Видання

Український історичний журнал


ID: 5003
Кількість показів: 1050
дата змінення: 22.06.2020 23:06:28
Ким змінено (ім'я): (histor7) Ольга Лагунова
Посилання на журнал, показники:  http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=journal / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37811 / http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab705 / https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0130-5247&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,1 | 2019


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Historical Interpretation of the Past: The Way of Mental Enslavement or Liberation?


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
Шаравара Тамара Олексіївна
Мандрик-Мельничук Марія Вікторівна
2020
Український історичний журнал
c.187-197
2
Наукова стаття
Гетьманщина у ХVІІІ ст.: Історична мапа


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
Сокірко Олексій Григорович
2020
Український історичний журнал
c.222-225
3
Наукова стаття
Зміна поколінь істориків як методологічний та світоглядний діалог в українській історіографії (кінець ХІХ – перше двадцятиріччя ХХІ ст.)


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Калакура Ярослав Степанович
2020
Український історичний журнал
c.137-154
4
Наукова стаття
Кай Струве. Німецьке панування, український націоналізм, насильство проти євреїв. Літо 1941 року в Західній Україні (Kai Struve. Deutscher Herrschaft, ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt. Sommer 1941 in der Westukraine. – Berlin / Boston)


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Іванов Олександр Федорович
2020
Український історичний журнал
c.229-235
5
Наукова стаття
Kappeler A. Ungleiche Brüder: Russen und Ukrainer. Vom Mittelaltern bis zur Gegenwart


Філософський факультет
Інша структура
Стельмах Сергій Петрович
Шаповал Юрій ІвановичНАН
2019
Український історичний журнал
т.3 c.200-216
6
Наукова стаття
National Education in a Context of Preserving Identity of Jewish Communities of Podillia


Історичний факультет
Історії світового українства
Даниленко Олександр Вікторович
2019
Український історичний журнал
c.132-143
7
Наукова стаття
До 60-річчя доктора історичних наук, професора Б.Андрусишина


Історичний факультет
Історії світового українства
Даниленко Олександр Вікторович
2019
Український історичний журнал
c.229-235
8
Наукова стаття
Історія як засіб пропаганди: британська та німецька історіографії періоду Першої світової війни


Філософський факультет
Інша структура
Стельмах Сергій Петрович
Котова Сабіна Владиславівна
2019
Український історичний журнал
т.4 c.135-156
9
Наукова стаття
Українсько-польський конфлікт і питання повоєнної приналежності Львова у світлі звітів підпілля ОУН (Б) (вересень 1943 – квітень 1945)


Історичний факультет
Історії світового українства
Патриляк Іван Казимирович
2019
Український історичний журнал
c.57-73
10
Наукова стаття
Аґентурна справа «Щур» як джерело до вивчення методів аґентурної роботирадянських органів держбезпеки проти керівників українського визвольного руху


Історичний факультет
Історії світового українства
Патриляк Іван Казимирович
2018
Український історичний журнал
c.151-168

Повернення до списку

Вгору