Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
Видано:  в Україні

Тези доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці",травень 2007, м.Ірпінь
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Іпрінь: Національний університет ДПС України

Тези доповідей VI Української наукової конференції з фізики напівпровідників
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Тези доповідей VI Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФН-6), Чернівці, Україна, 30 вересня - 4 жовтня 2013
Видано:  в Україні

Тези доповідей VII Міжнар. конф. «Біоресурси та віруси». Київ, 10-13 вересня 2013 р.
Видано:  в Україні

Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє»-К.: ВІКНУ 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей VIII Української конф. з аналітичної хімії (з міжнародною участю) до 100-річчя з дня нпродження чл.-кор. НАН України В.А. Назаренка, 8-12 вересня, Одеса
Видано:  в Україні

Тези доповідей VІ Міжна-родної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє». – К., ВІКНУ 2010
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє», Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей X Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, программами та проектами», 10-16 вересня 2012р
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Тези доповідей XI Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей XIІ Міжн. н.-практ. конф. "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", 26 ХІ 2016.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей XV Міжнародної конференції “Управління проек-тами у розвитку суспільства.” Тема: “Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки”, 18-19 травня 2018 р., м.Київ // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – К.: КНУБА, 2018. –С.
Видано:  в Україні

Тези доповідей XV-ї міжнародної конференції «міжнародна науково-практична конференція прикладні інформаційні системи і технології в інфромаційному суспільстві» » Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки // відп. за вип. С.Д.
Видано:  в Україні

Тези доповідей XV-ї міжнародної конференції «міжнародна науково-практична конференція прикладні інформаційні системи і технології в інфромаційному суспільстві» » Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки // відп. за вип. С.Д.
Видано:  в Україні

Тези доповідей XV-ї міжнародної конференції «Міжнародна науково-практична конференція прикладні інформаційні системи і технології в інфромаційному суспільстві» Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки // відп. за вип. С.Д. Бу
Видано:  в Україні

Тези доповідей XVIII науково-технічної конференції “Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовахˮ. - Чернігів, 2018.
Видано:  в Україні

тези доповідей XXII Міжнародної Школи-семінару імені Галини Пучковської "Спектроскопія молекул і кристалів"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  27 вересня-4 жовтня, 2015, Чинадійово,Закарпаття, Україна

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XХI ЩОРІЧНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕ-РЕНЦІЇ Інституту ядерних досліджень НАН України 27 - 31 січня 2014 р. Київ
Видано:  в Україні

Тези доповідей всеукраінськоі науковоі конференціі Сучасні проблеми теорі ймовірностей та математичного аналізу, Ворохта
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ворохта

Тези доповідей Всеукраїн-ської науково-практичної конференції молодих вче-них, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів “Мо-лодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2006).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» [Текст]/ за заг. Редакцією І.В. Толока. – К.
Видано:  в Україні

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад'юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Актуальні завдання гуманітарноо, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів
Видано:  в Україні

Тези доповідей З’їзду Товариства мікробіологів України
Видано:  в Україні

Тези доповідей з’їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Одеса

Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції", 21-22 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Тези доповідей І Міжнародної науково-праткичної конференції "
Видано:  в Україні

Тези доповідей І Науково – практичної конференції «Перспективи впровадження успішного світового досвіду розвитку громад у Дніпропетровській області», 4 жовтня 2011р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ІІ міжнар. наук.-практ. конф. „Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Тези доповідей ІІ-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» // відп. за вип. В.Л. Плескач, - К.: КНУ, 01 жовтня
Видано:  в Україні

Тези доповідей ІІ-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» // відп. за вип. В.Л. Плескач, - К.: КНУ, 01 жовтня
Видано:  в Україні

Тези доповідей ІІ-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» // відп. за вип. В.Л. Плескач, - К.: КНУ, 01 жовтня
Видано:  в Україні

Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу». К.: КНУБА, 2017
Видано:  в Україні

Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції германістів “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика” з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє»-ВІКНУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8 – 9.04.2009 р.) (Зоологічний кур’єр).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18–19.04 2012 р.).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору