Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

СПб.: Астерион
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

СПбГЭУ,сб.науч.трудов по материалам I Международной конференции "Язык и культура в эпоху глобализации"
Видано:  закордоном

СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луцьк

СПД Купріянової О.О. (навчальний посібник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПД Падивода (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПД Сидоренко О.Я (автореферат)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПД Стельмах В.Д.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спелеологія і карстологія. [Електронне видання]
Посилання на журнал, показники:  http://institute.speleoukraine.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=10
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Спецвипуск «Гендер і сім’я» ГІАЦ «Крона
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Спеціальна конфіскація в правовій системі України: юридична природа, особливості регламентації, перспективи її вдосконалення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спеціальне приладобудування: стан та перспективи: Українська науково-технічна конференція
Видано:  в Україні

Спеціальний випуск Київського студентського журналу Jus Gentium
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спецпроект: анализ научных исследований: сборник научных трудов ІІ международной научно-практической конференции
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері підприємницької діяльності: збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Співдружність наук: архітектура, економіка, право
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Спільна історія. Діалог культур. (Навчальний посібник)
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів ЗУКЦ

Спільне засідання правління Наукового товариства патофізіологів України та Київського обласного товариства патофізіологів
Видано:  в Україні

Спільне: журнал соціальної критики. 2017. Електронний ресурс: http://commons.com.ua/uk/volodimir-sherbickij/
Видано:  в Україні

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні

Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскага кнігадруку = Spirydon Sobаl and the origins of Mahilioŭ book-printing
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінск

Спогади про Людину, Вченого, Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко), Видавництво: АртЕк
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПОЛКОМ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

СПОЛОМ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Львів

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Міжнародна науково-практична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів: DPI

Сполучені Штати у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Спортивна медицина і фізична реабілітація
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СППР. Теорія і практика: Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ: ІПММС НАНУ
Видано:  в Україні

Сприяння підвищенню професійних етичних стандартів і саморегулюванню в журналістській спільноті в Україні: Міжнародний семінар
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спутник+
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Спутниковые методы поиска полезных ископаемых

Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов VI международной научно-практической конференции (Брест, 16-17 мая 2013 г.)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Брест

Средневековый город
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Саратов: Изд-во Сарат. гос. политех. ун-т имени Гагарина Ю.А.

Среднее специальное образование

Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи. Материалы конференции
Посилання на журнал, показники:  http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1362587328_6375.pdf
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения
Видано:  закордоном

Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: 52 межд. науч.-практ. конф.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Петербург

Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Београд

СТ-Друк
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стабільності цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення. Збірник наук. праць. Випуск 5 / Ред. кол.: О. А. Беляневич – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017,
Видано:  в Україні

Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер.авт.колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім..М.В.Птухи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Умань

Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь. Колективна монографія. Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві».
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Умань

Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кривий Ріг

Сталий розвиток економіки
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Хмельницький


Вгору