Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Semicond. Phys. Quantum Electron
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Дебрецен

Studia Politica. Romanian Political Science Review
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Бухарест, Румунія

Studies in word, sentence and text semantics/ Kiev National Linguistic University
Видано:  в Україні

SWorld, Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/titles.asp
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Одеса

Topical Research Meetings on Physics
Посилання на журнал, показники:  https://www.eventsforce.net/iop/frontend/reg/thome.csp?pageID=112741&eventID=277&eventID=277
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  UK

Transactions of the American Mathematical Society
Посилання на журнал, показники:  http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/tran
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  USA

VIII International conference. BIORESOURCES AND VIRUSES
Видано:  в Україні

VIII з’їзд ГО «Українське ентомологічне товариство» 26-30 серпня 2013 р. (збірник матеріалів)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Warsaw
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Варшава

Zbiór raportów naukowych.
Посилання на журнал, показники:  Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Краков

АВЕГА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
Посилання на журнал, показники:  http://www.botany-center.kiev.ua/pdf/AktualniProblemy-2013.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Щолкіне

Актуальні проблеми юридичної науки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Альманах права. Правовий світ: людина і право
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Видавництво К.: Ніка-Центр
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Видавництво Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Суми

Видавничий дім "Родовід"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Чернівці

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : Материалы Республиканской научно-практической конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Вісник Черкаського університету. Сер.: Філологічні науки.
Посилання на журнал, показники:  http://philolog-ejournal.cdu.edu.ua/index
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Высшее образование в современном мире: Международная дистанционная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва, Росія

Динаміка біорізноманіття 2012: збірник наукових праць ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченко»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Диса плюс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Електроніка та прикладна фізика: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Журнал "Наукоємні технології"
Посилання на журнал, показники:  http://old.nau.edu.ua/uk/Science/publications/tehnologii/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Таджикистан та Україна - 25 років співробітництва"
Видано:  в Україні

Ідея університету: сучасний дискурс. Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.kubg.edu.ua/19540/1/S_Streltsova_Mkonf_04_2017_IM.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів: Міжнародна науково-практична конференція.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

К.: КСУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

К.: Прінт-Сервіс, 2017.
Видано:  в Україні

К.:НАУ, "Логос"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

КІМВ
Видано:  в Україні

КНУБА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал.процесуал. полілог: присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац.юрид.ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчя від дня народж.д-ра юрид.наук, проф., акад. НАПрН України Ю.М.Г
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Львівський соціологічний форум “Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості”
Видано:  в Україні

Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления". Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Перербург, Росія

Матеріали конференції CMSCE-2014, The 2nd International Conference "Cognitive Modeling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2014), Isola, Slovenis, 7-14 September
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Isola, Slovenis,

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції К.: Видавництво географічної літератури "Обрії"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали XХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Мова та література у полікультурному просторі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю ВООЗ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали парламентських слухань. - 2014.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали ХІІ конференції студентів аспірантів та молодих вчених Шевченківська весна 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Международная научная конференция молодых ученых
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск, Беларусь

Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
Посилання на журнал, показники:  Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький національний університет, 11, вул. Інститутська, м.Хмельницький, 29016, Науково-дослідний сектор: nauka@khnu.km.ua


Вгору