стаття
Ходжа Насреддін: поліваріантне функціонування традиційного образу у світовому культурному континуумі


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2010
Сходознавство, Київ
c.131.0000
25
Тези
Двомірна модель арабської граматики


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2008
Сходознавство, Київ
т.12 c.55.0000
26
Наукова стаття
До проблеми перекладу китайської поезії доби Сун (Х-ХІІІ ст.) у жанрі ци українською мовою // Сходознавство


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Шекера Ярослава Василівна
2008
Сходознавство, Київ
c.182.0000
27
Наукова стаття
Європеїзми у складі турецької фахової мови торгівлі


Інститут філології
Тюркології
Телешун Катерина Олегівна
2008
Сходознавство, Київ
c.141-151
28
Наукова стаття
Метрична структура газелей Аміра Хусро Дехлеві


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2008
Сходознавство, Київ
c.48.0000
29
Наукова стаття
Національно-культурна специфіка лексичної системи сучасної турецької мови


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2008
Сходознавство, Київ
c.82-89
30
Тези
Парадигматика арабської граматики»


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2009
Сходознавство, Київ
т.13 c.55.0000
31
Наукова стаття
Суспільно-політична та юридична лексика в хроніках Абдуррахмана аль-Джабарті


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Сівков Іван Вікторович
2009
Сходознавство, Київ
c.115-126
32
Наукова стаття
Суфійська символіка гіндімовної поезії Аміра Хусро Дехлеві


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу


2008
Сходознавство, Київ
33
Наукова стаття
Вивчення східного поетичного тексту в лінгвокультурологічному аспекті


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2008
Сходознавство, Київ
c.89.0000
34
Наукова стаття
Вплив «східного питання» на діяльність міжнародних союзів в кінці 80-х на початку 90-х років ХІХ ст.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Машевський Олег Петрович
2007
Сходознавство, Київ
т.34 c.81.0000
35
Наукова стаття
До питання перекладу китайської поезії доби Тан (618-907): інтерпретація художнього образу


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Шекера Ярослава Василівна
2007
Сходознавство, Київ
c.175.0000
36
Наукова стаття
Критерії класифікації фразеологізмів у працях турецьких лінгвістів


Інститут філології
Тюркології
2007
Сходознавство, Київ
c.117.0000
37
Тези
Невирішені проблемигенеалогічної ідентифікації східних мов // ХІ Сходознавчі читання А.Кримського : Тези доповідей міжнародної наукової конференції


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Мосенкіс Юрій Леонідович
2007
Сходознавство, Київ
38
Наукова стаття
Особливості символіки «Гюсн та Ашк» Шейха Ґаліба: категорії «Творець» і «творіння»


Інститут філології
Тюркології
Прушковська Ірина Віталіївна
2006
Сходознавство, Київ
c.115-126

Повернення до списку

Вгору