Видання

Український хімічний журнал


ID: 5024
Кількість показів: 1816
дата змінення: 13.12.2016 16:20:20
Ким змінено (ім'я): (rff10) Олена Оберемок
Посилання на журнал, показники:  http://www.ucj.org.ua/ / http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21987&origin=resultslist
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0,106 | 2008


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Адсорбція міді(ІІ) на активованому вуглецевому волокні, модифікованому аміногрупами


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гріщенко Людмила Миколаївна
Вакалюк Анна Василівна
Безугла Тетяна Миколаївна
Діюк Віталій Євгенович
Радкевич Валентина Зеноновна
Місчанчук Олександр Володимирович
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.20-25
2
Наукова стаття
Активність Co-, Mn-, Ce-каталізаторів, одержаних цитратним методом, в окисненні СО


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.39-44
3
Наукова стаття
Вплив добавок церію на сенсорні властивості нанорозмірних напівпровідникових матеріалів на основі SnO2-Sb2O5


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Нелля Петрівна
Матушко Ігор Павлович
Сколяр Галина Іванівна
Ручко Володимир Петрович
Арінархова (Корулик) Ганна Олександрівна
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.32-38
4
Наукова стаття
Голографические регистрирующие среды на основе арилтииранов.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Мокринська Олена Вікторівна
Чуприна Микола Григорович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.57-60
5
Наукова стаття
Голографічні реєструючі середовища на основі плівок електронодонорних олігомерів та коолігомерів.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Мокринська Олена Вікторівна
Студзинський Сергій Леонідович
Чуприна Микола Григорович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.114-119
6
Наукова стаття
Застосування моделі «оточеного атома» до опису термодинамічних властивостей деяких металічних розплавів


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Головата Наталія Валеріївна
Усенко Наталія Ігорівна
Котова Наталія Володимирівна
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.3-10
7
Наукова стаття
Каталітична активність фосфорильованого активованого вугілля в реакції дегідратації ізопропанолу


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Діюк Віталій Євгенович
Задерко Олександр Миколайович
Місчанчук Олександр Володимирович
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.26-31
8
Наукова стаття
Кристалізація подвійних молібдатів церію (ІІІ) з молібдато-фторидних розплавів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Теребіленко Катерина Володимирівна
Слободяник Микола Семенович

Климишина Катерина Євгеніївна
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.27-32
9
Наукова стаття
Лантанідні комплекси та полімери алілацетоацетатів Nd(III), Er(III), Yb(III) як прекурсори люмінесцентних матеріалів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Савченко Ірина Олександрівна
Бережницька Олександра Степанівна
Іваха Н.Б.
Трунова Олена Константинівна
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.2-12
10
Наукова стаття
Надпровідні оксидні композити та їх стійкість


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Зеленько Микола Анатолійович
Пилипенко Анастасія Олегівна
2018
Український хімічний журнал
т.84 c.74-80

Повернення до списку

Вгору