Видання

Теоретичні та прикладні питання економіки


ID: 4854
Кількість показів: 2086
дата змінення: 28.11.2014 12:15:44
Ким змінено (ім'я): (econom6) Катерина Крицун
Посилання на журнал, показники:  http://tppe.econom.univ.kiev.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Оцінювання рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності на прикладі ПрАт «Карлсберг Україна»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Горбатюк Юлія Анатоліївна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.40-50
2
Наукова стаття
Умови торгівлі та індустріалізація: реалії в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Баженова Олена Володимирівна
Чорнодід Ігор Степанович
2020
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.23-36
3
Наукова стаття
Визначення конкурентних переваг інноваційного підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.161-168
4
Наукова стаття
Ефективність M&A угод та їх впив на конкурентоспроможність України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Носенко вікторія
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.135-144
5
Наукова стаття
Методологічні підходи до оцінювання впливу стейкхолдерів та рівні корпоративної соціальної відповідальності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Шульга Максим Геннадійович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.9-20
6
Наукова стаття
Міждисциплінарний підхід до проблем конкуренції і конкурентоспроможності в економічній нобелелогії


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного бізнесу
Вергун Володимир Антонович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.16-26
7
Наукова стаття
Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі "Філіп Морріс Україна")


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.79-90
8
Наукова стаття
Управління матеріально-сировинними ресурсами на підприємствах вугільної промисловості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
Шептій Лілія Романівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.124-134
9
Наукова стаття
Формування та реалізація аграрного потенціалу України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.116-122
10
Наукова стаття
Інвестиційні фактори конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.169-179
11
Наукова стаття
Аналіз економічної безпеки України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.132-140
12
Наукова стаття
ІРО українських компаній як стратегічний напрям підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Данильченко Олена Сергіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.4-15
13
Наукова стаття
Комерціалізація інтелектуальної власності в наукоємних організаціях


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.94-108
14
Наукова стаття
Основні підходи до класифікації теорій фірми


Економічний факультет
Підприємництва
Богуславський Олександр Володимирович
Нікітіна Тетяна Андріївна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.79-85
15
Наукова стаття
Оцінювання логістичної системи України з використанням індексу ефективності логістики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.86-92
16
Наукова стаття
Перспективы реализации земельной реформы в Украине


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.234-243
17
Наукова стаття
Теоретичні основи управління різними організаціями в сучасних умовах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.4-14
18
Наукова стаття
Фінансова підтримка сільськогосподарських виробників: досвід розвинених країн


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.141-150
19
Наукова стаття
Формування інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.159-166
20
Наукова стаття
Формування механізму управління змінами на газотранспортних підприємствах в умовах забезпечення їх стійкого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Баюра Дмитро Олександрович
Запухляк Іванна Богданівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.96-105
21
Наукова стаття
ESSENTIAL ANALYSIS AND EVALUATION OF INTERNAL ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
Антонюк Богдан
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.88-98
22
Наукова стаття
Аналіз розвитку та формування бізнес-моделей агропромислового підприємства в умовах евроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
Піменов Сергій Анатолійович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.146-158
23
Наукова стаття
Ефективність державної закупівельної логістики в умовах запровадження системи «Прозорро»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.79-87
24
Наукова стаття
Корпоративна реформа в Україні: системний підхід до формування ринкової соціально-орієнтованої моделі корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.15-22
25
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Подшивалов Ілля
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.14-22
26
Наукова стаття
Особливості інституціоналізації конкурентного середовища в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.33-43
27
Наукова стаття
Ретроспективний аналіз формування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.171-179
28
Наукова стаття
Теоретичні передумови щодо побудови концептуальної моделі управління стійким розвитком підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Запухляк Іванна Богданівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.38-47
29
Наукова стаття
Аналіз джерел формування та напрямів використання грошових потоків підприємств пивоварної галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магдич Ігор Петрович
Магдич Ігор Петрович
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.215-223
30
Наукова стаття
Архетипи рушійних сил злиттів та поглинань


Економічний факультет
Економіка підприємства
Єгорова Ганна Андріївна
Єгорова Ганна Андріївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.198-206
31
Наукова стаття
Впровадження та оцінювання програмно-цільового управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.158-166
32
Наукова стаття
Державна підтримка як пріоритетний напрям інституційного забезпечення розвитку агробізнесу: аналіз досвіду розвинених країн


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Акуленко Катерина Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.4-14
33
Наукова стаття
Екологічний аудит як елемент системи контролю природоохоронної діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.224-232
34
Наукова стаття
Економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору та ефективністю їх діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.205-214
35
Наукова стаття
Економічна безпека – важлива функція підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.93-101
36
Наукова стаття
Інноваційні аспекти розвитку корпоративної екологічної відповідальності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Березюк Катерина
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.20-28
37
Наукова стаття
Інноваційні передумови імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.216-226
38
Наукова стаття
Нематеріальні чинники формування вартості підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.42-50
39
Наукова стаття
Оптимізація ключових параметрів діяльності франчайзингових підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.167-174
40
Наукова стаття
Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.26-33
41
Наукова стаття
Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування


Економічний факультет
Підприємництва
Богуславський Олександр Володимирович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.70-77
42
Наукова стаття
Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Януль Інна Євгенівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.288-303
43
Наукова стаття
Проблеми конкурентоспроможності сучасного ринку художніх матеріалів України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.122-131
44
Наукова стаття
Продовольча безпека України: структурні зрушення у діяльності підприємств харчової промисловості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Кундєєва Г. О.
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.132-140
45
Наукова стаття
Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.163-175
46
Наукова стаття
Реалізація економічних функцій держави: проблемні аспекти


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.109-114
47
Наукова стаття
Розміщення активів страхових компаній в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Нестерова Дар’я Сергіївна
Нестерова Дар’я Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.176-182
48
Наукова стаття
Шляхи реструктуризації агропромислових підприємств в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Ситенко Дмитро Дмитрович
Ситенко Дмитро Дмитрович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.227-232
49
Наукова стаття
Поняття влади в корпоративному управлінні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.410-419
50
Наукова стаття
Роль оцінки ризиків при прийнятті рішень суб’єктами господарювання


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Шолойко Антоніна Сергіївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.416-422
51
Наукова стаття
Санаційний банк в Україні: проблеми законодавчого регулювання


Економічний факультет
Банківської справи
Гудзинська Людмила Юріївна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.280-287
52
Наукова стаття
Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Мамалига Олена Олексіївна
Мамалига Олена Олексіївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.442-454
53
Наукова стаття
Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.149-163
54
Наукова стаття
Дефініція категорії «соціально-економічний розвиток підприємства»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.450-454
55
Наукова стаття
Джерела інноваційних ідей за Пітером Ф. Друкером та можливості їх використання на підприємствах молокопереробної галузі


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.4 c.28-33
56
Наукова стаття
Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентоспроможності національних економік


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.13-20
57
Наукова стаття
Конкурентні стратегії компаній на глобальних галузевих ринках


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Ігнатюк Анжела Іванівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.36-50
58
Наукова стаття
Роль бюджетної політики у становленні та розвитку соціальної держави


Економічний факультет
Банківської справи


2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.143-154
59
Наукова стаття
Стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.346-359
60
Наукова стаття
Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.102-113
61
Наукова стаття
The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
62
Наукова стаття
Вплив державних запозичень на нагромадження основного капіталу в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.305.0000
63
Наукова стаття
Вплив процесів ринкової концентрації на конкурентоспроможність національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.358-367
64
Наукова стаття
Втягивание мировой экономики в нисходящую спираль развития и последствия для Украины


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Єщенко Петро Степанович

2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.3-10
65
Наукова стаття
Генезис та еволюція державного регулювання економічних відносин у галузі авторського права


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.77.0000
66
Наукова стаття
Глобальний рух капіталу та конкурентоспромож- ність в умовах нестабільності


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Шевченко Володимир Юліанович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.93.0000
67
Наукова стаття
До питання про економічні функції держави в сучасній ринковій економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.53-59
68
Наукова стаття
Економіко-організаційне забезпечення контролю за концентрацією ринків в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.278-285
69
Наукова стаття
Елементи ієрархічного структурування корпоративної власності та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.327.0000
70
Наукова стаття
Ефективність системи антикризового корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.312-319
71
Наукова стаття
Індекс цитування як інструмент оціни конкурентоспроможності вітчизняної науки


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.343-350
72
Наукова стаття
Інноваційна політика держави і механізм її реалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Сизоненко Віктор Онісимович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.86.0000
73
Наукова стаття
Інноваційний прорив: зміна парадигми економічного розвитку


Економічний факультет
Підприємництва
Ігнатович Неллі Іванівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.106.0000
74
Наукова стаття
Інституціональні чинники формування конкурентного середовища в Україні у контексті глобального розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.11-20
75
Наукова стаття
Кластери як нова форма конкурентних відносин в сучасній економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.198-204
76
Наукова стаття
Конкурентоспроможність національних економік за умов посилення глобальної нестійкості


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.29-36
77
Наукова стаття
Методологія проактивного управління соціально-економічними системами


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.62-70
78
Наукова стаття
Міжнародний досвід застосування МСФЗ: переваги та недоліки для України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.255.0000
79
Наукова стаття
Міжнародні інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Козлова Анна Ігорівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.380-386
80
Наукова стаття
Міжнародні міграційні процеси у формуванні конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Черняк Євген Олександрович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.393-401
81
Наукова стаття
Неоіндустріалізація як процесс оновлення вторинного сектору економіки в період економічної нестабільності


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.447.0000
82
Наукова стаття
Особливості культури сучасного підприємництва


Економічний факультет
Підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.402.0000
83
Наукова стаття
Особливості переходу від класичної до неокласичної методології дослідження землі в економічній системі


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.3 c.293.0000
84
Наукова стаття
Особливості реалізації нового зовнішньоекономічного курсу Сирійської Арабської Республіки


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного бізнесу
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.351.0000
85
Наукова стаття
Особливості управління інноваційної діяльністю на книговидавничих підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.320-327
86
Наукова стаття
Перспективи розвитку комерційної концесії (франчайзингу) в Україні


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
Яловий Г. К.
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.188-193
87
Наукова стаття
Податкова політика в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.401.0000
88
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку галузі житлово-комунальної сфери в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.247-254
89
Наукова стаття
Рейтинг конкурентоспроможності національної економіки України: проблеми та стратегічні пріоритети його забезпечення


Економічний факультет
Підприємництва

Мазур Ірина Іванівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.45.0000
90
Наукова стаття
Ризики інноваційної діяльності підприємств


Економічний факультет
Підприємництва
Кот Людмила Леонідівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.410.0000
91
Наукова стаття
Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Ігнатюк Анжела Іванівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.53-59
92
Наукова стаття
Соціальна відповідальність як елемент сталого розвитку інтегрованих структур


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович

2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.151-157
93
Наукова стаття
Створення ефективної державної системи охорони об’єктів інтелектуальної власності як важливий чинник підвищення національної конкурентоспроможності України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Лозова Ганна Матвіївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.327.0000
94
Наукова стаття
Стратегії інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Фінансів

Варналій Захарій Степанович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.20-28
95
Наукова стаття
Сутність та роль грошових потоків інвестиційної діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магдич Ігор Петрович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.376-383
96
Наукова стаття
Сутність та соціально-економічне значення підвищення продуктивності праці в сучасних умовах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.297-304
97
Наукова стаття
Теорія інформаційної економіки та її інституційно соціальні витоки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.110-118
98
Наукова стаття
Трансформація конкурентних відносин на ринку лізингових послуг в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.221-230
99
Наукова стаття
Удосконалення організації роботи банку з управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.384-392
100
Наукова стаття
Формування інвестиційної стратегії страхової компанії


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Нестерова Дар’я Сергіївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.419.0000
101
Наукова стаття
Формування ринку землі та його вплив на конкурентоспроможність економіки України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.440.0000
102
Наукова стаття
Формування споживчої цінності продукції як основа конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.239.0000
103
Наукова стаття
Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Нестеренко Олена Петрівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.182-189
104
Наукова стаття
Бюджетно-податкові важелі інноваційного розвитку в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.155-162
105
Наукова стаття
Вплив валового зовнішнього боргу на економічне зростання у країнах з низьким та середнім рівнем доходів


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.334.0000
106
Наукова стаття
Вплив процесів ринкової концентрації на конкурентоспроможність національної економіки / Теоретичні та прикладні питання економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.358.0000
107
Наукова стаття
Вплив тіньової економіки на економічну безпеку


Економічний факультет
Підприємництва
Мазур Ірина Іванівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.31.0000
108
Наукова стаття
Державно-приватне партнерство як механізм підвищення конкурентоспроможності економіки країни


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Мостепанюк Алла Володимирівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.296.0000
109
Наукова стаття
Діалектика об’єктивного та суб’єктивного в економічному розвитку: ліберальні погляди та сучасні тенденції


Економічний факультет
Підприємництва
Ігнатович Неллі Іванівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.281.0000
110
Наукова стаття
Еволюція теоретичних підходів до дослідження конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.5-12
111
Наукова стаття
Економіко-екологічна ефективність переробки побутових відходів в Україні: стан та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.285.0000
112
Наукова стаття
Ефективний пруденційний банківський нагляд: зарубіжний погляд


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.447-452
113
Наукова стаття
Зміст та особливості управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.225.0000
114
Наукова стаття
Імітаційна модель оптимізації структури капіталу промислового підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.344.0000
115
Наукова стаття
Інституціональні чинники модернізації підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.176-181
116
Наукова стаття
Інтегровані корпоративні структури в системі національного господарства України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.407-413
117
Наукова стаття
Інформаційна підтримка проактивного управління підприємством


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.88-95
118
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.177-185
119
Наукова стаття
Класифікація факторів впливу на витрати підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.392.0000
120
Наукова стаття
Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.314.0000
121
Наукова стаття
Конкурентопроможність фірми в контексті концепції екологозбалансованого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.79.0000
122
Наукова стаття
Конкурентоспроможність ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему


Економічний факультет
Економіка підприємства
Осокіна Валентина Василівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.102-108
123
Наукова стаття
Конкурентоспроможність сучасного випускника – шкала кваліфікацій


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.190-197
124
Наукова стаття
Конкурентоспроможність та стабільність фінансового розвитку в умовах глобалізації


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Шевченко Володимир Юліанович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.37.0000
125
Наукова стаття
Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге


Економічний факультет
Підприємництва
Євтушевська Ольга Володимирівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.332.0000
126
Наукова стаття
Кооперування діяльності суб'єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.214-220
127
Наукова стаття
Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія конкурентоспроможності для малих та середніх підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.422-430
128
Наукова стаття
Маркетинг персоналу як чинник управління підприємницькими структурами


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.111.0000
129
Наукова стаття
Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.385.0000
130
Наукова стаття
Методологічні підходи до кількісної оцінки конкурентоспроможності галузі


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Крилова Наталія Василівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.186.0000
131
Наукова стаття
Методологія системного структурування корпоративної власності та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.344.0000
132
Наукова стаття
Механізм подолання «чорної економіки» та корупції в системі забезпечення соціально-економічного зростання


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки


2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.95.0000
133
Наукова стаття
Механізми активізації інноваційної діяльності інтегрованих структур


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Сизоненко Віктор Онісимович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.7.0000
134
Наукова стаття
Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.373-380
135
Наукова стаття
Напрями удосконалення вітчизняної системи соціально-економічних стандартів та нормативів у сучасних умовах


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.257.0000
136
Наукова стаття
Об’єктивна необхідність та економічна сутність реструктуризації підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.312.0000
137
Наукова стаття
Основи конкурентоспроможності країнової економіки: Актор


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Діденко Лариса Віталіївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.217.0000
138
Наукова стаття
Особистісний чинник підприємництва: еволюція від модерну до постмодерну


Економічний факультет
Підприємництва
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.71.0000
139
Наукова стаття
Особливості монополізації ринків у постіндустріальній економіці


Військовий інститут
Бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи
Ульянов Костянтин Євгенович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.243.0000
140
Наукова стаття
Особливості функціонування підприємств на ринку природних монополій


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.386-393
141
Наукова стаття
Оцінювання стійкості підприємств на основі системи моніторингових показників


Економічний факультет
Економіка підприємства
Даниленко Олександр Вікторович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.337.0000
142
Наукова стаття
Первый глобальный финансово-экономический кризис: причыны, последствия и уроки для Украины


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Єщенко Петро Степанович

2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.0.0000
143
Наукова стаття
Передумови розвитку мережевих структур у національній економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.375-380
144
Наукова стаття
Перспективи та суперечності формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємництва в Україні


Економічний факультет
Підприємництва
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.108.0000
145
Наукова стаття
Проблема нерівності доходів в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ставицький Андрій Володимирович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.44-51
146
Наукова стаття
Регулювання якості виробленої продукції на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.253.0000
147
Наукова стаття
Ринок злиттів та поглинань в сучасних умовах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.279-286
148
Наукова стаття
Розвиток інноваційного підприємництва у контексті концепції сталого розвитку


Економічний факультет
Підприємництва
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.206.0000
149
Наукова стаття
Розвиток консалтингу в Україні під впливом змін у соціально-трудовій сфері


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.87-94
150
Наукова стаття
Розвиток органічного виробництва як засіб забезпечення конкурентоспроможності українських виробників


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.293-299
151
Наукова стаття
Роль венчурного фінансування у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності


Економічний факультет
Банківської справи
Шелудько Валентина Миколаївна
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.168-176
152
Наукова стаття
Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.204-210
153
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку м'ясопродуктового підкомплексу АПК України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.221-227
154
Наукова стаття
Стратегічні засади розвитку корпорактивної соціальної відповідальності бізнесу в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.25-30
155
Наукова стаття
Структура та інструменти ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Писанець Костянтин Костянтинович
Камінський Андрій Борисович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.169.0000
156
Наукова стаття
Суперечливість розвитку процесу диверсифікації діяльності підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.211-217
157
Наукова стаття
Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні


Економічний факультет
Підприємництва
Богуславський Олександр Володимирович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.287-292
158
Наукова стаття
Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Романюк Віталій Миколайович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.399-406
159
Наукова стаття
Теоретико-методичні основи обгрунтування розміру штрафів за порушення ліцензійних умов у сфері телерадіомовлення


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.260-271
160
Наукова стаття
Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління"


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.342-350
161
Наукова стаття
Теорії розвитку корпоративних відносин в працях Джона Мейнарда Кейнса


Економічний факультет
Підприємництва
Євтушевська Ольга Володимирівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.257-262
162
Наукова стаття
Фармацевтичний ринок : Україна в контексті світових тенденцій


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Жилінська Оксана Іванівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.252-259
163
Наукова стаття
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку як чинник конкурентоспроможності підприємств України


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.86-95
164
Наукова стаття
Фінансовий супермаркет як форма інтеграції банків і страхових компаній


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Пікус Руслана Володимирівна
Нестерова Дар’я Сергіївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.181-187
165
Наукова стаття
Фінансові аспекти реструктуризації військово-промислового комплексу України


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.146-154
166
Наукова стаття
Фінансово-економічна ефективність впровадження державно-приватного партнерства в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.138-144
167
Наукова стаття
Формування інституційного середовища розвитку некомерційних виробничих об'єднань на засадах соціального партнерства


Економічний факультет
Підприємництва
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.270.0000
168
Наукова стаття
Формування інституційного середовища розвитку некомерційних виробничих об’єднань на засадах соціального партнерства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.270-276
169
Наукова стаття
Формування мережевих зв’язків між суб’єктами економіки в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Ігнатюк Анжела Іванівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.0.0000
170
Наукова стаття
Цільові комплексні програми розвитку інвестиційної діяльності у промисловості як інструмент подолання кризових явищ в економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.380-385
171
Наукова стаття
«Родові поселення» як специфічна форма малого господарювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.217-223
172
Наукова стаття
Вдосконалення організаційної структури управління, орієнтованої на досягнення стратегічних цілей підприємства


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Чулак Олександр Вікторович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.204-208
173
Наукова стаття
Взаємні вигоди партнерства страхових компаній та банків


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25
174
Наукова стаття
Визначення інвестиційних ризиків українського боргового ринку цінних паперів


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.257.0000
175
Наукова стаття
Вплив зростання державного боргу на конкурентоспроможність національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
176
Наукова стаття
Вплив податкових новацій податкового кодексу України на інвестиційний клімат в країні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.245.0000
177
Наукова стаття
Государственное регулирование рынка потребительских товаров Республики Казахстан посредством бюджетирования / Жуманкулова Л.О.


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.330.0000
178
Наукова стаття
Державна підтримка місцевих бюджетів у забезпеченні реструктуризації економіки регіонів України


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.135.0000
179
Наукова стаття
Догми і реалії «нової економіки»


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Єщенко Петро Степанович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.13-22
180
Наукова стаття
Друга спроба системних реформ в Україні та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Єхануров Юрій Іванович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
181
Наукова стаття
Екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.80.0000
182
Наукова стаття
Забезпечення інтересів національного бізнесу засобами економічної дипломатії (на прикладі Німеччини)


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
Вергун Володимир Антонович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.61-68
183
Наукова стаття
Забруднення довкілля як загроза сталому розвитку України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.214.0000
184
Наукова стаття
Інвестиційний клімат як фактор підвищення національної конкурентоспроможності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.219.0000
185
Наукова стаття
Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.234-241
186
Наукова стаття
Кооперування підприємств як засіб підтримки їх конкурентоспроможності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.151.0000
187
Наукова стаття
Лідерство в системі управління знаннями


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Приймак Василь Михайлович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.88.0000
188
Наукова стаття
Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.180-186
189
Наукова стаття
Методи управління витратами та ефективність їх застосування на вітчизняних підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.306.0000
190
Наукова стаття
Методичні основи дослідження управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.198.0000
191
Наукова стаття
Міжнародне залучення капіталу в посткризових умовах.


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.161.0000
192
Наукова стаття
Обгрунтування поліваріантного підходу до оцінки вартості диверсифікованих підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.284.0000
193
Наукова стаття
Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.202.0000
194
Наукова стаття
Особливості трансформації ринкових структур у транзитивній економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.196.0000
195
Наукова стаття
Передумови та методи недружнього поглинання суб’єктів господарювання


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.236.0000
196
Наукова стаття
Перспективи розвитку обов’язкового страхування ризиків аграрного бізнесу


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Лобова Оксана Миколаївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.294-300
197
Наукова стаття
Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.0.0000
198
Наукова стаття
Причини, мотиви та результати соціально відповідальної активності диверсифікованих компаній


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.61.0000
199
Наукова стаття
Проблемність подолання кризи конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Сизоненко Віктор Онісимович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.23.0000
200
Наукова стаття
Регіональна продуктивність праці як складова економічної безпеки України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ставицький Андрій Володимирович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.41-46
201
Наукова стаття
Ризики застосування іпотеки та лізингу комерційної нерухомості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.173-179
202
Наукова стаття
Розвиток аутсорсингу в галузі інформаційних технологій у вітчизняних компаніях


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.273-279
203
Наукова стаття
Розвиток фінансових систем України та країн ЦСЄ в умовах глобалізації2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.233.0000
204
Наукова стаття
Система управління інвестиційними проектами як підсистема управління промисловим підприємством


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.301-306
205
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та напрямки реалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.196.0000
206
Наукова стаття
Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.212-218
207
Наукова стаття
Співпраця банків і страхових компаній: проблеми та перспективи розвитку


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.106.0000
208
Наукова стаття
Стабільність підгалузей промисловості України в умовах кризи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Даниленко В.
Даниленко В.
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.322-329
209
Наукова стаття
Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.362-367
210
Наукова стаття
Стратегія розвитку національної інформаційної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.103.0000
211
Наукова стаття
Суспільні блага: уявні та дійсні відмінні риси


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26
212
Наукова стаття
Сучасний лібералізм в контексті економічної глобалізації


Економічний факультет
Підприємництва
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.75.0000
213
Наукова стаття
Сучасний стан медичного страхування в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.270.0000
214
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти дослідження корпоративної власності в сучасних умовах


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.219.0000
215
Наукова стаття
Теоретико-прикладні дослідження корпоративної соціальної відповідальності в західній літературі


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.263-270
216
Наукова стаття
Управління ризиками ліквідності комерційних баків в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.101.0000
217
Наукова стаття
Фінансова глобалізація: наслідки та загрози для трансформаційних економік2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.248.0000
218
Наукова стаття
Форми партнерських відносин між суб"єктами господарювання у сфері виробництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.288-295
219
Наукова стаття
Цільовий підхід до управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.338-344
220
Наукова стаття
Bubbleeconomics як економіка фінансових спекуляцій і відтворення ірраціонального виробництва


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Єщенко Петро Степанович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.6.0000
221
Наукова стаття
Альтернативні підходи до споживання вітчизняного вугілля у контексті енергетичної безпеки України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.331.0000
222
Наукова стаття
Вернадський та сучасна методологія пізнання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
223
Наукова стаття
Відновлення довіри суб’єктів кінцевого споживання як складова соціальної відповідальності бізнесу


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.55-68
224
Наукова стаття
Вплив податкових канікул на кокуренто-спроможність національної економі-ки: світовий досвід та Україна


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Варналій Захарій Степанович

2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.0.0000
225
Наукова стаття
Вплив світової економічної кризи на металургійну промисловість України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
226
Наукова стаття
Глобалізаційні детермінанти системної трансформації посткомуністичних економік


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.180.0000
227
Наукова стаття
Диверсифікація ділової активності в умовах макроекономічних викликів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
228
Наукова стаття
Диверсифікація діяльності, як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
229
Наукова стаття
Довіра: поліваріантність смислів


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Діденко Лариса Віталіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.30.0000
230
Наукова стаття
Інститути венчурного інвестування в Україні: стан та перспективи.


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
231
Наукова стаття
Інтелектуально зорієнтована економіка – основа конкурентоспроможності країни


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Діденко Лариса Віталіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.161.0000
232
Наукова стаття
Інтернаціоналізація та конкурентоздатність національних фінансових систем


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Шевченко Володимир Юліанович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.89.0000
233
Наукова стаття
Легітимний лобізм як дієвий інструментарій реалізації прав суб’єктів підприємництва України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Варналій Захарій Степанович

2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.34.0000
234
Наукова стаття
Морально-етична парадигма у розвитку економічних досліджень


Економічний факультет
Підприємництва
Ігнатович Неллі Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.73.0000
235
Наукова стаття
Напрями підвищення ефективності управління фінансами державних підприємств в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.87.0000
236
Наукова стаття
Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі економіки України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.253.0000
237
Наукова стаття
Особливості підприємницької діяльності в кризовий період


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.196.0000
238
Наукова стаття
Особливості розвитку та формування регіональної інфраструктури інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної кризи


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.346-355
239
Наукова стаття
Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств в Україні


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.323.0000
240
Наукова стаття
Оцінка потенціалу енергозбереження вітчизняних газотранспортних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
241
Наукова стаття
Оцінка стабільності промисловості країн ЄС з використанням R/S-аналізу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.254-262
242
Наукова стаття
Перетворення довіри в інститут конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Підприємництва
Мазур Ірина Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.25.0000
243
Наукова стаття
Перспективні напрями підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
244
Наукова стаття
Проблеми ефективного використання інвестиційних ресурсів в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.185-196
245
Наукова стаття
Проблеми конкурентоспроможності аграрного сектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.355-360
246
Наукова стаття
Проблеми та перспективи формування бюджетного механізму стимулювання інвестиційних процесів


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.200.0000
247
Наукова стаття
Розвиток пріоритетних галузевих ринків в Україні в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Ігнатюк Анжела Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.113.0000
248
Наукова стаття
Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.272.0000
249
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу в умовах глобальної фінансово-економічної кризи


Економічний факультет
Економіка підприємства
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
250
Наукова стаття
Структура потреб та її вплив на систему і форми особистого споживання


Економічний факультет
Підприємництва
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.66.0000
251
Наукова стаття
Сучасні трактування форм капіталу


Економічний факультет
Економіка підприємства
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
252
Наукова стаття
Тенденції розвитку інвестиційних фондів у корпоративній сфері України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Євтушевський Володимир Андрійович

2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.145.0000
253
Наукова стаття
Теоретичні аспекти формування трансмісійних механізмів фінансово-кредитного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності у нових ринкових економікахБатрименко Валерій Васильович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.23 c.171.0000
254
Наукова стаття
Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
255
Наукова стаття
Форми організаційних трансформацій підприємницьких структур


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Приймак Василь Михайлович

2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.154.0000
256
Наукова стаття
Форми страхового захисту підприємницької діяльності


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Лобова Оксана Миколаївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.260-266
257
Наукова стаття
Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.164.0000
258
Наукова стаття
Чинники підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах глобалізації


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Святненко Вікторія Юріївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.131.0000
259
Наукова стаття
Шляхи активізації інноваційної діяльності персоналу в сучасних умовах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
260
Наукова стаття
Аналіз стану в сфері поводження з відходами в Львівській області


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.269.0000
261
Наукова стаття
Аналітична оцінка міжнародної конкурентоспроможності України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.209.0000
262
Наукова стаття
Антикорупційна політики як чинник конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.44.0000
263
Наукова стаття
Власність і влада: співвідношення і взаємодія.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Єщенко Петро Степанович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.8.0000
264
Наукова стаття
Галузеві ринки та інновації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.90.0000
265
Наукова стаття
Генезис функції держави для забезпечення економічної безпеки


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ставицький Андрій Володимирович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.62-66
266
Наукова стаття
Генераційні моделі структурних змін в економічних системах


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Осецький Валерій Леонідович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.24.0000
267
Наукова стаття
Гіперконкуренція як вища форма конкуренції в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.85-93
268
Наукова стаття
Диверсифікація виробництва як спосіб підвищення ефективності діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.343.0000
269
Наукова стаття
Еволюція методології економічних досліджень і сучасна соціокультурна парадігма


Економічний факультет
Економіка підприємства
Ігнатович Неллі Іванівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.278.0000
270
Наукова стаття
Еволюція поглядів щодо винагороди персоналу в економічній теорії


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.245.0000
271
Наукова стаття
Економіко-культурний смисл грошей


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.16.0000
272
Наукова стаття
Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Савчук Наталія Вікторівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.338-342
273
Наукова стаття
Конкурентність держави Україна: безпековий вимір


Економічний факультет
Економіка підприємства
Єхануров Юрій Іванович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.6-10
274
Наукова стаття
Конкурентоспроможність вітчизняних металургійних підприємств в умовах економічної кризи в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.146.0000
275
Наукова стаття
Концептуальний підхід фінансової рівноваги у плануванні фінансових ресурсів промислового підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.169.0000
276
Наукова стаття
Культурне укорінення сучасної кризи країнової економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.56.0000
277
Наукова стаття
Методи оцінювання інвестиційного ризику


Економічний факультет
Економіка підприємства


2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.221.0000
278
Наукова стаття
Методологічні передумови сучасного дослідження монополії


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.67-74
279
Наукова стаття
Механізм сек’юритизації та його роль у контексті забезпечення конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.324-332
280
Моделювання бізнес-процесів обробки замовлень


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.173.0000
281
Невизначеність ринкового середовища та шляхи її локалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.46.0000
282
Наукова стаття
Організаційно-правові та монетарні засоби державної політики стабілізації банківської системи в умовах світової економічної кризи


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Батрименко Валерій Васильович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.240.0000
283
Наукова стаття
Основні етапи системної трансформації Китайської народної республіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Богуславський Олександр Володимирович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.95.0000
284
Наукова стаття
Особливості розвитку транснаціональний корпорацій в сучасній економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Нікітіна Тетяна Андріївна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.265.0000
285
Наукова стаття
Особливості становлення та перспективи медичного страхування в системі охорони здоров’я України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Євтушевський Володимир Андрійович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.20 c.33.0000
286
Наукова стаття
Особливості формування потенціалу малих підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.295.0000
287
Наукова стаття
Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності компаній


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.259.0000
288
Наукова стаття
Підвищення ефективності податкової політики як чинник конкурентоспроможності підприємництва України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Варналій Захарій Степанович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.29.0000
289
Наукова стаття
Пріоритетні напрями галузевої політики України в умовах глобальної економічної кризи


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Ігнатюк Анжела Іванівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.63.0000
290
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку лізингу нерухомості в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.333-338
291
Наукова стаття
Реалізація основних функцій управління енергозбереження на газотранспортних підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.283.0000
292
Наукова стаття
Ретроспективний погляд на теорію невизначеності підприємницької діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.105.0000
293
Наукова стаття
Розвиток бізнес-корпорацій на основі форм організаційного проектування


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.98.0000
294
Наукова стаття
Складові інвестиційної конкурентноспроможності видів економічної діяльності України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.113-120
295
Наукова стаття
Соціальна орієнтація економічного розвитку:об'єктивна необхідність, сутність, напрями


Економічний факультет
Економіка підприємства

Кириленко Лариса Михайлівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.246.0000
296
Наукова стаття
Стан та перспективи фінансування житлового будівництва в Україні в умовах кризи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.339-349
297
Наукова стаття
Створення доданої вартості підприємства в процесі злиттів та поглинань


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.282.0000
298
Наукова стаття
Вибір інноваційної моделі розвитку як головний фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності


2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.238.0000
299
Наукова стаття
Волатильність як важливий показник флуктуацій валового внутрішнього продукту та його складових


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.279.0000
300
Наукова стаття
Вплив євроінтеграційного курсу на інституціонально-функціональні трансформації фондового ринку України


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту


2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
301
Наукова стаття
Глобалізаційний контекст інноваційної компоненти конкурентоспроможного розвитку України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.100.0000
302
Наукова стаття
Державне стратегічне управління і конкурентоспроможність національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.62.0000
303
Наукова стаття
До питання щодо розвитку економічної науки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.0.0000
304
Наукова стаття
Економіко філософський вимір інтелектуального капіталу


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.124.0000
305
Наукова стаття
Інвестиційно-інноваційні чинники підвищення конкурентоспрможності економіки. // К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Осецький Валерій Леонідович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.15.0000
306
Наукова стаття
Інноваційна складова конкурентоспроможності української економіки.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Варналій Захарій Степанович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.32-37
307
Наукова стаття
Інституційні засади розвитку кластерних систем


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.281.0000
308
Наукова стаття
Інтернет-послуги як фактор підвищення конкурентоспроможності національних компаній


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Савчук Наталія Вікторівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.334-339
309
Наукова стаття
Конкурентоспроможність країни: умови можливості


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.152.0000
310
Наукова стаття
Кредитування експорту як засіб підвищення конкурентоспроможності країни


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Грищенко Тетяна Василівна

2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.80.0000
311
Наукова стаття
Механізми регулювання інвестицйної діяльності в системі гарантування економічної безпеки.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.127.0000
312
Наукова стаття
Обстеження інноваційно активних малих і середніх підприємств міста Києва


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Жилінська Оксана Іванівна
Комашко Олег Валентинович
Кравченко Володимир Анатолійович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.106-116
313
Наукова стаття
Оптимізація кредитних ризиків з використанням скорингових моделей


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.199-204
314
Наукова стаття
Організаційно-економічні заходи та механізми подолання корупції в Україні. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки


2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.93.0000
315
Наукова стаття
Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гура Вікторія Леонідівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.262.0000
316
Наукова стаття
Основні проблеми управління державними корпоративними правами в Україні


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.318.0000
317
Наукова стаття
Особливості застосування технології роадмапінгу у плануванні інноваційної діяльності підприємства


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.324.0000
318
Наукова стаття
Особливості консалтингу в сфері малого підприємництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.250.0000
319
Наукова стаття
Особливості оцінки вартості бізнесу при IPO


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.295.0000
320
Наукова стаття
Особливості реформування державних підприємств в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Ігнатюк Анжела Іванівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.186.0000
321
Наукова стаття
Підвищення ефективності управління корпоративними правами держави


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.56.0000
322
Наукова стаття
Поняття конкуренції в історії економічної думки


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.264.0000
323
Наукова стаття
Природа інноваційної діяльності персоналу


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.302.0000
324
Наукова стаття
Проблеми статистичного забезпечення кон’юнктурного аналізу ринку молочних продуктів


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Носова Євгенія Анатоліївна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.297.0000
325
Наукова стаття
Ризик як складова підприємницької діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.294.0000
326
Наукова стаття
Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.178.0000
327
Наукова стаття
Стратегічні орієнтири бюджетної політики щодо бюджетних інвестицій


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.34.0000
328
Наукова стаття
Стратегія винагородження як елемент системи управління персоналом підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.269.0000
329
Наукова стаття
Стратифікація управлінських процесів міжнародного маркетингу


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Каніщенко Олена Леонідівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.116.0000
330
Наукова стаття
Фактори формування механізму енергозбереження газотранспортних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.271.0000
331
Наукова стаття
Фінансово-промислові групи – як організаційна форма концентрації та централізації національного і транснаціонального капіталу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Нікітіна Тетяна Андріївна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.231.0000
332
Наукова стаття
Фінансування соціального житла: світовий досвід та можливості його застосування в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.232.0000
333
Наукова стаття
Формування кредитно-фінансових механізмів конкурентоспроможності національної економіки в умовах вступу України до СОТ


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Батрименко Валерій Васильович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.127.0000
334
Наукова стаття
Аналіз факторів конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.167.0000
335
Наукова стаття
Бухгалтерські та податкові аспекти фінансового лізингу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
336
Наукова стаття
Виробнича система підприємства та роль основних засобів в забезпеченні її адаптації до змін зовнішнього середовища.


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.265.0000
337
Наукова стаття
Внутрішнє середовище підприємства як складна система


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.330.0000
338
Наукова стаття
До питання концентрації капіталу та економічного зростання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Нікітіна Тетяна Андріївна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.251.0000
339
Наукова стаття
Еволюція теорії антимонопольного регулювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.290-296
340
Наукова стаття
Еволюція трактувань економічної раціональності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Ігнатович Неллі Іванівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.185.0000
341
Наукова стаття
Екологічний вимір міжнародної конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.37.0000
342
Наукова стаття
Забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах вступу до Світової організації торгівлі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.182.0000
343
Наукова стаття
Забезпечення розвитку національної економіки через використання прямих іноземних інвестицій


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.13 c.287-293
344
Наукова стаття
Ідейно-теоретичне та методологічне протистояння основних течій сучасної економічної науки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Нестеренко Олена Петрівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.254.0000
345
Наукова стаття
Інноваційний потенціал конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Сизоненко Віктор Онісимович
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
346
Наукова стаття
Інтелектономічна компонента розвитку у визначенні сутності конкурентоспроможності країни


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
347
Наукова стаття
Класифікація факторів ризику в діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.12 c.316-323
348
Наукова стаття
Конкурентоспроможність України та наслідки її вступу до СОТ


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Лозова Ганна Матвіївна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.187.0000
349
Наукова стаття
Лізинг нерухомості як перспективний спосіб фінансування діяльності господарюючих суб'єктів в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.307.0000
350
Наукова стаття
Міжнародна конкуренція на фінансових ринках трансформаційних економік


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Шевченко Володимир Юліанович
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.13 c.31.0000
351
Наукова стаття
Напрямки трансформацій системи корпоративного управління в Україні на сучасному етапі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.108.0000
352
Наукова стаття
Особливості застосування методів кластерного аналізу для сегментації і моделювання поведінки споживачів


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
353
Наукова стаття
Оцінка динаміки конкурентного середовища в обробній промисловості України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.14 c.288-294
354
Наукова стаття
Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.53.0000
355
Наукова стаття
Порівняльний аналіз параметрів постсоціалістичної трансформації перехідних країн


Економічний факультет
Економіка підприємства
Богуславський Олександр Володимирович
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.178.0000
356
Наукова стаття
Принципи та пріоритети політики підвищення конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.104.0000
357
Наукова стаття
Проблеми та перспективи бюджетного інвестування


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.224.0000
358
Наукова стаття
Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.72.0000
359
Наукова стаття
Регуляторна політика підприємницької діяльності як ефективний важіль детінізації економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Мазур Ірина Іванівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.262.0000
360
Розширення функцій персоналу а реалізації конкурентних стратегій підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.226.0000
361
Наукова стаття
Стимулювання екологічної діяльності підприємств для забезпечення конкурентоспроможності ринку


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.92.0000
362
Наукова стаття
Субпідряд як ефективна форма взаємодії субєктів підприємництва в кластері


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.13 c.239.0000
363
Наукова стаття
Суть та класифікація інвестицій у розвиток персоналу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.232.0000
364
Наукова стаття
Сучасні форми концентрації капіталу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Нікітіна Тетяна Андріївна
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.315.0000
365
Наукова стаття
Удосконалення системи управління корпоративними правами держави в Україні.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
366
Наукова стаття
Умови забезпечення конкурентноспроможності підприємств України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гура Вікторія Леонідівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.339.0000
367
Наукова стаття
Управління інвестиційною привабливістю промислових підприємств України в умовах глобалізації фондових ринків


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.124.0000
368
Наукова стаття
Формування стратегії розвитку газопромислових підприємств України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.345.0000
369
Наукова стаття
Конкуренція за вхід на ринок природної монополії


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
370
Наукова стаття
Економічні аспекти роздержавлення природних монополій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2002
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.67-74

Повернення до списку

Вгору