Видання


Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0.815 | 2011
IF: 0.644 | 2012
IF: 0.773 | 2013
IF: 0.898 | 2014
IF: 0.690 | 2015
IF: 0.75 | 2016

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.504 | 2013
SNIP: 0.697 | 2014
SNIP: 0.516 | 2015
SNIP: 0.855 | 2016

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.292 | 2011
SJR: 0.281 | 2012
SJR: 0.364 | 2013
SJR: 0.375 | 2014
SJR: 0.272 | 2015
SJR: 0.318 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Фотопроводимость пленочных композитов на основе разветвленных карбазолильных олигомеров с различным числом концевых групп.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Мокринська Олена Вікторівна
Студзинський Сергій Леонідович
Павлов Валерій Олександрович
Чуприна Микола Григорович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Кравченко В.В.
Марінін Андрій Іванович
2017
Химия высоких энергий
т.51 c.278–283
2
Наукова стаття
Влияние природы аниона катионных полиметиновых красителей на фотовольтаические свойства полимерных фотополупроводниковых композитов


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Булавко Геннадій Володимирович
Давиденко Микола Олександрович
Іщенко Олександр Олександрович
2015
Химия высоких энергий
т.49 c.372–376
3
Наукова стаття
Голографическая среда на основе галогенсодержащего соолигомера.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович
Давиденко Ірина Іванівна

Мокринська Олена Вікторівна
Павлов Валерій Олександрович
Чуприна Микола Григорович
2015
Химия высоких энергий
т.49 c.123–127
4
Наукова стаття
Особенности фотовольтаических свойств фотополупроводниковых пленочных композитов на основе ферроценил- и карбазолилсодержащего олигомера с добавками мероцианинового красителя


Хімічний факультет
Кафедра супрамолекулярної хімії
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович
Давиденко Ірина Іванівна
Студзинський Сергій Леонідович
Мокринська Олена Вікторівна
Тонкопієва Лариса Сергіївна
Іщенко Олександр Олександрович
2015
Химия высоких энергий
т.49 c.463–468
5
Наукова стаття
Фотовольтаические свойства пленок композиции поливинилового спирта и ксантенового красителя.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович
Давиденко Ірина Іванівна
Мокринська Олена Вікторівна
Студзинський Сергій Леонідович
Павлов Валерій Олександрович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
Чуприна Микола Григорович


2015
Химия высоких энергий
т.49 c.289–292
6
Наукова стаття
Особенности голографических сред на основе электронодонорных олигомеров линейного и радиального строения.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук

Давиденко Микола Олександрович
Куницька Лариса Ремівна
Мокринська Олена Вікторівна
Студзинський Сергій Леонідович
Чуприна Микола Григорович
2013
Химия высоких энергий
т.47 c.289.0000
7
Наукова стаття
Роль триплетных состояний полиметиновых красителей в фотогенерации электрон-дырочных пар в пленках поли-N-эпоксипропилкарбазола.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович
2013
Химия высоких энергий
т.47 c.110.0000
8
Наукова стаття
Фотоэлектрические свойства пленочных гетероструктур на основе поли-n-эпоксипропилкарбазола и скварилиевого красителя


Фізичний факультет
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла
Коротченков Олег Олександрович
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
2013
Химия высоких энергий
т.47 c.314-318
9
Наукова стаття
Mосквина В.С., Хиля В.П., Ищенко А.А. Строение и спе¬ктраль¬но-флуо¬рес¬центные свойства 6-пиразо¬лил-4-метил¬умбел¬лиферона.// Хим. Выс. Энерг. – 2012. – Т. 46, № 3. – С. 222-227.


Хімічний факультет
Органічної хімії
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
Химия высоких энергий
т.46 c.222.0000
10
Наукова стаття
Structure and Spectral–Fluorescent Properties of 6-Pyrazolyl-4-Methylumbelliferone


Хімічний факультет
Органічної хімії
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Іщенко Олександр Олександрович
2012
Химия высоких энергий
т.46 c.177-182

Повернення до списку

Вгору