Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Х.: ХНУВС, 2016
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Х.: ХНУВС, 2016

Х.:Стіль-іздат
Видано:  в Україні

Х.:ХНУ ім.В.Н.Каразіна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

ХI Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХII з'їзд онкологів України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  М. Судак АР Крим

ХII Международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования»
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Краснодар

ХII Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - "PM Kiev '15"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХIII наук.-практ. конф. «Вітчизняна наука на зламі епох, проблеми та перспективи розвитку»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Переяслав-Хмельницький

ХV Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука 15-16 травня 2014р. Збірка тез доповідей. Київ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХV-е чтения В.В.Подвысоцкого. Бюллетень материалов научной конференции (26 – 27 мая 2016 г.)
Видано:  в Україні

ХVI Международная конференция "Искусственный интеллект"
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Россия, Казань

ХVII Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 19-20 травня 2016 р., м. Київ
Видано:  в Україні

ХVIII з’їзд Українського фізіологічного товариства (Одеса 20-22 травня 2010)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

ХVIІІ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
Посилання на журнал, показники:  http://www-chemo.univer.kharkov.ua/new/conf/inorg2011/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

ХVІ Международный конгресс МАКМАХ по антимикробной терапии 21-23 мая 2014г.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Хабаршы-Вестник.
Посилання на журнал, показники:  http://kaznpu.kz/ru/998/page/
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Алма-Аты.,Хабаршы

Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 238 с.
Видано:  в Україні

Ханой: Вид-во суспільних наук
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Ханой

Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 55 – 57.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 55 – 57.

Харків
Видано:  в Україні

Харків : вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Харків : Право, 2017
Видано:  в Україні

Харків : Право, 2017.
Видано:  в Україні

Харків : Право, 2017.
Видано:  в Україні

Харків : Право, 2017. – 344 с.
Видано:  в Україні

Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006
Видано:  в Україні

Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006
Видано:  в Україні

Харків-Львів:Часопис
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Харків, 2016.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Харків,2017
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні

Харків: «Юрайт», 2017.
Видано:  в Україні

Харків: «Юрайт», 2017. – 282 с. (С. 249-267)
Видано:  в Україні

Харків: ВД "ІНЖЕК"
Посилання на журнал, показники:  http://inzhek.kharkov.ua
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  пр-т Гагаріна, 20, м. Харків, 61001, Україна

Харків: Вид-во "ФІНН", 2010
Видано:  в Україні

Харків: Видавництво «НМТМ»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Харків: Гімназія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Харків: Діса-плюс
Видано:  в Україні

Харків: Колегіум
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
Видано:  в Україні

Харків: навчально-науковий видавничо-поліграфічний центр ХНУРЕ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Харків: Нове слово
Видано:  в Україні

Харків: ПП Панов
Видано:  в Україні

Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Харків: ХНУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Харків. ХНАДУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Харків.: Стіль-іздат
Видано:  в Україні


Вгору