Видання

Фізика і хімія твердого тіла


ID: 5093
Кількість показів: 938
дата змінення: 06.11.2014 17:10:08
Ким змінено (ім'я): (chem14) Ігор Фесич
Посилання на журнал, показники:  http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/index.htm
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Mechanochemical synthesis of Co3C carbide with carbon nanotubes


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
Наконечна Олеся Іванівна
Курилюк Алла Миколаївна
Білявина Надія Миколаївна
Дашевський Микола Миколайович
2019
Фізика і хімія твердого тіла
т.20 c.13-17
2
Наукова стаття
Оптичні властивості пористого кремнію p-Si (100)


Фізичний факультет
Загальної фізики
Ліщук Павло Олександрович
Ісаєв Микола Вікторович
Генцарь Петро Олексійович
Вуйчик М.
2019
Фізика і хімія твердого тіла
т.20 c.264-268
3
Наукова стаття
Novel Ti2CuCx and Ti3Cu2Cx Carbides Obtained by Sintering of Products of Mechanochemical Synthesis of Ti, Cu and Carbon Nanotubes


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
Наконечна Олеся Іванівна
Іваненко Катерина Олексіївна
Рево Сергій Лукич
Білявина Надія Миколаївна
Дашевський Микола Миколайович
2018
Фізика і хімія твердого тіла
т.19 c.179-185
4
Наукова стаття
Молекулярно-динамічне моделювання коефіцієнта теплопровідності кремній/германієвих нанониток


Фізичний факультет
Фізики металів
Курилюк Василь Васильович
Кішкар Андрій Сергійович
2018
Фізика і хімія твердого тіла
т.19 c.222-225
5
Наукова стаття
Розрахунок теплопровідності плівок Si1-xGex з неоднорідним складом


Фізичний факультет
Фізики металів
Курилюк Василь Васильович
Кріт О.
2018
Фізика і хімія твердого тіла
т.19 c.34-38
6
Наукова стаття
Властивості електрохромної комірки на основі WO3 та NiO: вплив іонного провідника


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
НДЛ Фізичної електроніки
Телега Володимир Миколайович

Нікірін Віктор Андрійович
Хацевич І. М.
Гудименко О. Й.
2015
Фізика і хімія твердого тіла
т.16 c.475-480
7
Наукова стаття
Особливості утворення тугоплавких фаз в системі Al-Сr2О3-B2O3


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки


Тоцький Ігор Миколайович
Попов Олексій Юрійович
Макара Володимир Арсенійович
2014
Фізика і хімія твердого тіла
т.4 c.780-783
8
Наукова стаття
Сучасні волоконно-оптичні відгалужувачі Х-типу з багатомодових кварц-кварцових волоконних світловодів


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Електрофізики
Слінченко Юрій Анатолійович
2014
Фізика і хімія твердого тіла
т.15 c.677-680
9
Наукова стаття
Вплив поруватості на кінетику деградації міцності боридів внаслідок гелійового розпухання під дією нейтронного опромінення


Фізичний факультет
Фізики металів
Попов Олексій Юрійович
2014
Фізика і хімія твердого тіла
т.15 c.198-202
10
Наукова стаття
Газофазний синтез сполук карбазолу та властивості плівок нанокомпозитів


Фізичний факультет
НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла


Куницький Юрій Анатолійович
2014
Фізика і хімія твердого тіла
т.15 c.162-168
11
Наукова стаття
Strain relaxation in Si/Ge heterostructures with quantum dots


Фізичний факультет
Загальної фізики
Фізики металів
Курилюк Василь Васильович
Коротченков Олег Олександрович
Надточій Андрій Борисович
2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.213-217
12
Наукова стаття
Взаємодія напівпровідникових наночастинок і молекул поліметинового барвника: структурні трансформації і передача збудження


Фізичний факультет
Експериментальної фізики
НДЛ Електронно-оптичних процесів
Науменко Антоніна Прокопіївна


Дмитрук Ігор Миколайович

2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.560-565
13
Наукова стаття
Вплив гетеровалентного заміщення Y/Cs на властивості та кисневу нестехіометрію складних купратів ітрію


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович
Дзязько Олександр Григорович

2012
Фізика і хімія твердого тіла
т.13 c.977-982
14
Наукова стаття
Вплив ступеня ущільнення на електричну провідність композитного матеріалу


Фізичний факультет
Фізики металів
Рево Сергій Лукич
2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.734-740
15
Наукова стаття
Композит НПВ-ТРГ як електродний матеріал суперконденсаторів


Фізичний факультет
Фізики металів
Рево Сергій Лукич
Іваненко Катерина Олексіївна
2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.173-180
16
Наукова стаття
Релаксація деформацій у гетероструктурах Si/Ge з квантовими точками


Фізичний факультет
Загальної фізики
Фізики металів
Курилюк Василь Васильович
Коротченков Олег Олександрович
Надточій Андрій Борисович
2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.213-217
17
Наукова стаття
Токопровідні оксидні матеріали на основі 3d-металів та рідкісноземельних елементів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович

Зеленько Микола Анатолійович
2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.108-114
18
Наукова стаття
Транспортні властивості нанокомпозитів графіт-метал


Фізичний факультет
Фізики металів
Семенько Михайло Петрович


2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.566-571
19
Наукова стаття
Шірінян А.С., Білогородський Ю.С., Макара В.А. Розмірно-залежна петля двофазних станів ізольованої Cu-Ni наночастинки // Фізика і Хімія Твердого Тіла. – 2013. – Т. 14. - №3. - С.497-503.


Фізичний факультет
Фізики металів
2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.497.0000
20
Наукова стаття
Вплив заміщення у ВТНП фазах Bi2Sr2CaCu2Oy і Bi2Sr2Ca2Cu3Oy вісмуту на талій


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Наумова Діна Дмитрівна
Неділько Сергій Андрійович
2012
Фізика і хімія твердого тіла
т.13 c.983-986
21
Наукова стаття
Гетеровалентне заміщення кераміки Ві2212


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Наумова Діна Дмитрівна

2012
Фізика і хімія твердого тіла
т.13 c.191-194
22
Наукова стаття
Синтез та електрофізичні властивості Nd2-xRxCuO4 (R = Ce, Ca, Sr)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Зеленько Микола Анатолійович
2012
Фізика і хімія твердого тіла
т.13 c.120-123
23
Наукова стаття
Синтез, оптичні та електричні властивості складних оксидів в системі Y – Ba – Ni – Zn – O


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Фесич Ігор Володимирович

2012
Фізика і хімія твердого тіла
т.13 c.120-126
24
Наукова стаття
Структура поверхні природної грані 6Н-карбіду кремнію


Фізичний факультет
Оптики
2011
Фізика і хімія твердого тіла
т.1 c.295.0000
25
Наукова стаття
В.Ф.Зінченко, Г.І.Кочерба, І.Р.Магунов, О.В.Мозкова, В.П.Соболь, Н.М.Бєлявіна. Оптічні властивості тонко плівкових покриттів, одержаних з композитів ZnS-Ge методом CVD // Фізика і хімія твердого тіла. 2011. 12. № 2. С. 433-437.


Фізичний факультет
Фізики металів
Білявина Надія Миколаївна
2011
Фізика і хімія твердого тіла
т.12 c.433.0000
26
Наукова стаття
Дослідження фазоутворення в системі La1-2xLixSrxCoOy (x = 0 – 0,5)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович

2011
Фізика і хімія твердого тіла
т.12 c.129-133
27
Наукова стаття
Нелинейные оптические свойства нанокомпозитов ПВК-C60


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів


Дмитренко Оксана Петрівна
2010
Фізика і хімія твердого тіла
т.52 c.826.0000
28
Наукова стаття
Синтез та електрофізичні властивості твердих розчинів La1-3xLixSr2xCoO3±δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Фесич Ігор Володимирович
2011
Фізика і хімія твердого тіла
т.12 c.684-689
29
Наукова стаття
Еліпсометричні дослідження неоднорідності плівок HfO2


Фізичний факультет
Оптики
2010
Фізика і хімія твердого тіла
т.11 c.515.0000
30
Наукова стаття
Зміни внутрішніх напружень та параметра гратки кристалів кремнію, стимульовані комбінованою дією рентгенівського опромінення та магнітного поля


Фізичний факультет
Фізики металів
Стебленко Людмила Петрівна
Науменко Світлана Миколаївна
Кобзар Юлія Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
2010
Фізика і хімія твердого тіла
т.11 c.334-337
31
Наукова стаття
Плівки германію на арсеніді галію: структурні, електронні та оптичні властивості


Фізичний факультет
Оптики
Семенько Михайло Петрович


2009
Фізика і хімія твердого тіла
т.10 c.315.0000
32
Наукова стаття
Семенько М. П., Носенко А.В., Захаренко М.І.. Зв’язок магнетоопору аморфних сплавів на основі Fe-B з параметрами їх електронної структури// Фіз.хім. тв.тіла – 2010. – Т.11.- №2. – С.327-333.


Фізичний факультет
Фізики металів
Семенько Михайло Петрович


2010
Фізика і хімія твердого тіла
т.11 c.327.0000
33
Наукова стаття
Спектральна залежність квантового виходу фотогенерації в аморфних молекулярних напівпровідниках (АМН)


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів
Дмитренко Оксана Петрівна
Заболотний Михайло Аполлінарійович
Барабаш Юрій Маркович
Харкянен Валерій Миколайович

2009
Фізика і хімія твердого тіла
т.10 c.258.0000
34
Наукова стаття
Вплив магнітної обробки на мікротвердість та структуру приповерхневих шарів кристалів кремнію


Фізичний факультет
Фізики металів


Стебленко Людмила Петрівна
Курилюк Алла Миколаївна
Кобзар Юлія Леонідівна
Науменко Світлана Миколаївна
2009
Фізика і хімія твердого тіла
т.10 c.193.0000
35
Наукова стаття
ЗАМІЩЕННЯ В ВТНП-СИСТЕМАХ Ln1-xLn’xBa2Cu3O7-delta (Ln, Ln’=Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
2009
Фізика і хімія твердого тіла
т.10 c.357.0000
36
Наукова стаття
Надпровідність в системі YxYBa2xCu4O8


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
2009
Фізика і хімія твердого тіла
т.10 c.367.0000
37
Наукова стаття
Поверхностные магнитостатические колебания в эллиптических цилиндрических магнитных доменах


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Квантової радіофізики
Попов Максим Олександрович
Зависляк Ігор Володимирович
2009
Фізика і хімія твердого тіла
т.51 c.81-84
38
Наукова стаття
Акустична емісія та зміни люмінесцентних і електричних характеристик гетероструктур InGaN/GaN при струмовому навантаженні


Фізичний факультет
Загальної фізики


2008
Фізика і хімія твердого тіла
т.9 c.169.0000
39
Наукова стаття
Високотемпературна надпровідна кераміка в системах Bi2-xLnxSr2CuO6+z (Ln-La, Nd, Y)


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
2007
Фізика і хімія твердого тіла
т.8 c.740.0000
40
Наукова стаття
Вплив високоенергетичного опромінення на структурні та фотокаталітичні властивості нанорозмірних TiO2/ZrO2/SiO2 композитів


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів


Буско Тетяна Олегівна
Куліш Микола Полікарпович
Дмитренко Оксана Петрівна


Горбик Петро Петрович

2007
Фізика і хімія твердого тіла
т.8 c.776.0000
41
Наукова стаття
Електронна будова оксидів LnVO4 (Ln=La,Sm,Gd)


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович

2008
Фізика і хімія твердого тіла
т.9 c.115.0000
42
Наукова стаття
Електронна та коливна структура плівок С60 з металами


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Куліш Микола Полікарпович
Булавін Леонід Анатолійович
Дмитренко Оксана Петрівна
2008
Фізика і хімія твердого тіла
т.9 c.328.0000
43
Наукова стаття
міцність та амплітудні залежності внутрішнього тертя наношаруватого композиційного матеріалу алюміній-вуглець


Фізичний факультет
Фізики металів
Рево Сергій Лукич

Іваненко Катерина Олексіївна
2008
Фізика і хімія твердого тіла
c.115.0000
44
Наукова стаття
Фотопроцеси в плівках карбазолвмісних молекулярних комплексів з фулеренами


Фізичний факультет
Експериментальної фізики
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Фізики функціональних матеріалів
Булавін Леонід Анатолійович
Дмитренко Оксана Петрівна
Білий Микола Михайлович
Куліш Микола Полікарпович
Стащук Василь Степанович
Студзинський Сергій Леонідович
Гринько Дмитро Олександрович

Барабаш Юрій Маркович

2007
Фізика і хімія твердого тіла
т.8 c.544-549
45
Наукова стаття
Vibrational Analysis and Raman Spectra of Tetragonal Zirconia


Фізичний факультет
Експериментальної фізики
Науменко Антоніна Прокопіївна
Березовська Наталія Іванівна
Білий Микола Михайлович
2007
Фізика і хімія твердого тіла
т.8 c.1.0000
46
Наукова стаття
Електроопір композиційних матеріалів на основітерморозширеного графіту


Фізичний факультет
Загальної фізики
Вовченко Людмила Леонітіївна
Мацуй Людмила Юріївна
2007
Фізика і хімія твердого тіла
т.8 c.408.0000
47
Наукова стаття
Заміщення Eu на Ln в системах складу Eu1-xLnxBa2Cu3Oy і Eu1-xLnxBa2Cu4Oy (Ln-Pr,Tb:0 -x-0,5)


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
2007
Фізика і хімія твердого тіла
т.8 c.553.0000
48
Наукова стаття
Заміщення Eu на Ln в системах складу Eu1xLnxBa2Cu3Oy і Eu1-xLnxBa2Cu4Oy (Ln-Pr,Tb:0x0,5)


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
2007
Фізика і хімія твердого тіла
т.8 c.553.0000
49
Наукова стаття
Міцність та амплітудні залежності внутрішнього тертя наношаруватого композиційного матеріалу алюміній – вуглець


Фізичний факультет
Фізики металів
Рево Сергій Лукич
Іваненко Катерина Олексіївна
Дашевський Микола Миколайович
2007
Фізика і хімія твердого тіла
50
Наукова стаття
Вплив водних розчинів та хімічної обробки на магнітомеханічний ефект


Фізичний факультет
Фізики металів
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
Науменко Світлана Миколаївна
Волкова Тетяна Володимирівна
Кольченко Юлія Леонідівна
Стельмах Олег Іванович
2006
Фізика і хімія твердого тіла
т.7 c.121-137
51
Наукова стаття
Електронна будова ортованадатів LnVO4 (Ln=Y,Ho)


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Аббакумова Галина Олександрівна
2006
Фізика і хімія твердого тіла
т.7 c.82.0000
52
Наукова стаття
Композитні матеріали на основі YBa2Cu3O7-d


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
2006
Фізика і хімія твердого тіла
т.7 c.265.0000
53
Наукова стаття
Фазоутворення та киснева нестехіометрія в системі La-Sr-Ni-O


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
2006
Фізика і хімія твердого тіла
т.7 c.501.0000

Повернення до списку

Вгору