Видання

Українська мова


ID: 4963
Кількість показів: 285
дата змінення: 28.10.2014 20:18:54
Ким змінено (ім'я): (fil2) Олена Тютенко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Бас-Кононенко Оксана Василівна
2019
Українська мова
c.103-114
2
Наукова стаття
Мовний світ української галицької інтелігенції в соціокультурному вимірі. Рецензія на монографію: Гірняк С. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець XIX – початок XX ст.). Дрогобич, 2018


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Гнатюк Лідія Павлівна
2019
Українська мова
c.140-145
3
Наукова стаття
Публіцистичний дискурс і літературна норма. Рецензія на монографію: Коць Т.А. Українське слово в пресі кiнця ХIХ – початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми. Київ: Видавництво Дмитра Бураго, 2018. Серія «Студії з українського мовознавства»


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Ніка Оксана Іванівна
2019
Українська мова
c.160-166
4
Наукова стаття
Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови. Рецензія на книгу: Царалунга І.Б. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV – XV cт.


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Наєнко Галина Михайлівна
2018
Українська мова
c.127-133
5
Наукова стаття
Вияви категорії демінутивності в науковому стилі


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Клименко Ніна Федорівна
2017
Українська мова
c.3-13
6
Наукова стаття
Демінутиви в українській біологічній терміносистемі сучасної української мови


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Клименко Ніна Федорівна
2017
Українська мова
c.73-90
7
Наукова стаття
Праця на благо української науки


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Клименко Ніна Федорівна
2017
Українська мова
c.136-141
8
Наукова стаття
Італійський лексичний компонент в українській мові


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2015
Українська мова
т.2 c.111-125
9
Наукова стаття
Правила успішного спілкування, оформлені фразеологізмами української, російської та новогрецької мов


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2015
Українська мова
т.2 c.11-23
10
Наукова стаття
Наукове кредо і творче довголіття В.С.Перебийніс (до 90-річчя з дня народження)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна

2013
Українська мова
т.4 c.64-73

Повернення до списку

Вгору