Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Łódź-Olsztyn , 2018.
Видано:  в Україні

Materialy X Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia.
Видано:  закордоном

Nanomaterials: Application & Properties '2014
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

NASA Technical Reports
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  США

NATO ASI on “Special detection technique (polarimetry) and remote sensing”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Natural Products: Euro-mediterranean Conference
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Cairo/Sharm, Egypt

Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements
Посилання на журнал, показники:  http://www.scijournal.org/impact-factor-of-PHOSPHORUS-SULFUR.shtml / https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=25288&origin=resultslist
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  USA

Physical Aspects of the Luminescence of Complex Oxide Dielectrics: International Workshop
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Україна

Polymat Contributions
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Mexico

Proc. of the XIV International young scientists' conference on applied physics Taras Shevchenko National University of Kyiv Faculty of RadioPhysics 11 – 14 June Kyiv (Ukraine)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Proceedings International Wader Study Group Annual Conference
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Gdansk

Proceedings of the Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics. –
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  K.: „ТВі МС”

Reinforcing multidisciplinarity: 18th ECCO-40th ESMO European Cancer Congress
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Vienna, Austria

Science Forum. Tokyo. Japan. 2018
Видано:  в Україні

Science, research, development. «Economy. Management»
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Warszawa

Scientific information for Society – from Today to the Future. International CODATA Conferense
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Semicond. Phys. Quantum Electron
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Дебрецен

Studia Politica. Romanian Political Science Review
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Бухарест, Румунія

Studies in word, sentence and text semantics/ Kiev National Linguistic University
Видано:  в Україні

SWorld, Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/titles.asp
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Одеса

Topical Research Meetings on Physics
Посилання на журнал, показники:  https://www.eventsforce.net/iop/frontend/reg/thome.csp?pageID=112741&eventID=277&eventID=277
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  UK

Transactions of the American Mathematical Society
Посилання на журнал, показники:  http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/tran
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  USA

Twentieth Symposium on Thermophysical Properties Boulder, CO, USA June 24–29, 2018
Видано:  в Україні

VIII International conference. BIORESOURCES AND VIRUSES
Видано:  в Україні

VIII з’їзд ГО «Українське ентомологічне товариство» 26-30 серпня 2013 р. (збірник матеріалів)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Warsaw
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Варшава

АВЕГА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
Посилання на журнал, показники:  http://www.botany-center.kiev.ua/pdf/AktualniProblemy-2013.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Щолкіне

Актуальні проблеми юридичної науки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Альманах права. Правовий світ: людина і право
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Видавництво К.: Ніка-Центр
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Видавництво Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Суми

Видавничий дім "Родовід"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Чернівці

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : Материалы Республиканской научно-практической конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Вісник Черкаського університету. Сер.: Філологічні науки.
Посилання на журнал, показники:  http://philolog-ejournal.cdu.edu.ua/index
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція (Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи). Уманський національний університет садівництва 19.06.2018. [217599],
Видано:  в Україні

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Высшее образование в современном мире: Международная дистанционная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва, Росія

Динаміка біорізноманіття 2012: збірник наукових праць ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченко»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Диса плюс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Електроніка та прикладна фізика: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

З"їзд ГО "Українське ентомологічне товариство
Видано:  в Україні

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Таджикистан та Україна - 25 років співробітництва"
Видано:  в Україні

Ідея університету: сучасний дискурс. Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору