Видання

Цитология и генетика


ID: 5159
Кількість показів: 338
дата змінення: 24.11.2014 22:25:07
Ким змінено (ім'я): (ivt3) Іван Войтешенко
Посилання на журнал, показники:  http://cytgen.com/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0.282 | 2013

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.146 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Конституційне та індуковане накопичення калози та фенольних сполук як елементів системної стійкості проростків озимої пшениці


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біології рослин
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Бобошко Олена Павлівна
2019
Цитология и генетика
т.53 c.35-45
2
Наукова стаття
САЙТ-НАПРАВЛЕННЫЙ МУТАГЕНЕЗ ОСТАТКОВ ТРИПТОФАНА В СТРУКТУРЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗЫ BOS TAURUS


Інститут високих технологій
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики
Заєць Володимир Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
Цуварєв Олександр Юрійович
2018
Цитология и генетика
3
Наукова стаття
Індукування стійкості Arabidopsis thaliana до ураження патогенними бактеріями за допомогою ліпополісахариду та саліцилової кислоти


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
2018
Цитология и генетика
т.52 c.3-8
4
Наукова стаття
КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ CDS, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ «ЗЕЛЕНОГО» СИНТЕЗА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ И ВЛИЯНИЯ НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ И АДГЕЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Кафедра біомедицини
Кафедра біохімії
Кафедра фундаментальної медицини
Гарманчук Людмила Василівна
Іномістова Марія Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Борова М. М.
Храновська Наталія Миколаївна
Блюм Ярослав Борисович
2018
Цитология и генетика
т.53 c.43-55
5
Наукова стаття
Долгосрочные последствия чернобыльских радионуклидных загрязнений на репарацию ДНК и устойчивость растений к разным биотическим и абиотическим стрессовым факторам


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"

Поліщук Валерій Петрович

2016
Цитология и генетика
т.50 c.34-59
6
Наукова стаття
Combined influence of teichoic acids from Staphylococcus aureus and heterometallik Cu/Cd ethylenediamine complex on peritoneal macrophages and tumor cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна


Остапченко Людмила Іванівна

2014
Цитология и генетика
т.48 c.392-397
7
Наукова стаття
Cтруктурные механизмы взаимодействия цианоакрилатов с тубулином растений


Інститут високих технологій
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики
НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів
Нипорко Олексій Юрійович
Блюм Ярослав Борисович
2014
Цитология и генетика
т.48 c.10-17
8
Наукова стаття
Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок


ННЦ "Інститут біології та медицини"
НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
Конотоп Євгенія Олександрівна
Коваленко Марія Сергіївна

Мелешко Анатолій Олександрович
Бацманова Людмила Михайлівна
2014
Цитология и генетика
т.48 c.37-42
9
Наукова стаття
Antineoplastic drug NSC-631570 modulates functions of hypoxic macrophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Рудик Марія Петрівна
Храновська Наталія Миколаївна


2013
Цитология и генетика
т.47 c.318-328
10
Наукова стаття
The downregulation of the miniature gene does not replicate miniature loss-of-function phenotypes in Drosophila melanogaster wing to the full extent


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра загальної та медичної генетики2013
Цитология и генетика
т.47 c.77-82

Повернення до списку

Вгору