Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений памяті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: збірник праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Маріуполь

Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики: міжнародна конференція студентів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України.Збірник наукових праць ІГН НАН України.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук
Видано:  в Україні

Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Кропивницький

Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. – Кіровоград: КЛА НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Кіровоград

Теоретичні та прикладні питання економіки
Посилання на журнал, показники:  http://tppe.econom.univ.kiev.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні питання економіки
Посилання на журнал, показники:  http://tppe.econom.univ.kiev.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 28 квітня 2014 р., м. Донецьк
Посилання на журнал, показники:  http://www.socd.univ.kiev.ua/uk/news/iii-mizhnarodna-konferenciya-molodih-uchenih-i-studentiv-teoretichni-metodichni-i-praktichni
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Теоретичні, методологічні і практичні проблеми соціології управління
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Теория вероятн. и ее прим.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Теория вероятностей и ее применения
Посилання на журнал, показники:  http://www.bioxbio.com/if/html/THEOR-PROBAB-APPL+.html
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Теория Вероятностей и Применения
Посилання на журнал, показники:  http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=27401&origin=resultslist / http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=tvp&option_lang=rus / http://epubs.siam.org/journal/tprbau
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения. Материалы международной научной конференции,-Минск, Белоруссия, 23-26 февраля
Видано:  в Україні

Теория и история германских и романских языков в современной высшей школе России. Сборник научных статей. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Калуга, 2013 (21 а.л.) ISBN 978-5-88725-318-3
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Калуга

Теория и пракрика общественного развития
Видано:  закордоном

Теория и практика металлургии
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теория и практика общественного развития
Посилання на журнал, показники:  http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?page=2&area%5B%5D=S&area%5B%5D=SS&area%5B%5D=AH&cntr%5B%5D=RUS&icv_from=0&icv_to=164 / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26858
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Краснодар, Россия

Теория и практика психотерапии
Посилання на журнал, показники:  http://psychotherapy.ruspsy.net/about.php / http://psychotherapy.ruspsy.net/
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Montreal, Canada

Теория и практика российского конституционализма
Видано:  закордоном

Теория и практика толерантности: от конфликтов к миру и согласию: Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Теория и практика экономики и предпринимательства /Материалы X Международной научно-практической конференции. Гурзуф, 25 –27 апреля 2013 года. – Симферополь-Гурзуф, 2013.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Гурзуф

Теория и практика экономики и предпринимательства: Международная научно-практическая конференция
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Алушта

Теорії мікро- макроекономіки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Теорія гіроскопічних систем
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Видавничо-поліграфічний центр Київського університету м Київ

Теорія і методика журналістської творчості : інтегрований навч. посіб.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теорія і методика професійної освіти
Посилання на журнал, показники:  http://tmpo.ivet-ua.science/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теорія і практика викладання української мови як іноземної
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теорія і практика викладання української мови як іноземної
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб.наукових праць. – Вип. 11. – Львів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Зб.наукових праць. – Вип. 9. – Львів: Львівський національний університет імені І.Франка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / За ред. О.В. Дзюблюка. - Тернопіль: Тернопільській нац. ек. ун-т
Видано:  в Україні

Теорія і практика екранних мистецтв
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теорія і практика інтелектуалої власності
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теорія і практика інтелектуальної власності
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теорія і практика переходу до ринку: Економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технологічний аспекти// Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права
Видано:  в Україні


Вгору