Видання

Український історичний журнал


ID: 5003
Кількість показів: 676
дата змінення: 14.11.2019 18:21:49
Ким змінено (ім'я): (philo3) Наталія Ярмоліцька
Посилання на журнал, показники:  http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=journal / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37811 / http://resources.ukrintei.ua/refer/view/5b1925e27847426a2d0ab705
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,1 | 2019


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Kappeler A. Ungleiche Brüder: Russen und Ukrainer. Vom Mittelaltern bis zur Gegenwart


Філософський факультет
Інша структура
Стельмах Сергій Петрович
Шаповал Юрій ІвановичНАН
2019
Український історичний журнал
т.3 c.200-216
2
Наукова стаття
National Education in a Context of Preserving Identity of Jewish Communities of Podillia


Історичний факультет
Історії світового українства
Даниленко Олександр Вікторович
2019
Український історичний журнал
c.132-143
3
Наукова стаття
До 60-річчя доктора історичних наук, професора Б.Андрусишина


Історичний факультет
Історії світового українства
Даниленко Олександр Вікторович
2019
Український історичний журнал
c.229-235
4
Наукова стаття
Історія як засіб пропаганди: британська та німецька історіографії періоду Першої світової війни


Філософський факультет
Інша структура
Стельмах Сергій Петрович
Котова Сабіна Владиславівна
2019
Український історичний журнал
т.4 c.135-156
5
Наукова стаття
Українсько-польський конфлікт і питання повоєнної приналежності Львова у світлі звітів підпілля ОУН (Б) (вересень 1943 – квітень 1945)


Історичний факультет
Історії світового українства
Патриляк Іван Казимирович
2019
Український історичний журнал
c.57-73
6
Наукова стаття
Аґентурна справа «Щур» як джерело до вивчення методів аґентурної роботирадянських органів держбезпеки проти керівників українського визвольного руху


Історичний факультет
Історії світового українства
Патриляк Іван Казимирович
2018
Український історичний журнал
c.151-168
7
Наукова стаття
В’ячеслав Липинський та його доба (до виходу в світ п'ятитомника В’ячеслав Липинський та його доба: Науковий збірник під редакцією Юрія Терещенка. – Упорядники Т. Осташко, Ю. Терещенко. – Кн.1-5. – К.:Темпора, 2010–2017)


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Калакура Ярослав Степанович
2017
Український історичний журнал
c.191-196
8
Наукова стаття
Дослідження з проблем всесвітньої історії як важливий фактор розвитку вітчизняної історичної науки (за матеріалами УІЖ)


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Мартинов Андрій Юрійович
Віднянський С.В.
2017
Український історичний журнал
c.163-176
9
Наукова стаття
Археографічні студії професора Я. Калакури


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Палієнко Марина Геннадіївна
2017
Український історичний журнал
c.197-208
10
Наукова стаття
Проблеми історії України ХІХ- початкуХХ ст. : Збірник наукових праць відділу історії України ХІХ- початку ХХ ст.. Інституту історії України НАН України


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Калакура Ярослав Степанович
Дмитрієнко М.Ф.
2016
Український історичний журнал
c.202-222

Повернення до списку

Вгору