Видання

Цитология и генетика


ID: 5159
Кількість показів: 207
дата змінення: 24.11.2014 22:25:07
Ким змінено (ім'я): (ivt3) Іван Войтешенко
Посилання на журнал, показники:  http://cytgen.com/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0.282 | 2013

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.146 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
САЙТ-НАПРАВЛЕННЫЙ МУТАГЕНЕЗ ОСТАТКОВ ТРИПТОФАНА В СТРУКТУРЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗЫ BOS TAURUS


Інститут високих технологій
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики
Заєць Володимир Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
Цуварєв Олександр Юрійович
2018
Цитология и генетика
2
Наукова стаття
КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ CDS, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ «ЗЕЛЕНОГО» СИНТЕЗА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ И ВЛИЯНИЯ НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ И АДГЕЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Біомедицини
Біохімії
Фундаментальної медицини
Гарманчук Людмила Василівна
Іномістова Марія Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Борова М. М.
Храновська Наталія Миколаївна
Блюм Ярослав Борисович
2018
Цитология и генетика
т.53 c.43-55
3
Наукова стаття
Долгосрочные последствия чернобыльских радионуклидных загрязнений на репарацию ДНК и устойчивость растений к разным биотическим и абиотическим стрессовым факторам


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"

Поліщук Валерій Петрович

2016
Цитология и генетика
т.50 c.34-59
4
Наукова стаття
Combined influence of teichoic acids from Staphylococcus aureus and heterometallik Cu/Cd ethylenediamine complex on peritoneal macrophages and tumor cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Мікробіології та загальної імунології
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна


Остапченко Людмила Іванівна

2014
Цитология и генетика
т.48 c.392-397
5
Наукова стаття
Cтруктурные механизмы взаимодействия цианоакрилатов с тубулином растений


Інститут високих технологій
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики
НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів
Нипорко Олексій Юрійович
Блюм Ярослав Борисович
2014
Цитология и генетика
т.48 c.10-17
6
Наукова стаття
Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок


ННЦ "Інститут біології та медицини"
НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
Конотоп Євгенія Олександрівна
Коваленко Марія Сергіївна

Мелешко Анатолій Олександрович
Бацманова Людмила Михайлівна
2014
Цитология и генетика
т.48 c.37-42
7
Наукова стаття
Antineoplastic drug NSC-631570 modulates functions of hypoxic macrophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Рудик Марія Петрівна
Храновська Наталія Миколаївна


2013
Цитология и генетика
т.47 c.318-328
8
Наукова стаття
The downregulation of the miniature gene does not replicate miniature loss-of-function phenotypes in Drosophila melanogaster wing to the full extent


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Загальної та молекулярної генетики2013
Цитология и генетика
т.47 c.77-82
9
Наукова стаття
Изменение экспрессии гена MGMT под действием экзогенных факторов в клетках человека in vitro


Інститут високих технологій
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики
НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів
Корнелюк Олександр Іванович

2013
Цитология и генетика
т.47 c.9-18
10
Наукова стаття
DNA methylation in Drosophila melanogaster may depend on lineage heterogeneity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Загальної та молекулярної генетики

2012
Цитология и генетика
т.46 c.75-80

Повернення до списку

Вгору