Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Матеріали парламентських слухань. - 2014.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали ХІІ конференції студентів аспірантів та молодих вчених Шевченківська весна 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Международная научная конференция молодых ученых
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск, Беларусь

Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
Посилання на журнал, показники:  Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький національний університет, 11, вул. Інститутська, м.Хмельницький, 29016, Науково-дослідний сектор: nauka@khnu.km.ua

Міжнародна наукова конференція "Державотворча спадщина гетьмана Богдана Хмельницького в контексті 100-річчя Центральної Ради"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Міжнародна наукова конференція Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Міжнародна науково-практична конференція "MicroCAD-2017", м.Харків
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Міжнародна науково-практична конференція: Розвиток економічної системи в контексті міжнародного співробітництва
Посилання на журнал, показники:  https://sites.google.com/site/kyivllacademicllpublisher/home/zaprosenna-na-naukovi-zahodi-v-ukraieni-ta-sviti/20150819miznarodnanaukovo-prakticnakonferenciarozvitokekonomicnoiesistemivkontekstimiznarodnogospivrobitnictvamkiievanaliticnijcentrnovaekonomika21-22serpna2015
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  » м. Київ, Аналітичний центр «Нова Економіка»

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Міжрегіональнаї наукова конференція: Актуальні питання біології та медицини
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент: науково-технічна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАНУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Науково-практичний журнал «Інтелект ХХІ»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Національна Академія Наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримсьго -2013. 17 - 18 жовтня 2014 р..
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ. - 2013

Парламентське видавництво (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Парламентське видавництво (навчальний посібник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Перекрестки
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь,Національний університет ДПС України

Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Проблеми та перспективи розвитку науки: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Чернівці

Проблемы развития финансовой системы Украины: сборник трудов ІІ Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Регіональні стратегії США і Європи : зовнішньополітичний і безпековий вимір
Видано:  в Україні

Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практтчної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток державності та права в Україні
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Івано-Франківськ

Сборник научных статей "Homo Loquens".
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Росія

Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Всеукраїнська наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2009), 16-17 квітня 2009 р., м.Київ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  К.: МІВВЦ

Тезисы конференции "ХVII Межвузовская научная конференция молодых ученых"
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінськ, Білорусь

Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали «круглого столу» (Харків, 2 груд.2016 р.) за заг.ред А.П.Гетьмана. – Х.: Право, 2016. – 328 с
Видано:  в Україні

Технологічні особливості охорони, збереження та лікування багатовікового історичного дерева «Дуба Максима Залізняка»». Збірка наукових праць.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

У Тридев’ятому царстві: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (Бердянськ, 25–26 вересня 2014 р.).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Бердянськ

Український селянин
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Успехи физических наук
Посилання на журнал, показники:  http://ufn.ru/ru/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий:Съезд Общества физиологов растений России
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Нижний Новгород

ХIV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Одесса, 8-14 сентября 2016 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковско
Видано:  в Україні

Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
Видано:  в Україні

ХНУ: Видавництво "Лідер"
Місце знаходження:  м . Харків

Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

як фактор соціалізаціїі соціального захисту в сучасному суспільстві: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

- К. : "Талком",2015
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- К.: ВПЦ "Київський університеет"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- К.: Український фітосоціологічний центр
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- К.: Чорнило, 2016.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- К.:НПУ імені М.П.Драгоманова,2014
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору