Видання

Часопис української історії = Journal of Ukrainian history


ID: 5168
Кількість показів: 2937
дата змінення: 05.11.2019 12:26:11
Ким змінено (ім'я): (bilan) Тетяна Білан
Посилання на журнал, показники:  https://chasopys.history.knu.ua/ / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47712 / http://resources.ukrintei.ua/refer/view/5b1925e37847426a2d0ab764
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення показника Index Copernicus
IC: 73.76 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Ukraine in Conditions of Crisis Exacerbation of Soviet System and the USSR Dissolution (1965-1991): Historiography


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
2020
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.77-81
2
Наукова стаття
Омріяне і здійснене, прожите і пережите, реалії і перспективи: штрихи до біографії доктора історичних наук, професора Рафальського Олега Олексійовича


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Капелюшний Валерій Петрович
2020
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.95–97
3
Наукова стаття
"З мене назавжди вже зробився цілком свідомий українець" (Дмитро Багалій - видатний український історик і громадський діяч)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.29-33
4
Наукова стаття
«I Have Already Become a Conscious Ukrainian Forever» (Dmytro Bagaliy – The Outstanding Ukrainian Historian and Public Activist)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.29-33
5
Наукова стаття
Military Art of the Kish Ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky in Historography of the End of the ХVIII – the Beginning of the 20th Centuries


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Коцур Галина Георгіївна
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.81-93
6
Наукова стаття
Білоруський фактор у діяльності Сумського партизанського зʼєднання (1941 1944 рр.).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Вербовий Олексій Вікторович
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.121-129
7
Наукова стаття
Вплив студентських сімейно-шлюбних відносин на інтелектуальниц та фізичний розвиток дитини в умовах ХХІ століття (на матеріалах міста Києва)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Гончаренко (Латишева) Дар'я Олександрівна
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.83-91
8
Наукова стаття
Еволюція теоретичних та методологічних прийомів вивчення радянської доби в історії Української греко-католицької церкви


Історичний факультет
Археології та музеєзнавства
Пшеничний Тарас Юрійович
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.52-60
9
Наукова стаття
Жінки України в Першій світовій війні у сучасних дисертаційних дослідженнях


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Гук (Заруба) Марія Сергіївна
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.104-113
10
Наукова стаття
Історична спадщина Г.Д. Казьмирчука (з нагоди 75-річчя з дня народження)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.148-154
11
Наукова стаття
Історіографічне дослідження з історії Української греко-католицької церкви


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Капелюшний Валерій Петрович
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.142-145
12
Наукова стаття
Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.47-53
13
Наукова стаття
Підприємницька діяльність князів із роду Сангушків у XIX – на початку XX століття на Волині


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Рябошапка (Рудюк) Вероніка Олегівна
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.16-23
14
Наукова стаття
Православні релігійні традиції та історія православного паломництва в Україні


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Казьмирчук Марія Григорівна
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.72-80
15
Наукова стаття
Участь жінок України у військових формуваннях у першу світову війну: сучасна історіографія


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Гук (Заруба) Марія Сергіївна
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.46-52
16
Наукова стаття
Харчування студентів Університету Св. Володимира (1834-1863 рр.)


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
Самчук Тарас Володимирович
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.19-28
17
Наукова стаття
Unique Publication on the Methodology of the Historiographical Research


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Коцур Галина Георгіївна
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.9-15
18
Наукова стаття
Історик на вістрі змін


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Етнології та краєзнавства
Калакура Ярослав Степанович
Коцур Анатолій Петрович
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.149-155
19
Наукова стаття
Київський університет у 1937 – 1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.38-49
20
Наукова стаття
Київський університет у 1937–1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.46-58
21
Наукова стаття
Особливості функціонування закладів клубного типу на селі періоду «відлиги» (на прикладі села Лосинівка)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Яремчук (Лаврінець) Аліна Миколаївна
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.95-101
22
Наукова стаття
Погляди студентської молоді міста Києва на шлюб як соціальний інститут: етнологічний аспект


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Гончаренко (Латишева) Дар'я Олександрівна
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.102-112
23
Наукова стаття
Походження роду князів Сангушків: литовсько-руська версія


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Рябошапка (Рудюк) Вероніка Олегівна
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.9-17
24
Наукова стаття
Проблема національної безпеки в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. крізь призму церковного чинника


Історичний факультет
НДЧ
Пшеничний Тарас Юрійович
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.22-29
25
Наукова стаття
Спільні та відмінні риси розвитку європейських держав пострадянського простору в суспільно-політичній, соціально-економічній та національно-регіональній сферах життя


Історичний факультет
Історії світового українства
Набока Сергій Валерійович
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.115-159
26
Наукова стаття
“Українська криза” у вітчизняній та франкофонній історіографії


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Савицька Ольга Сергіївна
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.80-86
27
Наукова стаття
Ukrainian culture: civilizational dimension


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Коцур Галина Георгіївна
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.104-105
28
Наукова стаття
Архів князів Сангушків у Славуті як джерело до історії України XV - XVIII ст.


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Рябошапка (Рудюк) Вероніка Олегівна
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.78 - 84
29
Наукова стаття
Візії історії запорозького козацтва на сторінках часопису «Дніпрові хвилі» (1910-1913 рр.)


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Коцур Галина Георгіївна
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.84-99
30
Праці конференції
Дослідження одеських істориків про університетську церкву. Рец. на: Левченко В. В., Левченко Г. С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. 360 с.


Історичний факультет
Історії світового українства
Латиш Юрій Володимирович
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.135-136
31
Наукова стаття
Значення таїнства вінчання у шлюбно-сімейних відносинах студентської молоді: традиція та сучасність (на матеріалах міста Києва)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Капелюшний Валерій Петрович
Гончаренко (Латишева) Дар'я Олександрівна
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.120-124
32
Наукова стаття
Іноземна складова студентського руху в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Грицик Лариса Юріївна
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.56-64
33
Наукова стаття
Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.52-63
34
Наукова стаття
Міжнародна комунікація Українського Червоного Хреста (1920-і рр.)


Історичний факультет
Історії світового українства
Даниленко Олександр Вікторович
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.9-18
35
Наукова стаття
Сoncept of national historiography and its unity


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Коцур Анатолій Петрович
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.40-42
36
Наукова стаття
Україна у Європейському безпековому просторі: вітчизняна історіографія


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Савицька Ольга Сергіївна
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.99 - 104
37
Наукова стаття
Участь освітянської профспілки у виборах до рад у 1920-х рр.


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.18-26
38
Наукова стаття
«Справа Сташевського» і Київський університет


Історичний факультет
Історії Росії
Верба Ігор Володимирович
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.22-27
39
Наукова стаття
Абсентеїзм у виборчих кампаніях до місцевих рад УСРР у 1920-ті рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.40-47
40
Наукова стаття
Висвітлення економічних реформ М. Горбачова в західній історіографії другої половини 1980-х – початку 1990-х рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.107-113
41
Наукова стаття
Військовий податок в Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Орлик Світлана Владиславівна
Орлик Світлана Владиславівна
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.27-33
42
Наукова стаття
Депутатська діяльність Леоніда Кучми в Верховній Раді України (1990-1994 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.126-131
43
Наукова стаття
Життєвий і творчий шлях ювіляра


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.170-176
44
Наукова стаття
Законодавчий вимір соціального статусу студентів підросійської України в історичній літератуті


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Грицик Лариса Юріївна
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.64-71
45
Наукова стаття
Історико-правові засади становлення та розвитку фабрично-заводської інспекції Київського округу у другій половині ХІХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.12-17
46
Наукова стаття
Історична думка про національно-культурницькі течії студентського руху Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Грицик Лариса Юріївна
Грицик Лариса Юріївна
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.148-153
47
Наукова стаття
Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2015 р.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.137-142
48
Наукова стаття
Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.100-106
49
Наукова стаття
Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – початку ХХ ст. та місце у них Митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект


Історичний факультет
НДЧ
Пшеничний Тарас Юрійович
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.50-56
50
Наукова стаття
Василь Григорович Григорович-Барський. Штрихи до портрета


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.32 c.12-19
51
Наукова стаття
Висвітлення діяльності фабрично-заводської інспекції Київського фабричного округу у наукових працях кінця ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.30 c.117-124
52
Наукова стаття
Документи прокурора Київської судової палати 1917-1919 років як джерело з історії Визвольних змагань


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.64-72
53
Наукова стаття
Друг, Сподвижник, Учений.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.103
54
Наукова стаття
Еволюція поглядів С. Єфремова щодо національного питання


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.13-15
55
Наукова стаття
Жінка-правителька. Образ Ядвіги Анжуйської у середньовічних польських хроніках


Історичний факультет
Історії слов'ян
Гук (Заруба) Марія Сергіївна
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.45-51
56
Наукова стаття
Історична думка про акцію „Вісла”, як одну з форм ліквідації Української греко-католицької церкви на українсько-польському порубіжжі


Історичний факультет
НДЧ
Пшеничний Тарас Юрійович
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.32 c.77-83
57
Наукова стаття
Київське студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянщини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): сучасна українська історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Грицик Лариса Юріївна
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.86-94
58
Наукова стаття
Київський імператорський університет Св. Володимира в 1884–1914 рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.30 c.7-14
59
Наукова стаття
Київський національний університет імені Тараса Шевченка в умовах державної незалежності України (1991-2014 рр.): відродження автономії і надання статусу дослідницького вищого навчального закладу


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.30 c.29-43
60
Наукова стаття
Київський фабрично-заводський округ у світлі історичних джерел (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.58-64
61
Наукова стаття
Культурна співпраця Михайла Драгоманова та західноукраїнських інтелектуалів: історіографічний аспект (перша третина ХХ століття


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.72-79
62
Наукова стаття
Мемуари як джерело з соціальної історії української радянської дипломатії (1944 - 1991 рр.)


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.79-86
63
Наукова стаття
Населення Софіївського типу пам’яток Київського Подніпров’я як прояв занепаду трипільської культури


Історичний факультет
Археології та музеєзнавства
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.94-101
64
Наукова стаття
Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2014 р.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.140-147
65
Наукова стаття
Питні заклади в містах Англії XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.45-51
66
Наукова стаття
Рада ветеранів війни і праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.7-12
67
Наукова стаття
Роль та місце В. С. Нагірного у зародженні українського сокільського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.19-24
68
Наукова стаття
Світогляд українського селянства другої половини XIX століття: історіографічний аспект


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.51-58
69
Наукова стаття
Сучасна історіографія соціокультурних процесів в українському селі другої половини XIX століття


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.32 c.58-64
70
Наукова стаття
Товариство «Плай»: історія зародження та діяльність (До 90-річчя від дня утворення).


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.30 c.81-88
71
Наукова стаття
Університети душі та серця Бориса Федоровича Білецького (До 80-річчя з Дня народження)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.32 c.128-130
72
Наукова стаття
Участь Леоніда Кучми у конституційному процесі (1994-2004): історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.24-30
73
Наукова стаття
Фальшиві литовські монети князя Олександра Ягеллона та технології їх виробництва 1492-1501 рр. (на прикладі знахідок в українських землях)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.28 c.33-37
74
Наукова стаття
“Полное собрание законов российской империи” як джерело для вивчення неврожаїв у Східній Європі ( др. пол. XVII – пер. пол. XVIII ст.)


Історичний факультет
Історії Росії
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.80-84
75
Наукова стаття
Британсько-радянське співробітництво в галузі культури в кінці 1980-х – на початку 1990-х рр.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.29 c.75-80
76
Наукова стаття
Везувій ніколи не дрімає (з нагоди 70-річчя д.і.н., проф. Казьмирчука Г. Д.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.29 c.11-15
77
Наукова стаття
Винайдення Дугласом Карлом Енгельбартом комп’ютерного маніпулятора – миші


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.29 c.109-113
78
Наукова стаття
До проблеми дослідження апотропеїв і нормативів українськими етнографами (ХІХ – початок ХХ століття)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.29 c.124-128
79
Наукова стаття
Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.29 c.109-120
80
Наукова стаття
Науковець. Педагог. Наставник (До ювілею доктора історичних наук, професора Ірини Нінелівни Войцехівської)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.28 c.7-8
81
Наукова стаття
Про ув’язнення кошового П. Калнишевського та «умови утримання, які неможливо здоровій на розум людині уявити» (за матеріалами досліджень М.А. Колчина)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.96-99
82
Наукова стаття
С. Єфремов і його відносини з цензурою


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.28 c.12-15
83
Наукова стаття
Слово про науковця, педагога, наставника, прекрасну людину (До 60-річчя з Дня народження доктора історичних наук, професора Юрія Михайловича Сороки)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.29 c.9-11
84
Наукова стаття
Українсько-російські відносини в історичній літературі (1991 – 2011 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.29 c.87.0000
85
Наукова стаття
Шляхетний інтелігент (До 50-річчя з дня народження кандидата історичних наук, доцента Олександра Юрійовича Комаренка)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2014
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.28 c.10-11
86
Наукова стаття
«Полное собрание законов российской империи» як джерело для вивчення неврожаїв у східній європі ( др. пол. XVII – пер. пол. XVIII ст.)


Історичний факультет
Історії Росії
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.80.0000
87
Наукова стаття
А.П. Коцур як краєзнавець


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Гончаров Олександр Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.208 – 211
88
Наукова стаття
А.П. Коцуру – 50


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Капелюшний Валерій Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.109 – 110
89
Наукова стаття
Аграрні відносини в Болгарії 1944 – 1990 рр.: аналіз радянської історіографії


Історичний факультет
Історії слов'ян
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.148.0000
90
Наукова стаття
Анатолій Петрович Коцур як завідувач кафедри української історії та етнополітики


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.117.0000
91
Наукова стаття
Андрій Васильович Ніковський: життєвий шлях та суспільно-політична діяльність


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.14.0000
92
Наукова стаття
Бережімо цю мить


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.41.0000
93
Наукова стаття
Боротьба газети «Киевлянин» з українським національним відродженням (1905-1914 рр.)


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.23.0000
94
Наукова стаття
В. С. Петров – курсант Сумського артилерійського училища ім. М.В. Фрунзе (1939-1941 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.38.0000
95
Наукова стаття
В.М. Глушков і Київський університет


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.157.0000
96
Наукова стаття
Висвітлення діяльності законодавчих органів влади УРСР радянською історіографією


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.77.0000
97
Наукова стаття
Висвітлення революційних подій 1905-1907 рр. на сторінках преси Волинської губернії


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Опанащук Петро Володимирович
Опанащук Петро Володимирович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.18-23
98
Наукова стаття
Відносини України з Північноатлантичним альянсом: історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.84.0000
99
Наукова стаття
Внесок професора А.П. Коцура в історичну біографістику


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Кругляков Віктор Євгенович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.205.0000
100
Наукова стаття
Гілка дерева мого роду


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.38.0000
101
Наукова стаття
Громадсько-культурницька діяльність Олени Теліги в Києві як члена «похідної» групи ОУН (м) (1941-1942 рр.)


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.31.0000
102
Наукова стаття
Давня та середньовічна історія України в працях А.П. Коцура


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.174.0000
103
Наукова стаття
Дослідження А.П. Коцура з історії освіти, науки і техніки України


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.212.0000
104
Наукова стаття
Етнополітичні відносини в Криму у козацьку добу української історії


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.7.0000
105
Наукова стаття
Здобуття наукової вершини


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.98.0000
106
Наукова стаття
Історичні погляди С. Єфремова


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.21.0000
107
Наукова стаття
Історіографічні студії професора Анатолія Коцура


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Калакура Ярослав Степанович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.104.0000
108
Наукова стаття
Культ річкового божества в Ольвії у контексті проблеми етнокультурних впливів варварів на культуру грецького населення Північного Причорномор’я : історіографія


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.92.0000
109
Наукова стаття
Культ річкового божества в Ольвії у контексті проблеми етнокультурних впливів варварів на культуру грецького населення Північного Причорномор’я: історіографія


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.92 96
110
Наукова стаття
Літописець історії козаччини, Запорозької Січі та постаті Петра Калнишевського


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.177.0000
111
Наукова стаття
Людям відданий, мов мужній Прометей


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.159.0000
112
Наукова стаття
Матеріальне становище білого духовенства Росії в XVIII ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.51.0000
113
Наукова стаття
Міжнародні зв’язки українських вищих навчальних закладів (1991-2012 рр.): історіографія проблеми


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.127.0000
114
Наукова стаття
Місце закону Хелмса-Бартона у політиці США щодо Куби у 90-х рр. ХХ ст.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.86.0000
115
Наукова стаття
Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики за 2012 р.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.113.0000
116
Наукова стаття
Науковці Російської Федерації про сучасний український парламентаризм (1991-2012 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.122.0000
117
Наукова стаття
Національне відродження України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) у науковому доробку А. Коцура


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.181.0000
118
Наукова стаття
Новітня історія України в наукових працях А.П.Коцура


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Даниленко Олександр Вікторович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.189.0000
119
Наукова стаття
Основні етапи політики США щодо Куби (1959-1991 рр.)


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.52.0000
120
Наукова стаття
Особливості формування аграрних відносин в Болгарії (1948-1960 рр.)


Історичний факультет
Історії слов'ян
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.50.0000
121
Наукова стаття
Парламентаризм в Україні 1917-1920 рр. очима сучасних науковців


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.117.0000
122
Наукова стаття
Погляд історіографа на Україну доби незалежності (1991 – 2012 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.192.0000
123
Наукова стаття
Поширення на церковнослужителів державних повинностей в Російській імперії протягом XVIII ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.78.0000
124
Наукова стаття
Праця, покликання, талант (до 50-річчя А. П. Коцура)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.160.0000
125
Наукова стаття
Проблеми історичного процесу у висвітленні британських ліберально-ідеалістичних істориків


Історичний факультет
Історії Росії
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.139.0000
126
Наукова стаття
Професор А.П. Коцур про державницькі ідеї М.П. Драгоманова


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.187.0000
127
Наукова стаття
Роздуми про офіційного опонента


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Коломієць Наталія Володимирівна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.110.0000
128
Наукова стаття
Ромни


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.75.0000
129
Наукова стаття
Система управління православними церковними братствами Лівобережної України (1864–1917 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.7.0000
130
Наукова стаття
Слово про Анатолія Коцура


Історичний факультет
Історії Росії
Верба Ігор Володимирович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.95.0000
131
Наукова стаття
Створення артилерійських, бронетанкових та інших спеціальних частин Чехословацького армійського корпусу в СРСР (квітень – серпень 1944 р.)


Історичний факультет
Історії слов'ян
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.37.0000
132
Наукова стаття
Творення добра як життєва позиція


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Войцехівська Ірина Нінелівна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.96.0000
133
Наукова стаття
Уривки зі щоденника


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.25.0000
134
Наукова стаття
Участь кооперації в зовнішній торгівлі УСРР (1920-і рр..)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Даниленко Олександр Вікторович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.28.0000
135
Наукова стаття
Ф. Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.56.0000
136
Наукова стаття
Формування зовнішньополітичних концепцій та суспільна діяльність американських неоконсерваторов у першій половині 1970-х pp.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.209.0000
137
Наукова стаття
Формування політичних взаємовідносин між Німеччиною та Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою (1919-1922 рр.)


Історичний факультет
Історії слов'ян
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.27 c.80.0000
138
Наукова стаття
Хотин


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.48.0000
139
Наукова стаття
Якщо бути книголюбом


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Терес Наталія Володимирівна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.119 – 121
140
Наукова стаття
“Полное собрание законов российской империи” як джерело для вивчення неврожаїв у східній європі ( др. пол. XVII – пер. пол. XVIII ст.)


Історичний факультет
Історії Росії
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.80.0000
141
Наукова стаття
«Нові лейбористи» та «Ольстерська проблема» (1997-2007)


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.98.0000
142
Наукова стаття
«Ольстерська політика» лейбористської партії Великої Британії (1971-1974)


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.69.0000
143
Наукова стаття
«Я пишу про те, що розумію, про те, що люблю…» (До 100-річчя від дня народження Кузьми Макаровича Демочка).


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.123.0000
144
Наукова стаття
Бібліотечна справа православних братств Лівобережної України (друга половина XIX – початок XX ст.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.23.0000
145
Наукова стаття
Британсько-радянські відносини після Мюнхенського договору (30.09.1938-23.08. 1939 рр.)


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.111.0000
146
Наукова стаття
Внесок італійців у розвиток російського ремесла (друга половина XV – перша половина XVI століть)


Історичний факультет
Історії Росії
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.56.0000
147
Наукова стаття
Демочко Віктор Кузьмич (До 60-річчя з дня народження).


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.200.0000
148
Наукова стаття
До питання про ініціативу президента Російської Федерації щодо відзначення 1150-річчя зародження російської державності.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.98.0000
149
Наукова стаття
Дослідник історії Франції П.Ардашев


Історичний факультет
Історії Росії
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.61.0000
150
Наукова стаття
Доходи бюджету УСРР 1925-1929 рр. (До питання про «колоніальний стан України в Союзі»)


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.32-38
151
Наукова стаття
Європейська історія в історіософському осмисленні Нормана Девіса


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Кругляков Віктор Євгенович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.48.0000
152
Наукова стаття
З історії міст і містечок України. Вижниця


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.103.0000
153
Наукова стаття
З нагоди світлого ювілею (до 80-річчя з дня народження Галини Мефодіївни Кривошеї)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.125.0000
154
Наукова стаття
Історіографія дослідження життя та діяльності національних меншин Центрального Полісся в незалежній Україні


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.155.0000
155
Наукова стаття
Історіософська та етнопсихологічна репрезентація національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі (на прикладі козацтва та кошового отамана Петра Калнишевського)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.84.0000
156
Наукова стаття
Конашевич Алла Павлівна


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.126.0000
157
Наукова стаття
Масова мобілізація працездатного населення Волині для роботи у східних областях СРСР у 1944-1950-х роках


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Сорока Юрій Михайлович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.66.0000
158
Наукова стаття
Міжнародна наукова конференція, присвячена 20-ій річниці Всеукраїнського референдуму


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.135.0000
159
Наукова стаття
Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики за 2011 р.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.127.0000
160
Наукова стаття
Національне питання в Гетьманщині


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.17.0000
161
Наукова стаття
Наш ювіляр – Віктор Євгенович Кругляков (До 60-річчя від дня народження)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.201.0000
162
Наукова стаття
Особенности иммиграционной политики правительства М. Тэтчер в средине 1980-х гг.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.124.0000
163
Наукова стаття
Особливості соціально-економічної політики країн Європейського Союзу на сучасному етапі


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.111.0000
164
Наукова стаття
Оцінка С.Єфремовим суспільних та соціальних перетворень в УСРР


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.34.0000
165
Наукова стаття
Петро Калнишевський – останній кошовий отаман Війська Запорозького Низового (До 250-річчя обрання козацьким керманичем)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.0.0000
166
Наукова стаття
Поширення на церковнослужителів державних повинностей в Російські імперії протягом XVIII ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.78.0000
167
Наукова стаття
Проблеми матеріального забезпечення навчального процесу Київського державного університету у 1933-1941 рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.59.0000
168
Наукова стаття
Рецензія на книгу Клишти П. І. «Село Зазим’є на Київщині. Історія. – К., 2010. – 360 с.»


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Машевський Олег Петрович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.143.0000
169
Наукова стаття
Робота С.Єфремова в Генеральному Секретаріаті Української Центральної Ради


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.28.0000
170
Наукова стаття
Світ історіографії – дивовижний і захоплюючий


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.189.0000
171
Наукова стаття
Скарби та артефакти села Дениси на Переяславщині.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.0.0000
172
Наукова стаття
Соціально-економічна структура міського бюджету УСРР 1920-х рр.


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.48-54
173
Наукова стаття
Становлення бюджетних прав союзних та республіканських органів влади в УСРР 1920-х рр.: історичний аспект


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.40-49
174
Наукова стаття
Становлення та діяльність радянського Руху Опору в Україні на першому етапі війни (1941–початок 1942 рр.): українська історіографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.107.0000
175
Наукова стаття
Статки Петра Калнишевського: історіографічна когнітивність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.72.0000
176
Наукова стаття
Українська незалежність: досягнення та потенціал невикористаних можливостей перших десятиліть.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.164.0000
177
Наукова стаття
Участь Алана Тюринга в реалізації проекту «Ультра» - перші кроки хакерства.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.175.0000
178
Наукова стаття
Федоров О. Ф. – організатор бойового навчання, побуту, медичного обслуговування та політично-масової роботи в Чернігівсько-Волинському партизанському з’єднанні у 1942–1944 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.54.0000
179
Наукова стаття
Формування зовнішньополітичних концепцій та суспільна діяльність американських неоконсерваторів у першій половині 1970-х рр.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.89-92
180
Наукова стаття
Формування наукового та громадського світогляду В. М. Базидевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.32.0000
181
Наукова стаття
Цветная иммиграция и зарождение расовой проблемы в Великобритании после Второй мировой войны


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.117.0000
182
Наукова стаття
Юрій Андрійович Горбань ( До 75-річчя від дня народження).


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Кругляков Віктор Євгенович
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.48.0000
183
Наукова стаття
«Записки о Московии» С. Герберштейна як джерело вивчення ролі іноземців в економічному житті Московської держави кінця XV – першої половини XVI ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.62.0000
184
Наукова стаття
Бессарабська губернська вчена архівна комісія: до історії створення


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.77.0000
185
Наукова стаття
Бойова діяльність Сумського партизанського з’єднання під час Карпатського рейду (1943 р.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.27.0000
186
Наукова стаття
Вихідці з Лівонії в соціально-економічному та політичному житті Московської держави другої половини XV – початку XVI ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.61.0000
187
Наукова стаття
Деякі аспекти методичних та методологічних проблем досліджень з історії науки і техніки


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.129.0000
188
Наукова стаття
Дискусія про хиджаб як віддзеркалення цивілізаційних протиріч у розвиткові Туреччини ХХ – початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.56.0000
189
Наукова стаття
До ювілею Сергія Миколайовича Клапчука


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.144.0000
190
Наукова стаття
З Шевченкового краю до Буковини (З нагоди 75-річчя кандидата історичних наук, доцента Бориса Федоровича Білецького)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.115.0000
191
Наукова стаття
Зміцнення становища чиновницько-апаратних структур Української РСР у період між ХХ і ХХІІ з’їздами КПРС (1956-1961 роки)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.38.0000
192
Наукова стаття
Історична антропологія і соціальна історія: проблеми поєднання


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Кругляков Віктор Євгенович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.140.0000
193
Наукова стаття
Історія утворення та основні аспекти діяльності Лубенського Спасо-Преображенського братства (1889 – 1917 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.107.0000
194
Наукова стаття
Кілька штрихів до портрета вченого (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
Коцур Анатолій Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.111.0000
195
Наукова стаття
Мавзолей Леніна як символ інволюції радянської цивілізації: нарис “нової історичної науки”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.55.0000
196
Наукова стаття
Матеріальне становище білого духовенства в Росії в XVIII ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.51.0000
197
Наукова стаття
Написав лише тисячну долю того, що хочеться… (До 60-річчя від дня народження Г.В. Діброви)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
Коцур Анатолій Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.152.0000
198
Наукова стаття
Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.147.0000
199
Наукова стаття
Науковець, педагог, новатор, керівник і просто добра людина (До 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора О.М. Лебеденка)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.145.0000
200
Наукова стаття
Національне питання в Україні: історико-теоретичні аспекти


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.41.0000
201
Наукова стаття
Невідомі документи про ліквідацію римсько-католицького костелу в Імператорському університеті Св. Володимира в 1863-1864 рр.


Історичний факультет
Історії слов'ян
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.73.0000
202
Наукова стаття
Нищення нацистами єврейської людності на теренах західних областей УРСР. 1941-1944 рр.


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Сорока Юрій Михайлович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.22.0000
203
Наукова стаття
Німецька етнічність Центрального Полісся вкінці ХХ на початку ХХІ століття.


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.35.0000
204
Наукова стаття
Особливості функціонування системи охорони здоров'я УСРР в 1920-х роках


Історичний факультет
НДЧ
Адамська Ірина Геннадіївна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.24-31
205
Наукова стаття
Парламентаризм в Україні 1917 – 1920 рр. Очима сучасних науковців.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.117.0000
206
Наукова стаття
Переселення українців до Сибіру у 1860 – 1914 рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.105.0000
207
Наукова стаття
Поширення «Просвітами» Волині ідеї кооперації як форми позашкільної роботи


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.0.0000
208
Наукова стаття
Проблема «втраченого дитинства» у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.109.0000
209
Наукова стаття
Проблема виникнення давньоруської державності в історичній концепції Н. Полонської-Василенко


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.96.0000
210
Наукова стаття
Проблеми персоналізації вітчизняної історії в контексті сучасного наукового дискурсу


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.133.0000
211
Наукова стаття
Публіцистична діяльність Ю.Й.Тютюнника як складова у вивченні історії національно-визвольного руху 1917-1922 рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.120.0000
212
Наукова стаття
Робота державних органів влади і громадських організацій УСРР з ліквідації неписьменності серед жіночого населення республіки у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.121.0000
213
Наукова стаття
Робота державних органів влади та громадських організацій УСРР з ліквідації жіночого безробіття у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.19.0000
214
Наукова стаття
Роль російської інтелігенції в просвітницькому русі на початку ХХ століття


Історичний факультет
Історії Росії
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.33.0000
215
Наукова стаття
Світ без нацизму – уроки другої світової війни для молоді та історична правда сьогодення


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.45.0000
216
Наукова стаття
Слово про вченого, викладача, людину (до 70-річчя професора М.І.Гладких)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.150.0000
217
Наукова стаття
Соціальна структура сімейних груп духівництва Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.7.0000
218
Наукова стаття
Соціальна функція світських та духовних навчальних закладів Київської Губернії (1861 – 1917 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.0.0000
219
Наукова стаття
Створення українських культурно-освітніх закладів у республіках СРСР у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.22.0000
220
Наукова стаття
Суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова: зарубіжна історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.88.0000
221
Наукова стаття
Суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова: радянська історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.66.0000
222
Наукова стаття
Ташанський парк на Переяславщині


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.46.0000
223
Наукова стаття
Українізація державного апарату і громадсько-культурного життя в законодавчих документах УСРР у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.77.0000
224
Наукова стаття
Участь міжнародної громадськості у ліквідації наслідків голоду в УСРР (1920-ті рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Даниленко Олександр Вікторович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.17.0000
225
Наукова стаття
Формування етнополітичних особливостей Закарпаття: історична ретроспектива


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.55.0000
226
Наукова стаття
Формування української мережі міжнародного поштово-телеграфного зв'язку


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Даниленко Олександр Вікторович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.28.0000
227
Наукова стаття
Яровий Валерій Іванович – відомий вчений-славіст, педагог, наставник (до 65-річчя від дня народження)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.147.0000
228
Наукова стаття
«Историко-культурный атлас по русской истории с объяснительным текстом» Наталії Полонської-Василенко


Історичний факультет
Історії Росії
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.118.0000
229
Наукова стаття
Борис Михайлович Гончар – вчений-історик, педагог, наставник (До 65-річчя від дня народження)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.102.0000
230
Наукова стаття
Видавнича діяльність Сергія Єфремова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.31.0000
231
Наукова стаття
Високе покликання історика (До 60-річчя від дня народження Володимира Сергійчука)


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Калакура Ярослав Степанович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.103.0000
232
Наукова стаття
Відображення “Киевской стариной” українознавчої проблематики


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.61.0000
233
Наукова стаття
Військові реформи Константина Великого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.42.0000
234
Наукова стаття
Вплив державно-політичної діяльності П.Постишева на встановлення одноосібної влади Й.Сталіна (1920 і роки)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.28.0000
235
Наукова стаття
Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.82.0000
236
Наукова стаття
До історіографії ідейних засад українського національного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.89.0000
237
Наукова стаття
Допомога еміграції українському та білоруському студентству в міжвоєнний період (1921 – 1939)


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.41.0000
238
Наукова стаття
Євреї у соціально-економічному розвитку Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.28.0000
239
Наукова стаття
Загальнотеоретичні та методологічні проблеми висвітлення «Українського питання» в радянській історіографії (1917-1930-ті рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.147.0000
240
Наукова стаття
Зустріч з ветеранами кафедри


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.112.0000
241
Наукова стаття
Історична антропологія в системі соціогуманітарних наук. Спроба аналітичного огляду


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Кругляков Віктор Євгенович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.174.0000
242
Наукова стаття
Катинський злочин: масові розстріли військовополонених війська польського у квітні травні 1940 року


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Грінченко Ірена Геннадіївна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.167.0000
243
Наукова стаття
Лев Аркадійови Калужнін: перипетії життєвого шляху та цінність наукового доробку вченого


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.130.0000
244
Наукова стаття
Наукова діяльність Сергія Єфремова в 1920-х рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.54.0000
245
Наукова стаття
Наукова робота кафедри української історії та етнополітики в 2009 р.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.108.0000
246
Наукова стаття
Нормативне регулювання боротьби з проявами расизму та ксенофобії в Україні. Проблеми практичної реалізації політики


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.84.0000
247
Наукова стаття
Основні положення діяльності Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України 2006-2009 рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.174.0000
248
Наукова стаття
Особливості дипломатичного розв’язання проблеми військовополонених та інтернованих на території європейських країн (1919-1923 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Даниленко Олександр Вікторович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.155.0000
249
Наукова стаття
Питання сформованості української нації у вітчизняній суспільно-політичній думці початку ХХ століття


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.149.0000
250
Наукова стаття
Проблеми єврейського землеволодіння у Київській губернії у пореформений період (1861 – 1917 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.144.0000
251
Наукова стаття
Публіцистична діяльність Сергія Єфремова


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.18.0000
252
Наукова стаття
Робітничий клас Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: джерела та історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.77.0000
253
Наукова стаття
Святійший правлячий Синод та Обер-прокурор в системі державного управління Російської імперії другої половини ХІХ ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.55.0000
254
Наукова стаття
Сергій Єфремов під час навчання у Київській духовній семінарії та Київському університеті


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.147.0000
255
Наукова стаття
Сергію Федоровичу Пивовару – 50


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.98.0000
256
Наукова стаття
Сільськогосподарська кооперація на Переяславщині у 1920-х роках


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.159.0000
257
Наукова стаття
Слово про колегу-ювіляра (До 60-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора В’ячеслава Михайловича Морд вінцева)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.96.0000
258
Наукова стаття
Соціально-побутові умови життя міського населення УРСР у 1951-1955 рр.: система громадського та індивідуального харчування


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.69.0000
259
Наукова стаття
Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.136.0000
260
Наукова стаття
Становище хорватських національно-політичних сил в період режиму особистої влади короля Олександра (1929-1934 рр.)


Історичний факультет
Історії слов'ян
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.114.0000
261
Наукова стаття
Структура та діяльність українських організацій в Канаді


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.78.0000
262
Наукова стаття
Участь нащадків Тараса Шевченка Левка і Ананія Шевченків у селянському повстанському русі 1918 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.51.0000
263
Наукова стаття
Учений-енциклопедист з українським корінням (До 165-х роковин від дня народження М.М. Миклухо-Маклая


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.0.0000
264
Наукова стаття
Формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб’єкта міждержавних відносин (1919-1921 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Даниленко Олександр Вікторович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.49.0000
265
Наукова стаття
Формування національної системи освіти урядами України у 1917-1920 рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.24.0000
266
Наукова стаття
Функціонування хорватських національно-політичних організацій у період регентства принца Павла в Югославії (1935-1939 рр.)


Історичний факультет
Історії слов'ян
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.20.0000
267
Наукова стаття
„Найкращим монументом для мене буде, якщо люди читатимуть мої твори...” (До 150-річчя від дня народження Шолом-Алейхема)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.114.0000
268
Наукова стаття
Vivat,колего!


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.142.0000
269
Наукова стаття
Американські оцінки революційних змін у східноєвропейській політиці на межі 80-90-х років ХХ ст.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Корнієнко Аліна Юріївна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.74.0000
270
Наукова стаття
Архетипи української родини в драматургії Олексія Коломійця


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.1 c.55.0000
271
Наукова стаття
Близькосхідна політика ЄС: історія та сучасність


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Павленко Валерій Михайлович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.94.0000
272
Наукова стаття
Брянський технологічний інститут – початок викладацької діяльності


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.53.0000
273
Наукова стаття
Видавнича і публіцистична діяльність Сергія Єфремова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.0.0000
274
Наукова стаття
Висвітлення розвитку історичної освіти в виданнях, присвячених історії університетів


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.100.0000
275
Наукова стаття
Відомий учений, педагог, наставник (до 65-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Григорія Дмитровича Казьмирчука)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.117.0000
276
Наукова стаття
Віктор Петрович Коцур – науковець, педагог, керівник, людина


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.0.0000
277
Наукова стаття
Владні повноваження малоросійського генерал-губернатора Петра Олександровича Рум’янцева


Історичний факультет
Історії Росії
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.0.0000
278
Наукова стаття
Втрати робочого часу та боротьба за зміцнення трудової дисципліни на початку Перебудови (на матеріалах УРСР)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.78.0000
279
Наукова стаття
Голодомор у 1932 – 1933 рр. на Переяславщині. документи та очевидці свідчать


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.0.0000
280
Наукова стаття
Громадська діяльність Сергія Єфремова під час навчання в київському університеті


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.46.0000
281
Наукова стаття
Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова: сучасна історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.28.0000
282
Наукова стаття
Дворяни – іноземці в освоєнні південноукраїнських земель (друга половина ХVІІІ – ХІХ ст.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.14.0000
283
Наукова стаття
Дворянство південноукраїнських губерній: оформлення правового статусу (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.5.0000
284
Наукова стаття
Дворянське землеволодіння у південноукраїнських губерніях в 70 – 80 –ті рр. ХІХ ст. (за матеріалами перепису поземельної власності Європейської Росії 1887 р.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.31.0000
285
Наукова стаття
Державна діяльність С. Єфремова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.27.0000
286
Наукова стаття
До питання усунення Постишева від влади (1937-1938 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.21.0000
287
Еволюція політичних поглядів Панаса Петровича Любченка


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.56.0000
288
Наукова стаття
Еволюція суспільно-політичного розвитку Республіки Македонія (1991-2006 рр.)


Історичний факультет
Історії слов'ян
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.83.0000
289
Наукова стаття
Електронні машини Конрада Цузе – змарнований шанс Німеччини в галузі електронного комп’ютеробудування


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.17.0000
290
Наукова стаття
Есхатологічні очікування: витоки та особливості в Європі


Історичний факультет
Історії Росії
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.69.0000
291
Наукова стаття
Життєвий шлях та науковий доробок Льва Аркадійовича Калужніна


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.110.0000
292
Наукова стаття
Жіноцтво в Україні періоду соціалістичного будівництва у світлі радянської і пострадянської історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.95.0000
293
Наукова стаття
З історії системи покарань Університету Св. Володимира: звільнення студентів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.7.0000
294
Наукова стаття
Залучення Румунії до участі у війні 1877-1878 рр.


Історичний факультет
Історії Росії
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.109.0000
295
Наукова стаття
Запровадження європейської системи трансферних кредитів (ECTS) у вищих навчальних закладах Німеччини


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.118.0000
296
Наукова стаття
Звіти цензурних установ Києва як джерело з історії України ХІХ-поч. ХХ ст.


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.111.0000
297
Наукова стаття
Імператорський університет св. Володимира в дореформений період (1834 - 1864)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.43.0000
298
Наукова стаття
Історико-географічна праця М. Ф. Владимрського-Буданова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.124.0000
299
Наукова стаття
Історичні витоки, сучасний стан та перспективи вирішення протиріччя між Грецією та Республікою Македонія відносно назви держави


Історичний факультет
Історії слов'ян
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.73.0000
300
Наукова стаття
Історіографія нової економічної політики в Україні: стан наукової розробки та періодизація з позицій сьогодення


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.110.0000
301
Наукова стаття
Історіографія участі українських жінок в національно-визвольній боротьбі ОУН-УПА в роки Другої світової війни


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.98.0000
302
Наукова стаття
Кадрове та науково-технічне забезпечення села України (1991 – 2006 рр.). історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.103.0000
303
Наукова стаття
Карпатський геополітичний чинник у системі міжнародної дипломатії


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.37.0000
304
Наукова стаття
Культурно-освітня діяльність української студенської еміграції в країнах Центрально-Східної Європи в 1920-1930 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.53.0000
305
Наукова стаття
Культуротворча діяльність української емігрантської інтелігенції в Чехословаччині і Польщі(20-30-ті роки ХХ ст.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Даниленко Олександр Вікторович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.17.0000
306
Наукова стаття
Магістерський та докторський диспут в університетах Російської імперії другої половини ХІХ ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.79.0000
307
Наукова стаття
Мистецтво бути людиною


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.73.0000
308
Наукова стаття
Мій взірець


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.37.0000
309
Наукова стаття
Наукова робота кафедри української історії та етнополітики в 2008 р.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.133.0000
310
Наукова стаття
Нові інформаційні технології як джерело для отримання інформації з історії України для студентів та викладачів


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.112.0000
311
Наукова стаття
Олександр Шліхтер про засади більшовицької продовольчої політики в Україні


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.51.0000
312
Наукова стаття
Особа новогрудського підсудка Федора Євлашевського (1546–1619) та його «Щоденник» в історіографії


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.92.0000
313
Наукова стаття
Переяславщина у 1930-1933 рр.: трагедія голодомору


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.59.0000
314
Підготовчо-виховна діяльність у відділах Української народної міліції ОУН (б) (липень - вересень 1941 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.43.0000
315
Наукова стаття
Подвиг жінок-медиків України в тилу та на фронтах Другої світової війни


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.49.0000
316
Наукова стаття
Політичні репресії в Римській республіці за часів Сулли


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.58.0000
317
Наукова стаття
Початковий період діяльності Київського товариства грамотності 1882 - 1889


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.20.0000
318
Наукова стаття
Причини зруйнування Нової Січі в історичній науці


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.19.0000
319
Наукова стаття
Просвітницька діяльність київського товариства грамотності в м. Києві (1882 – 1908 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.28.0000
320
Наукова стаття
Рівень життя та умови праці робітників цукроварень Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.16 – 22
321
Наукова стаття
Роль Ади Августи Лавлейс у становленні сучасного програмування


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.86.0000
322
Наукова стаття
Сергій Єфремов і товариство українських поступовців


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.44.0000
323
Наукова стаття
Слово про історика України (до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Дмитра Федоровича Розовика)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.139.0000
324
Наукова стаття
Слово про колегу


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.60.0000
325
Наукова стаття
Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.136.0000
326
Наукова стаття
Статистичний метод у соціальних дослідженнях дворянства Київської губернії наприкінці 19 - на початку 20 ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.13.0000
327
Наукова стаття
Статистичний метод у соціальних дослідженнях дворянства Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.0.0000
328
Наукова стаття
Студентський курінь Українських Січових Стрільців


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
Божко Олег Іванович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.35.0000
329
Наукова стаття
Теоретико-історіософська інтенція державницької думки інтелектуально-духовної еліти України XIX - початку XX ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.97.0000
330
Наукова стаття
Три замальовки до характеристики В.П. Коцура (До ювілею професора)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.67-69
331
Наукова стаття
Умови життя та господарської діяльності селян Київської губернії у пореформений період


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.30.0000
332
Наукова стаття
Участь просвітніх організацій Волині у культурно-освітній роботі серед національних меншин (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ століття)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.16.0000
333
Наукова стаття
Формування світогляду Сергія Єфремова під час навчання у київській духовній семінарії


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.37.0000
334
Наукова стаття
Формування станів та особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.20.0000
335
Наукова стаття
Хрещення та катехуменат Константина Великого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.69.0000
336
Наукова стаття
Цивілізаційний підхід у вивченні Давньої історії України в сучасній вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.13 c.88.0000
337
Наукова стаття
Шоста Міжнародна науково-практична конференція молодих учених „Шевченківська весна”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.130.0000
338
Наукова стаття
Юрій Лисянський - український мореплавець і вчений (1773 -1837)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.5.0000
339
Наукова стаття
Як гріє душу слово брат


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.15 c.25.0000
340
Наукова стаття
Братство української державності та Сергій Єфремов


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.128.0000
341
Наукова стаття
Відображення в історичній літературі участі жінок України на фронтах та в тилу у роки Другої світової війни


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.148.0000
342
Наукова стаття
Вірченко Віра Володимирівна


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.69.0000
343
Наукова стаття
Вітчизняна версія кібернетичної науки в науковому доробку Олександра Богданова


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.117.0000
344
Наукова стаття
Внесок науковців Переяслав-Хмельницького в дослідження актуальних проблем вітчизняної історіографії та суспільно-політичної історії України 20-30-х рр. ХХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.69.0000
345
Наукова стаття
Гарарук Людмила Вікторівна


Історичний факультет
НДЧ
Пшеничний Тарас Юрійович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.71.0000
346
Наукова стаття
Гарат Роман Михайлович


Історичний факультет
НДЧ
Пшеничний Тарас Юрійович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.72.0000
347
Наукова стаття
Горбань Тетяна Юріївна


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.47.0000
348
Наукова стаття
Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара в 1990-1995 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.93.0000
349
Наукова стаття
Деякі аспекти соціальної історії України у другій чверті ХІХ ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.22.0000
350
Наукова стаття
Діяльність «Просвіт» Волині у 1906-1921 рр.: історіографія проблеми та завдання дослідження


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.54.0000
351
Наукова стаття
Дмитрушко Вікторія Михайлівна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.70.0000
352
Наукова стаття
Запорозькі козаки у військовій кампанії 1735-1774 рр: історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.14.0000
353
Наукова стаття
Іваницька Лілія Василівна


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Терес Наталія Володимирівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.50.0000
354
Наукова стаття
Казьмирчук Марія Григорівна


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.57.0000
355
Наукова стаття
Карабанов Михайло Михайлович


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.61.0000
356
Наукова стаття
Кафедра української історії та етнополітики в історичній ретроспективі


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.5.0000
357
Наукова стаття
Київське товариство грамотності: виникнення, структура, форми і методи діяльності


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.89.0000
358
Наукова стаття
Клапчук Сергій Миколайович


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.59.0000
359
Наукова стаття
Костюк Майя Володимирівна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.69.0000
360
Наукова стаття
Коцур Анатолій Петрович – науковець, педагог, людина.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.0.0000
361
Наукова стаття
Кримсько-татарські весільні обряди за матеріалами спостережень авторів ХІХ ст.


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Соболєва Олена Володимирівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.73.0000
362
Наукова стаття
Кругляков Віктор Євгенович


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.42.0000
363
Наукова стаття
Кузьменко Андрій Володимирович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.72.0000
364
Наукова стаття
Лекційна пропаганда – одна з форм роботи клубів України в роки четвертої п’ятирічки (на матеріалах Лівобережної України)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.90.0000
365
Наукова стаття
Матвійчук Микола Макарович


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.58.0000
366
Наукова стаття
Могильний Леонід Петрович


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Даниленко Олександр Вікторович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.43.0000
367
Наукова стаття
Науковий доробок Семена Миколайовича Корсакова в контексті розвитку вітчизняних інформаційних технологій


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.19.0000
368
Наукова стаття
Олександр Вікторович Даниленко


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.43.0000
369
Питання української соборності в ідейно-політичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.106.0000
370
Наукова стаття
Прихід Катерини І до влади та його відображення в російській історіографії


Історичний факультет
Історії Росії
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.8 c.0.0000
371
Наукова стаття
Проблеми історико-культурного членування пізнього палеоліту Середнього Подніпров'я (історіографічний аспект)


Історичний факультет
Археології та музеєзнавства
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.5.0000
372
Наукова стаття
Реформування агропромислового комплексу України (1991-2006 рр.). Історіографічний огляд


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.110.0000
373
Наукова стаття
Розвиток антивоєнних молодіжних рухів у ФРН в 1950 – 1960-х роках.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.96.0000
374
Наукова стаття
Російський більшовизм і українські уряди вкінці 1917-на початку 1919р.


Інститут міжнародних відносин
Країнознавства
Дорошко Микола Савович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.123.0000
375
Наукова стаття
Сіверщина з сивої давнини до сьогодення. Історичні нариси


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.133.0000
376
Наукова стаття
Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. У науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.27.0000
377
Наукова стаття
Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова в період директорії (14 грудня 1918 р. – 21 листопада 1920 р.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.58.0000
378
Наукова стаття
Терес Наталія Володимирівна


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.38.0000
379
Наукова стаття
Українська історіографія: традиції і сучасність


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.8 c.124.0000
380
Наукова стаття
Українське питання в офіційній політиці режиму Кароля ІІ стосовно національних меншин в Румунії (1938-1939 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.76.0000
381
Наукова стаття
Яремчук Сергій Степанович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.6.0000
382
Наукова стаття
Висока доля на зламі історичних епох: до ювілею і 40-річчя науково-педагогічної діяльності заслуженого професора Київського національного університету ім.Тараса Шевченка, доктора історичних наук Ярослава Степановича Калакури


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Терес Наталія Володимирівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.134.0000
383
Наукова стаття
Відображення діяльності художньої інтелігенції (1920-ті - початок 1930-х рр.) в працях дослідників української діаспори


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.103.0000
384
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Італією (1921-1922 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.6 c.92.0000
385
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Латвійською республікою (1920-1922 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.7 c.94.0000
386
Наукова стаття
Габ Григорій Семенович


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.131.0000
387
Наукова стаття
Горбань Юрій Андрійович


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.132.0000
388
Наукова стаття
Господарська діяльність органів самоврядування міст Волині та Поділля напередодні Першої світової війни


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.80.0000
389
Наукова стаття
Діяльність газети "Рада" в контексті студенського руху за українізацію Київського університету (1906-1907 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Опанащук Петро Володимирович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.52.0000
390
Наукова стаття
Діяльність професора В.С. Іконникова у галузі розвитку вищої жіночої освіти


Історичний факультет
Історії Росії
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.8 c.54.0000
391
Наукова стаття
Діяльність товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні (1905-1921 рр.): історіографія проблеми


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.48.0000
392
Наукова стаття
До питання про завершення початкового (механічного) періоду розвитку обчислювальної техніки


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.30.0000
393
Наукова стаття
До питання про процеси зародження та початковий етап розвитку обчислювальної техніки


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Іваницька Лілія Василівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.5.0000
394
Наукова стаття
До питання шляхів національного усвідомлення:український та румунський націоналістичні рухи (1920-1940 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.97.0000
395
Наукова стаття
Еволюція федеративних відносин у Канаді в процесі історичного розвитку (1867- 1939 рр.)


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.60.0000
396
Наукова стаття
Заборона і відновлення діяльності Комуністичної партії України на початку 1990-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.6 c.117.0000
397
Наукова стаття
Заходи органів міського громадського управління Волині та Поділля у сфері пожежної охорони наприкінці XIX- на початку XX ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.44.0000
398
Наукова стаття
Історичні передумови активізації словацького національно-політичного руху


Історичний факультет
Історії слов'ян
Малацай Ірина Володимирівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.30.0000
399
Наукова стаття
Історичні передумови активізації словацького національно-політичного руху другої половини XIX ст.


Історичний факультет
Історії слов'ян
Малацай Ірина Володимирівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.52.0000
400
Наукова стаття
Комуністична партія України у виборчих кампаніях 1994-1998 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.7 c.132.0000
401
Наукова стаття
Культурно-освітня діяльність товариства "Просвіта" ім.Т. Шевченка Києва у 1906-1920рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.60.0000
402
Наукова стаття
Культурно-освітня діяльність товариства "Просвіта" ім.Т. Шевченка Києва у 1906-1920рр. Другий період (1917-1920 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.86.0000
403
Наукова стаття
Мала енергетика України: проблеми відновлення та дальшого розвитку


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.146.0000
404
Наукова стаття
Методологічні засади вивчення діяльності громадських організацій ( в контексті консолідації української нації)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.127.0000
405
Наукова стаття
Нова Січ (1734-1775 рр.): історіографія


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.27.0000
406
Наукова стаття
П.М. Ардашев і міжнародна кооперація істориків наприкінці XIX- на початку XX ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.36.0000
407
Наукова стаття
П.М. Ардашев і міжнародна кооперація істориків наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Історії Росії
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.36.0000
408
Наукова стаття
Постать останнього кошового отамана запорізької січі П. Калнишевського у сучасній вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.5.0000
409
Наукова стаття
Постать Петра I у наукових дослідженнях В.С. Іконникова


Історичний факультет
Історії Росії
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.6 c.22.0000
410
Наукова стаття
Провідна роль С.Єфремова у створенні та діяльності Української партії соціалістів-федералістів у 1917-1918 рр.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.73.0000
411
Наукова стаття
Пропагування українського театрально-музичного мистецтва на сторінках газети "Рада" (1906-1914 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Опанащук Петро Володимирович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.76.0000
412
Наукова стаття
Просвітній рух на Волині у роки національно-визвольної революції (1917-1920)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Розовик Дмитро Федорович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.75.0000
413
Наукова стаття
Публіцистика М.Грушевського на сторінках "Украинского вестника" (етнополітичний контекст)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Горбань Тетяна Юріївна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.55.0000
414
Наукова стаття
Революційна діяльність Сумського сільськогосподарського товариства у розгортанні селянського руху в Харківській губернії навесні-влітку 1905 року


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.69.0000
415
Наукова стаття
Родина Ярмолинських у національно-релігійному та культурно-просвітницькому житті українських земель кінця XV - пер. пол. XVII ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Шемета Юлія Марківна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.0.0000
416
Наукова стаття
Соціальна допомога місцевому населенню органів міського самоврядування на Волині та Поділлі під час Першої світової війни (липень 1914- лютий 1917 рр.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.64.0000
417
Наукова стаття
Спілка Визволення України


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.110.0000
418
Наукова стаття
Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова в період гетьманату (29 квітня - 14 грудня 1918 р.)


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Могильний Леонід Петрович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.70.0000
419
Наукова стаття
Сутність бюджетної системи України та міжбюджетних відносин в умовах державного унітаризму


Економічний факультет
Банківської справи
Фінансів
Версаль Наталія Іванівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.6 c.124-130
420
Наукова стаття
Сучасна вітчизняна історіографія щодо критеріїв визначення витоків українського парламентаризму


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.130.0000
421
Наукова стаття
Сучасна російська історіографія соціально-економічного і правового становища селянства пореформеного періоду


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.22.0000
422
Наукова стаття
Українська історична наука в еміграції (1920-1940 рр.): історіографічний огляд досліджень


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.89.0000
423
Наукова стаття
Українське національне відродження:термінологічно-понятійне відображення в історіографії XX-XXI ст.


Історичний факультет
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.35.0000
424
Наукова стаття
Участь українських і зарубіжних громадських організацій у допомозі голодуючим в УСРР у 1932-1933 рр.


Історичний факультет
НДЧ
Пшеничний Тарас Юрійович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.93.0000
425
Наукова стаття
Хлібозаготівельна кампанія в південно-східних районах України у 1928-1930 рр.: особливості та проблеми проведення


Історичний факультет
НДЧ
Пшеничний Тарас Юрійович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.101.0000
426
Наукова стаття
Чинник Чорноморських проток у стуктуруванні міжнародних союзів в кінці XIX - на початку XX ст.


Історичний факультет
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Машевський Олег Петрович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.49.0000
427
Наукова стаття
Система влади в Україні (1991 – 1994): історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2006
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.130-134

Повернення до списку

Вгору