Видання

Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.


ID: 5125
Кількість показів: 877
дата змінення: 27.11.2014 13:21:29
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Впровадження цифрової ідентифікації у діяльність дослідницьких університетів України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.376–381
2
Наукова стаття
Компетентнісний підхід у розробці структурно-логічної моделі управління розвитком кадрового потенціалу органів Державної служби статистики України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Гонтюк Вікторія Анатоліївна
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.133-139
3
Наукова стаття
Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
Білик Ростислав Романович
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.59-66
4
Наукова стаття
Новітні тренди у фінансуванні академічної науки: досвід США та Великобританії


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
5
Наукова стаття
Чинники стійкого економічного зростання: реалії України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
НДЧ
Баженова Олена Володимирівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.22-29
6
Наукова стаття
Класифікація інструментів інтернет-маркетингу


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Дацькова Дарина Віталіївна
2018
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.31-36
7
Наукова стаття
Концепція інноваційного розвитку економіки України (на прикладі сільських територій)


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Мартиненков Валентин Ігорович
2018
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 c.26-32
8
Наукова стаття
Перспективи міжнародної кооперації Варшавського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2018
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 c.151-158
9
Наукова стаття
Перспективи організації протидії шахрайству у страховій системі України


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Приказюк Наталія Валентинівна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.123–132
10
Наукова стаття
Типізація банківських криз


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Бодрецький Михайло Вікторович
2018
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.29-35
11
Наукова стаття
Competency Management as Basis of Anti-Crisis Human Capital Strategy


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Чорний Антон Валерійович
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 c.241-246
12
Наукова стаття
Distance Education as One of the Innovative Studying Methods


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Степанова Алла Адамівна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 c.194-197
13
Наукова стаття
Segmentation of Infant Nutrition Consumers Before Launching New Products


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Дацькова Дарина Віталіївна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.124-128
14
Наукова стаття
The Multifaceted Roles of Modern Educator


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Горбась Ірина Миколаївна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.99-104
15
Наукова стаття
The Strategic Orientations to State Regulation of the Transfer Technology in Research Universities


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Полторацька (Вікулова) Альона Олегівна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.61-64
16
Наукова стаття
Theoretical and Methodological Frameworks for Studying Institutional Change in Higher Education


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.3-8
17
Наукова стаття
Вплив земельних відносин на підвищення інвестиційної активності у сільському господарстві України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Кальний Сергій Володимирович
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.235-242
18
Наукова стаття
Світові практики формування бренду роботодавця


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Фірсова Світлана Германівна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 c.233-240
19
Наукова стаття
Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.75-80
20
Наукова стаття
Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу


Економічний факультет
Фінансів
2015
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.166 c.33-36
21
Наукова стаття
Економічні реформи та cтворення парадигми нових державних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.31 c.228-235
22
Наукова стаття
Інтелектуальна власність в сучасній системі суспільного виробництва


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.31 c.130-136
23
Наукова стаття
Первинний продаж корпоративних прав українських підприємств як спосіб фінансування


Економічний факультет
Фінансів
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.7 c.33-40
24
Наукова стаття
Передумови та чинники формування тіньового сектору економіки України


Економічний факультет
Фінансів
2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.29 c.150-160
25
Наукова стаття
Трансформація інституційного забезпечення формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.31 c.266-273
26
Наукова стаття
Конкурентоспроможність організацій сфери освітніх послуг як об'єкт управління


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Жилінська Оксана Іванівна

2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.29 c.176-183
27
Наукова стаття
Освітні перспективи інноваційного суспільства


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ільїна Галина Володимирівна
2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.15 c.170-175
28
Наукова стаття
Складові ефективної організації управлінської праці на підприємстві


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Святненко Вікторія Юріївна
2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.42-47
29
Наукова стаття
Гідна праця в забезпеченні стійкої соціальної динаміки


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Герасименко Оксана Олександрівна
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.254-262
30
Наукова стаття
Реінжиніринг в системі стратегічного управління підприємства


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.3 c.406-414
31
Наукова стаття
Розвиток інституту корпоративної соціальної відповідальності в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.26 c.25-29
32
Наукова стаття
Конкурентоспроможність робочих місць в економіці України: сучасний стан та напрями підвищення


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Герасименко Оксана Олександрівна
2011
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.226-235
33
Наукова стаття
Стохастичне моделювання портфельного аналізу


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Балан Валерій Григорович
Анісімова Людмила Анатоліївна
2011
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.56-60
34
Наукова стаття
Характерні особливості та сучасні тенденції неформального ринку венчурного капіталу


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Матей Василь Васильович
2008
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.32-38
35
Наукова стаття
Суттєвість та перспективи інноваційного розвитку в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
2003
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.12 c.135-141

Повернення до списку

Вгору