Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Регіон-2017: суспільно-географічні аспекти
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Регіон-2017: суспільно-географічні аспекти. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Регіон-2018: пошук стратегії оптимального розвитку: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Регіон-2018: суспільно-географічні аспекти
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Регіональна бізнес-економіка та управління
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Регіональна газета "Екологія промислового краю"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Регіональна економіка
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональна економіка та управління
Посилання на журнал, показники:  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49397
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Регіональна історія України. Збірник наукових статей.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  к

Регіональна науково-практична конференція "Мелітопольські краєзнавчі читання"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Мелітополь

Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ-Тернопіль

Регіональне управління розвитком готельно-ресторанного господарства
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональний збірник наукових праць з економіки «Прометей», Донецьк
Посилання на журнал, показники:  http://www1.nas.gov.ua/publications/periodics/catalog/Pages/PRZNP.aspx
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Регіональний ландшафтний парк «Диканський» – центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва: Збірник статей науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю парку
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Україна

Регіональний ландшафтний парк «Диканський» – центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва: Науково-практична конференція, присвячена 20-річчю парку
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Регіональний науково-практичний семінар: Біорізноманіття тваринного світу Полтавщини. Проблеми охорони і відтворення.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 квітня 2017 р.). – К.: КНЕУ, 2017. – 224 с.
Видано:  в Україні

Регіональний семінар МСЕ «Цифрове майбутнє на базі 4G/5G» : міжнародна наук.-техн. конф. 14-16 травня 2018 р. : тези доп. – Київ, 2018.
Видано:  в Україні

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хотин

Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень.Всеукраїнської науково-практичної конференція (10-12 квітня 2014, Хотин)
Посилання на журнал, показники:  http://www.science-community.org/en/node/70948
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хотин

Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: зб. наук. пр., Луганськ: Альма-матер
Видано:  в Україні

Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні

Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку: Міжнар. наук. конф.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи. Матеріали регіональної науково-практичної конференції молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Регіональні перспективи
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Регіональні проблеми охорони довкілля. Міжнародна конф. Молодих вчених.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи. – Ужгород: УТЕЛ КНТЕУ ФОП Свобода А.М.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Ужгород

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Херсон

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Зб. наук.пр. – Херсон
Видано:  в Україні

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон, 5-6 жовтня 2017 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Херсон

Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конф. (8-9 жовтня 2015 р., Херсон). – Херсон: ПП Вишемирский, 2015. – 464 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015 р., Херсон) / [За ред.. І.О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової]. Херсон: ПП Вишемирський,
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Херсон: ПП Вишемирський
Видано:  в Україні

Регіони України: що нас роз’єднує та що об’єднує? // Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регістри стосунків : Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве: семинар Международ. летней школы по медиаправу
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінськ (Білорусь)

Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика
Видано:  в Україні

Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты: матеріали наукової конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Регуляция роста, развития и продуктивности растений: международная научная конференция
Посилання на журнал, показники:  http://www.bio.bsu.by/botany/files/pub_fedor2012-15.pdf
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінськ

Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні аспекти. Міжнародна наукова конференція присвячена 125-річчу кафедри фізіології і біохіміїх та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,(11-12 листопада 2014 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків


Вгору