Видання

Теоретичні і прикладні проблеми психології


ID: 4850
Кількість показів: 1570
дата змінення: 29.10.2019 13:54:41
Ким змінено (ім'я): (psycholog1) Оксана Пігіда
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tippp / http://mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/6797/ / http://www.snu.edu.ua/science/scientific_periodicals.php / http://tpppjournal.com.ua/ / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=33095
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сєвєродонецьк

Значення показника Index Copernicus
IC: 74,52 | 2018
IC: 58,53 | 2017


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Соціально-психологічна адаптація дітей-мігрантів в освітньому середовищі


Факультет психологїі
Соціальної психології
Коваленко Алла Борисівна
Хачатурян Юлія Рафаелівна
2020
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.1 c.5-19
2
Наукова стаття
Взаємозв'язок особистісних та емоційно-вольових характеристик волонтера


Факультет психологїі
Загальної психології
Круцюк Оксана Володимирівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 c.53-59
3
Наукова стаття
Етнопсихологічний аналіз особливостей національного характеру


Факультет психологїі
Загальної психології
2019
Теоретичні і прикладні проблеми психології
c.188-199
4
Наукова стаття
Копінг-поведінка як важливий особистісний ресурс подолання підліткових криз


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Карамушка Тарас Вікторович
Пілецька Любомира Сидорівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.1 c.218-224
5
Наукова стаття
Особливливості системи цінностей користувачів соціальних мереж ( на прикладі Facebook i Instagram)


Факультет психологїі
Загальної психології
Юрчинська Ганна Кирилівна
Прухніцька Марія
2019
Теоретичні і прикладні проблеми психології
c.331-345
6
Наукова стаття
Особливості мотиваційних тенденцій користувачів мережі інтернет


Факультет психологїі
Педагогіки
Юрчинська Ганна Кирилівна
Степаненко Ольга Олегівна
2019
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 c.220-233
7
Наукова стаття
Особливості прояву стратегії альтуїстичного інвестування у представників різних професійних груп


Факультет психологїі
Соціальної психології
Коваленко Алла Борисівна
Ільчук Мирослава Сергіївна
2019
Теоретичні і прикладні проблеми психології
c.203-216
8
Наукова стаття
Соціально-психологічний аналіз особливостей становлення особистості у підлітковому віці


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Карамушка Тарас Вікторович
Ковальчук Зоряна Ярославівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 c.41-47
9
Наукова стаття
Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи


Факультет психологїі
Загальної психології
Ващенко Ірина Володимирівна
Зелінська Олена
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
c.60-66
10
Наукова стаття
Концепти «компетентність особистості» та «інтраперсональний конфлікт»: соціально-психологічний аспект


Факультет психологїі
Загальної психології
Соціальної роботи
Ващенко Ірина Володимирівна
Карамушка Тарас Вікторович
2017
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 c.50-57

Повернення до списку

Вгору