Видання

Физика живого


ID: 5076
Кількість показів: 359
дата змінення: 12.03.2015 17:57:24
Ким змінено (ім'я): (bio_24) Олеся Серга
Посилання на журнал, показники:  http://pa.science-center.net/index.htm
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Вплив неіонного колоїдного розчину наночасток біогенних металів на вміст елементів металів у рослинних тканинах


ННЦ "Інститут біології та медицини"
НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
Таран Наталія Юріївна
Бацманова Людмила Михайлівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Конотоп Євгенія Олександрівна

2011
Физика живого
т.2 c.9-12
2
Наукова стаття
Дія kissпептину і мелатоніну на гонади і кору наднирників самців щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Дзержинський Микола Едуардович
Пустовалов Андрій Сергійович
Пазюк Любов Михайлівна

Калиновський Віталій Євгенійович

2011
Физика живого
т.19 c.31-34
3
Наукова стаття
Технологія екологічно безпечного використання нанопрепаратів у адаптивному рослинництві


ННЦ "Інститут біології та медицини"
НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
Таран Наталія Юріївна
Бацманова Людмила Михайлівна

Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
2011
Физика живого
т.19 c.52-58
4
Наукова стаття
Nanotechnology in Modern Agriculture


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна


2011
Физика живого
т.18 c.113-116
5
Наукова стаття
Дослідження структурних характеристик та визначення ступення пошкодження окисно-модифікованого актоміозину скелетних м”язів кроля за дії ультразвуку
Шелюк Ольга Вікторівна


2010
Физика живого
т.18 c.164.0000
6
Наукова стаття
Мартынюк В.С., Громозова Е.Н., Лукьяненко И.В., Цейcлер Ю.В. ВАриабельность оптических свойств метиленового синего в растворах неорганического полифофата натрия как одна из причин метахромазии // Физика живого. - 2010. - Т. 18, № 2. - С. 41 -46.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна

2011
Физика живого
т.18 c.41.0000
7
Наукова стаття
Вміст ліпідів та продуктів їх пероксидації в плазмі крові щурів за умов стрес-індукованих виразкових уражень шлунка


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Моргаєнко Олексій Олександрович
Степанов Юрій Володимирович

2010
Физика живого
т.18 c.107-110
8
Наукова стаття
Нанотехнології в сучасному сільському господарстві. Фізика живого


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна


2010
Физика живого
c.21.0000
9
Наукова стаття
Аутокринний механізм прогресії пухлинних клітин в 2-D та 3-D культурах


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Гарманчук Людмила Василівна


Остапченко Людмила Іванівна
2009
Физика живого
т.17 c.169-171
10
Наукова стаття
Влияние антидиуретического гормона на обмен липидов в печени крыс


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Відділ Фізіології кровообігуї НДІ фізіології
Відділ загальної фізіології НДІ фізіології
Янчук Петро Іванович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна

2008
Физика живого
т.16 c.137-141

Повернення до списку

Вгору