Видання

Український соціум


ID: 5017
Кількість показів: 558
дата змінення: 05.12.2016 15:59:36
Ким змінено (ім'я): (socio3) Марина Нахабіч
Посилання на журнал, показники:  http://www.ukr-socium.org.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення показника Index Copernicus
IC: 41.70 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Залученість до акції протесту: слабкі vs сильні соціальні зв’язки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Москотіна Руслана Юріївна
2019
Український соціум
c.23-33
2
Наукова стаття
Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії Сovid-19


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Дембіцький Сергій Сергійович
Злобіна Олена Генадіївна
Мамонова Ганна
2020
Український соціум
т.73 c.74-92
3
Наукова стаття
До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Український соціум
c.33-44
4
Наукова стаття
Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Толкотта Парсонса


Факультет соціології
Теорії та історії соціології
2017
Український соціум
c.9-20
5
Наукова стаття
Соціальний контроль як технологічний засіб управлінського регулятивного впливу на соціальну напруженість у концепції "індивідуалізованого суспільства" З.Баумана


Факультет соціології
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
2018
Український соціум
c.9-16
6
Наукова стаття
Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2017
Український соціум
т.61 c.133–139
7
Наукова стаття
Специфіка вивчення ідентичності: міжнародний дискурс (на прикладі публікацій SAGE JOURNALS)


Факультет соціології
Теорії та історії соціології
Гніт Юлія Миколаївна
2018
Український соціум
c.17-30
8
Наукова стаття
Материнство та турбота про дітей в суспільстві ризику


Факультет соціології
Соціальних структур та соціальних відносин
Стрельник Олена Олександрівна
2017
Український соціум
c.72-81
9
Наукова стаття
Методологічні засади індексу статусної характеристики Л. Уорнера


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковальська (Соколовська) Єлєна Валеріївна
2017
Український соціум
c.68-79
10
Наукова стаття
Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: Особливості цінностей чи «пастка бідності»?


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Савельєв Юрій Борисович
2016
Український соціум
c.20-32
11
Наукова стаття
Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації


Факультет соціології
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Теорії та історії соціології
Судаков Володимир Іванович
2017
Український соціум
c.140 -143
12
Наукова стаття
Важкий тягар “радянської спадщини”: ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994–2010 рр.)


Факультет соціології
Соціальних структур та соціальних відносин
Сусак Віктор Іванович

2016
Український соціум
c.8-18
13
Наукова стаття
Моніторинг соціально-економічних очікувань населення наприкінці 2015 р.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович


2016
Український соціум
c.156–182
14
Наукова стаття
Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій


Факультет соціології
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Савельєв Юрій Борисович
2016
Український соціум
т.55 c.60-74
15
Наукова стаття
Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович

2015
Український соціум
c.146-157
16
Наукова стаття
Емансипаційні цінності і толерантність в контексті модернізації українського суспільства


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2015
Український соціум
т.1 c.68-81
17
Наукова стаття
ІНСТИТУЦІЙНІ СЕРВІСИ ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ПРАЦЮЮЧИХ БАТЬКІВ


Факультет соціології
Соціальних структур та соціальних відносин
Стрельник Олена Олександрівна
2015
Український соціум
т.2 c.73-81
18
Наукова стаття
Протести з економічними вимогами в Україні (за результатами моніторингу 2009–2014 рр.)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2015
Український соціум
т.2 c.83–96
19
Наукова стаття
Робочі місця, дружні та недружні до працівниць із сімейними обов’язками: за результатами соціологічного дослідження


Факультет соціології
Соціальних структур та соціальних відносин
Стрельник Олена Олександрівна
2015
Український соціум
c.75-84
20
Наукова стаття
Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович

2015
Український соціум
т.3 c.7-19
21
Наукова стаття
Ціннісні передумови формування активної громадянської позиції як прояву соціального включення в процесі модернізації


Факультет соціології
Соціальних структур та соціальних відносин
Савельєв Юрій Борисович
2014
Український соціум
т.1 c.66-77
22
Наукова стаття
Зовнішньоекономічна та конкурентна політика України: суперечності розвитку, напрями гармонізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2014
Український соціум
т.1 c.99-105
23
Наукова стаття
Культурні коди комерційної реклами: досвід побудови типології


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
Український соціум
т.4 c.39-50
24
Наукова стаття
Образ "сильних світу цього": методологія та результати емпіричного контент-аналітичного дослідження


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2013
Український соціум
т.4 c.98–112
25
Наукова стаття
Інстуційно-ціннісний потенціал розвитку суспільства знання в сучасній Україні


Факультет соціології
Соціальних структур та соціальних відносин
2011
Український соціум
т.2 c.101.0000
26
Наукова стаття
Соціальний аудит: потенційні можливості та перспективи застосування в українському суспільстві


Факультет соціології
Теорії та історії соціології
Мазурик Олег Володимирович
2010
Український соціум
т.1 c.137.0000
27
Наукова стаття
Участь як прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна в європейському контексті (1999-2010 роки)


Факультет соціології
Соціальних структур та соціальних відносин
Савельєв Юрій Борисович
2013
Український соціум
т.45 c.77-98
28
Наукова стаття
Формування корпоративної культури господарської організації в умовах транзитного суспільства


Факультет соціології
Галузевої соціології
2013
Український соціум
c.54.0000
29
Наукова стаття
Дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця: методологія та аналіз результатів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2011
Український соціум
т.1 c.55–76
30
Наукова стаття
Концепція соціального контролю в соціології Едварда Росса


Факультет соціології
Теорії та історії соціології
2011
Український соціум
c.61-69
31
Наукова стаття
Конфліктологічна парадигма в соціології Макса Вебера


Факультет соціології
Галузевої соціології
Туленков Микола Васильович
2010
Український соціум
т.4 c.120-128
32
Наукова стаття
Механізми демократизації авторитарної системи соціального управління


Факультет соціології
Галузевої соціології
Туленков Микола Васильович
2010
Український соціум
т.3 c.133-145
33
Наукова стаття
Політики пам’яті та полікультурність у соціокультурному аналізі українського суспільства


Факультет соціології
Теорії та історії соціології
Малес Людмила Володимирівна
2009
Український соціум
c.15-24
34
Наукова стаття
Роль внутрішнього туризму у формуванні національної ідентичності


Факультет соціології
Соціальних структур та соціальних відносин
2010
Український соціум
т.3 c.72-79

Повернення до списку

Вгору