Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Селекція та генетика сільсько-господарських рослин: традиції та перспективи. Міжнародна наукова конференція. – Одеса, 2012
Посилання на журнал, показники:  http://www.kon-ferenc.ru/konferenc29_10_12.html
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Селена
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сельскохозяйственная биология
Посилання на журнал, показники:  http://agrobiology.ru/ / http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84946752847&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Dunich&st2=&sid=82AC5903F89AB684E171BCD75950FD91.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a10&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Dunich%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Dunich%29
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Семантика и прагматика языковых единиц: материалы конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск

Семантика мови і тексту
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Семантика мови і тексту:матеріали XI Міжнародної наукової конференції–Івано-Франківськ 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Семантика тексту та когнітивної лінгвістики. Київ
Видано:  в Україні

Семиотическое моделирование в гуманитарной сфере. Сборник трудов
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва, Наука

Семінар дослідників східних філософій, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії зарубіжної філософії, сектор історії східної філософії, 27 червня 2017, Засідання CVІI
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Семінар дослідників східних філософій, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії зарубіжної філософії, сектор історії східної філософії, 27 червня 2017, Засідання CVІI
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Семінар творчої молоді
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології
Посилання на журнал, показники:  http://www.semst.onu.edu.ua/en/index.html / http://journals.indexcopernicus.com/++++,p12499,3.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Сенсорна електроніка та мікросистемні технології : тези VI-ої міжнародної науково-технічної конференції (Україна, Одеса, 29 вересня-3 жовтня 2014р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Одеса

Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: міжнародна науково-технічна конференція
Посилання на журнал, показники:  http://www.semst.onu.edu.ua/semst-6/ua/semst_bbs.html
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Сент-Гросс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Сербские научные исследования 2012. Сборник научных статей
Видано:  закордоном

Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Сергеевские чтения: Сборник тезисов.
Видано:  закордоном

Середняк Т.К. (колективна монорафія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Серцево-судинна хірургія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сесія Палеонтологічного товариства
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

СибАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Россия, Новосибирск

Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле
Посилання на журнал, показники:  http://sibconf2016.igm.nsc.ru/general_info
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Новосибирск

Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Симон Петлюра. Рік мовчання.
Видано:  в Україні

Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Коллоквиум Российской секции Международного союза исследователей общественных насекомых (IUSSI)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Симпозіум до Дня філософії ЮНЕСКО. Філософія в сучасному світі. Київ
Видано:  в Україні

Симпозіум. Міжнародний літературний турецький симпозіум КІБАТЕК
Видано:  в Україні

Синергетика і освіта
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синергетика і освіта. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синергетика і творчість
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синергетика і творчість: матеріали Всеукраїнської конференції (Київ, 2011 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне наукове фахове видання
Видано:  в Україні

Синтез мистецтв: In Memoriam професора С.М. Пригодія: електронне видання
Посилання на журнал, показники:  http://philology.knu.ua/files/zbirka-syntez-mysteztv.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синтез, спекание и взрыв.-Сб. науч. трудов ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины.-под.ред. Новикова Н.В. Изд-во "ЛОГОС"
Видано:  в Україні

Синхротронные и нейтронные исследования наносистем СИН НАНО 2012
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Дубна, Росія

Система військової освіти як школа виховання української військової інтелігенції: Всеукраїнська науково-практична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Система державної статистики в Україні: стан проблеми перспективи. Зб. текстів доповідей на ХІІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики
Видано:  в Україні

Система державної статистики в Україні: стан, проблеми, перспективи. Зб. текстів доповідей на V науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики
Видано:  в Україні

Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
Видано:  в Україні

Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Система міжнародних відносин, право націй на самовизначення та територіальні конфлікти в епоху глобалізації: український вимір; Міжнародна практична конференція м. Львів -2014 р.
Посилання на журнал, показники:  Український вимір:Міжнародна практична конференція м. Львів 15-16 липня 2014 року: тези доповідей/ Гром. орг " Інститут суспільних ініціатив": Львів , 2014р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Український вимір:Міжнародна практична конференція м. Львів 15-16 липня 2014 року: тези доповідей/ Гром. орг " Інститут суспільних ініціатив": Львів , 2014р.

Система міжнародних відносин, право націй на самовизначення та територіальні конфлікти в епоху глобалізації. український вимір: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Львів

Система та структура східнослов’янських мов. Науковий часопис, Ч.1
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Система управління в контексті перезавантаження державних фінансів в Україні
Видано:  в Україні

Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Павлоград

Системи обробки інформації
Посилання на журнал, показники:  http://www.hups.mil.gov.ua/?page_id=615
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків


Вгору