Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні

Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів: тези VII Міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (1 червня 2016 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток економіки України: трансформації та інновації
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Розвиток економічної науки на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Маріуполь, 2007.
Видано:  в Україні

Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів
Видано:  в Україні

Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу: міжнародна дистанційна науково-методична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Суми

Розвиток інформаційного суспільства. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти : Колективна монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  київ

Розвиток інформаційного суспільства. Фінансова політика держави на макрорівні: Колективна монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних аспектів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів: науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Розвиток міжнародних економічних відносин: внутрішні та зовнішні фактори впливу: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права [Електронний ресурс] : Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.)
Видано:  в Україні

Розвиток науки і практики міжнародного права: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю УАМП
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток науки на сучасному етапі: матеріали міжнародної заочної конференції, 22 грудня 2012 р., м. Київ, Центр наукових публікацій
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток науки у вік інформаційних технологій
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток науки у ХХІ ст. - Харків: НІЦ «Знання»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Видавничий дім «Гельветика», Одеса

Розвиток національної економіки: теорія та практика: матеріали науково-практичної конференції
Видано:  в Україні

Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  К.: ВПЦ «Київський університет»

Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної семінару
Посилання на журнал, показники:  https://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1099/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи: збірник статей та тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кам’янське

Розвиток особистості в освітньому процесі: психодіагностика, профілактика, психокорекція та формування: регіональна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Вінниця

Розвиток особистості у різних умовах соціалізації
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: Матеріали VII Міжнародної конференції Чернівці, 10 квітня 2017 р. – Чернівці:Букрек, 2017
Видано:  в Україні

Розвиток права в Україні: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення
Видано:  в Україні

Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  м. Сандомір, Польща

Розвиток промисловості та суспільства: міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кривий Ріг

Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект
Видано:  в Україні

Розвиток системи обліку, аналізі та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна студентська конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації та сталого економічного зростання: Міжнародна науково-практична конференція.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми

Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Розвиток сучасних економічних систем на мікро- та макрорівнях: збірн.наук.праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація «Перспектива».Видавничий дім "Гельветика"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Одеса

Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток сучасного приватного права Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форум, Київ, 19-20 квітня 2018 року.
Видано:  в Україні


Вгору