Видання

Теорія і практика інтелектуальної власності


ID: 4861
Кількість показів: 533
дата змінення: 27.11.2014 18:40:06
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Right of reproduction and right of making available to the public in the EU-Ukraine Association Agreement


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Зеров Костянтин Олександрович
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.15-29
2
Наукова стаття
Вишивання: культурна спадщина та інтелектуальна власність.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Носік Юрій Володимирович
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.16-28
3
Наукова стаття
Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Майданик Любов Романівна
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.59-64
4
Наукова стаття
Новели сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Харченко Олеся Степанівна
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.89-99
5
Наукова стаття
Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.148-159
6
Наукова стаття
Поняття та межі об’єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Майданик Любов Романівна
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.94-100
7
Наукова стаття
Судова заборона як спосіб захисту авторського права


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Зеров Костянтин Олександрович
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.40-49
8
Наукова стаття
До питання про удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2018
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.54-62
9
Наукова стаття
Особливості правової охорони шрифтів правом інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Зеров Костянтин Олександрович
2018
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.13-24
10
Наукова стаття
Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: напрями, проблеми, перспективи


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.49-58
11
Наукова стаття
Здійснення майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Майданик Любов Романівна
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.10 c.12-17
12
Наукова стаття
Належність мирової угоди до процедур банкрутства


Юридичний факультет
Господарського права
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.94-104
13
Наукова стаття
Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Зеров Костянтин Олександрович
Штефан Анна Сергіївна
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.18-26
14
Наукова стаття
Про розробку політики з інтелектуальної власності в національних університетах та роль профільних кафедр з інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.61-70
15
Наукова стаття
Problems of identification of a copyright infringer for works posted on the Internet


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Зеров Костянтин Олександрович
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
16
Наукова стаття
The role of legal science in the process of reforming intellectual property sphere in Ukraine: achievements, objectives, mission


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.5-13
17
Наукова стаття
Етико-правові аспекти застосування плацебо


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.104-112
18
Наукова стаття
Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.68-75
19
Наукова стаття
Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні


Юридичний факультет
Господарського права
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2015
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.58-72
20
Наукова стаття
Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Зеров Костянтин Олександрович
2015
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.1 c.31-39
21
Наукова стаття
Господарсько-правовий дискурс щодо проблематики визначення споживача страхової послуги


Юридичний факультет
Господарського права
Пацурія Ніно Бондівна
2014
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.4 c.70-84
22
Наукова стаття
Особливості страхування ризиків у сфері охорони здоров’я


Юридичний факультет
Господарського права
Пацурія Ніно Бондівна
2014
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.5 c.60-71
23
Наукова стаття
Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.2 c.73-82
24
Наукова стаття
Проблема кодифікації страхового законодавства України


Юридичний факультет
Господарського права
Пацурія Ніно Бондівна
2014
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.6 c.30-44
25
Наукова стаття
Суб'єкти правовідносин у сфері електронної комерції


Юридичний факультет
Адміністративного права
2015
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.81 c.80-83
26
Наукова стаття
Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору


Інститут журналістики
Мультимедійних технологій і медіадизайну
Горська Катерина Олександрівна
2014
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.5 c.5-13
27
Наукова стаття
Специфіка договірних відносин із художниками-ілюстраторами у видавничій діяльності


Інститут журналістики
Мультимедійних технологій і медіадизайну
Горська Катерина Олександрівна
2013
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.52-58
28
Наукова стаття
Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності


Інститут журналістики
Мультимедійних технологій і медіадизайну
Горська Катерина Олександрівна
2011
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.49.0000
29
Наукова стаття
Методологічні принципи дослідження зовнішньоторговельних зв'язків // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Пузанов Ігор Іванович
2013
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.1 c.29.0000
30
Наукова стаття
Використання середніх цін в процесі формування економічної вигоди господарюючих суб'єктів


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Пузанов Ігор Іванович
2012
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.2 c.0.0000
31
Наукова стаття
Використання середніх цін в процесі формування економічної вигоди промислових підприємств / І.І. Пузанов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Пузанов Ігор Іванович
2012
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.2 c.0.0000
32
Наукова стаття
Вплив знецінення курсу національної валюти на основі показники економічного розвитку


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Пузанов Ігор Іванович
2011
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.16.0000
33
Наукова стаття
Методологічні підходи до урахування ризику у банківській діяльності


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Пузанов Ігор Іванович
2011
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.14.0000
34
Наукова стаття
Оценка эффективности инвестиционных проектов как составляющая благоприятного инвестиционного климата экономики страны // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Пузанов Ігор Іванович
2012
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.1 c.25.0000
35
Наукова стаття
Стримуючі фактори ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики в країнах ЦСЄ


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
2012
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.1 c.252-256
36
Наукова стаття
Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС


Юридичний факультет
Адміністративного права
2012
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.32.0000
37
Наукова стаття
Формирования экономическо-инновационного имиджа страны


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Козлова Анна Ігорівна
2012
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.1 c.166.0000
38
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері діяльності організацій мовлення


Інститут журналістики
Видавничої справи та редагування
Горська Катерина Олександрівна
2011
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.27-33
39
Наукова стаття
Порушення провадження у кримінальній справі за матеріалами оперативно-розшуковох діяльності за чинним КПК України


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
2011
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.43.0000
40
Наукова стаття
Comparing the efficiency of structural and functional methods in measurement error models.


Механіко-математичний факультет
Математичного аналізу

Кукуш Олександр Георгійович
2009
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.117.0000
41
Наукова стаття
Правові проблеми захисту прав на комерційну таємницю в боротьбі з недобросовісною конкуренцією


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2009
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.30.0000
42
Наукова стаття
Конституційний контроль в зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.53.0000
43
Наукова стаття
Вступне слово до науково – практичного журналу ,, Теорія і практика інтелектуальної власності"


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.3.0000

Повернення до списку

Вгору