Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Semicond. Phys. Quantum Electron
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Дебрецен

Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings
Видано:  в Україні

Studia Politica. Romanian Political Science Review
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Бухарест, Румунія

Studies in Computational Intelligence
Посилання на журнал, показники:  https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4900152708&tip=sid
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Germany

Studies in word, sentence and text semantics/ Kiev National Linguistic University
Видано:  в Україні

SWorld, Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/titles.asp
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Одеса

The Educational Review, USA
Видано:  в Україні

Thermal Science and Engineering Progress
Видано:  в Україні

Topical Research Meetings on Physics
Посилання на журнал, показники:  https://www.eventsforce.net/iop/frontend/reg/thome.csp?pageID=112741&eventID=277&eventID=277
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  UK

Transactions of the American Mathematical Society
Посилання на журнал, показники:  http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/tran
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  USA

Twentieth Symposium on Thermophysical Properties Boulder, CO, USA June 24–29, 2018
Видано:  в Україні

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Видано:  закордоном

VIII International conference. BIORESOURCES AND VIRUSES
Видано:  в Україні

VIII з’їзд ГО «Українське ентомологічне товариство» 26-30 серпня 2013 р. (збірник матеріалів)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Warsaw
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Варшава

WORLD CONFERENCE on INNOVATION and COMPUTER SCIENCE (INSODE-2019)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Antalya, Turkey

XIV International Conference “Electronics and Applied Physics”, October 23-26
Видано:  в Україні

XXII міжнародний семінар з фізики та хімії твердого тіла (eISPCS’20)
Видано:  в Україні

АВЕГА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
Посилання на журнал, показники:  http://www.botany-center.kiev.ua/pdf/AktualniProblemy-2013.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Щолкіне

Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених/ за заг. ред. к.і.н., доц. М.М.Бессонової. Київ, 2019р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Актуальні проблеми юридичної науки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург, Росія

Альманах права. Правовий світ: людина і право
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Бондаренко М.О.
Видано:  в Україні

Видавець "Сочинський М.М."
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Умань

Видавництво К.: Ніка-Центр
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Видавництво Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Суми

видавнича група "Основа"
Посилання на журнал, показники:  https://www.youtube.com/channel/UCUInD1rDhOMd4V-zyHuv0QA
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Видавничий дім "Родовід"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Чернівці

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : Материалы Республиканской научно-практической конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Вісник Черкаського університету. Сер.: Філологічні науки.
Посилання на журнал, показники:  http://philolog-ejournal.cdu.edu.ua/index
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Всеукраїнська науково-практична конференція «Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки країни» (м. Київ, 12-13 січня 2018 року)
Видано:  в Україні

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Высшее образование в современном мире: Международная дистанционная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва, Росія

Динаміка біорізноманіття 2012: збірник наукових праць ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченко»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Диса плюс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Доктрина приватного права України / Н. С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданик та ін.; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Харків: Право, 2013. - Т.3 - 760 с.
Видано:  в Україні

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування
Посилання на журнал, показники:  http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/isdaci
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь

Електроніка та прикладна фізика: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Електронне видання https://rex.knu.ua/wp/wp-content/uploads/2020/10/Kononov_Veremii_applied_progr_labs.pdf
Видано:  в Україні

Журналісти і незалежність. Спогади. Свідчення. Документи / авт.-уклад. Юрій Бондар. – Київ : ВЦ «Академія», 2020
Видано:  в Україні

З"їзд ГО "Українське ентомологічне товариство
Видано:  в Україні

Збірник наукових праць.К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ
Видано:  в Україні


Вгору