Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Особистість у сучасному світі: Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика
Посилання на журнал, показники:  http://lib.iitta.gov.ua/706770/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми

Особистість, сім'я і суспільство: питання педагогіки та психології: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: Науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Особистість, стать, сам'я: виклики та відповіді філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії (підхід філософської антропології як метаантропології) : IV Міжнародна науково-практична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Особистість, суспільство, політика: Матер. міжнар. наук.-практ.конф.-Люблін: Видавництво наукове WSEI
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Люблін

Особистість. Організація. Суспільство
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Особлива дитина: навчання і виховання
Посилання на журнал, показники:  http://csnukr.in.ua/ / http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p5020,3.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Особливості адаптації законодавства Молдови і України до законодавства Європейського Союзу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кишинів, Республіка Молдова, 23–24 березня 2018 року).
Видано:  в Україні

Особливості адаптації законодавства Молдови та України до законодавства Європейського Союзу
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Молдова

Особливості економічних процесів в умовах фінансової нестабільності: матеріали ХX міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24 листопада 2012 року)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 08 грудня 2017 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Маріуполь, МДУ

Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 грудня 2015 р
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Маріуполь: МДУ

Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Особливості методів машинного навчання щодо їх використання в процесі аналізу англомовних джерел.
Видано:  в Україні

Особливості методів машинного навчання щодо їх використання в процесі аналізу англомовних джерел.
Видано:  в Україні

Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу: Mіжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Особливості процесів інтеграції України у світовий політико-правовий та соціально-економічний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Особливості розвитку законодавства України у контексті Євроінтеграційних процесів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Особливості розвитку законодавства України у контексті Євроінтеграційних процесів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 15-16 листопада 2013 р.).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Особливості соціокультурних трансформацій в Україні
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одесса

Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія за редакцією к.і.н., доцента А.Г.Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
Видано:  в Україні

Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних трансформацій: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Особливості фінансово-бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіону. – Чернівці, 2007.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: Всеукраїнська конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід. - Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Острог: Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
Видано:  в Україні

Острог: Національний університет «Острозька академія»
Видано:  в Україні

Острог. Видавництво Національного університету "Острозька академія"
Видано:  в Україні

Острозька давнина.
Видано:  в Україні

От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Латвия

От минералогии до геохимии: Сб. научных трудов по священный 130-летию со дня рождения академика А.Е. Ферсмана.
Видано:  в Україні

От минералогии до геохимии: Сборник научных трудов
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

От растения к препарату: традиции и современность: Всероссийская конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  ГНУ ВИЛАР, Москва

Открытое и дистанционное образование. Журнал
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Томск

Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Открытые семантические технологи проектирования интеллектуальных систем
Видано:  в Україні

Отоларингология. Восточная Европа

Отці Церкви про багатство і бідність. Витоки християнства, 4: Джерела,2
Видано:  в Україні

Отчий поріг. Видання товариства “Чернігівське земляцтво”. – К., 2007
Видано:  в Україні

Офіційний бюлетень"Промислова власність"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Киів

офіційний сайт ННЦ «Інститут біології та медицини»
Видано:  в Україні

Охорона довкілля – Збірник статей XI Всеукраїнських Таліївських читань
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Україна

Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування. Міжнародна наукова конференція
Посилання на журнал, показники:  http://www.ecogeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03publications/09thesis
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кам'янець-Подільський

Охорона довкілля: зб. наук. статей XI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Охорона здоров’я

Охорона навколишнього середовища: Монографія / За ред. Я.Б. Олійника
Видано:  в Україні


Вгору