Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18 травня 2018року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
Видано:  в Україні

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
Видано:  в Україні

Селекція та генетика сільсько-господарських рослин: традиції та перспективи. Міжнародна наукова конференція. – Одеса, 2012
Посилання на журнал, показники:  http://www.kon-ferenc.ru/konferenc29_10_12.html
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Селена
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сельскохозяйственная биология
Посилання на журнал, показники:  http://agrobiology.ru/ / http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84946752847&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Dunich&st2=&sid=82AC5903F89AB684E171BCD75950FD91.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a10&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Dunich%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Dunich%29
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Семантика и прагматика языковых единиц: материалы конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск

Семантика мови і тексту
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Семантика мови і тексту:матеріали XI Міжнародної наукової конференції–Івано-Франківськ 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Семантика тексту та когнітивної лінгвістики. Київ
Видано:  в Україні

Семёновские чтения. Труды XI Всероссийской конференции с международным участием памяти профессора В.Ф. Семёнова: Сборник научных трудов / Под ред. Т.Н. Лощиловой, Е.С. Носовой. – М.: МПГУ, 2018
Видано:  закордоном

Семиотическое моделирование в гуманитарной сфере. Сборник трудов
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва, Наука

Семінар дослідників східних філософій, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії зарубіжної філософії, сектор історії східної філософії, 27 червня 2017, Засідання CVІI
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Семінар дослідників східних філософій, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії зарубіжної філософії, сектор історії східної філософії, 27 червня 2017, Засідання CVІI
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Семінар дослідників східних філософій, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії зарубіжної філософії, Семінар дослідників східних філософій Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН (28 листопада 2017, Засідання CVІII)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Семінар творчої молоді
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології
Посилання на журнал, показники:  http://www.semst.onu.edu.ua/en/index.html / http://journals.indexcopernicus.com/++++,p12499,3.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Сенсорна електроніка та мікросистемні технології : тези VI-ої міжнародної науково-технічної конференції (Україна, Одеса, 29 вересня-3 жовтня 2014р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Одеса

Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: міжнародна науково-технічна конференція
Посилання на журнал, показники:  http://www.semst.onu.edu.ua/semst-6/ua/semst_bbs.html
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Сент-Гросс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века: Зборник радова са Међународног научног скупа у Новом Саду. - Нови Сад, 2005
Видано:  в Україні

Сербские научные исследования 2012. Сборник научных статей
Видано:  закордоном

Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Сергеевские чтения: Сборник тезисов.
Видано:  закордоном

Середняк Т.К. (колективна монорафія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Серцево-судинна хірургія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сесія Палеонтологічного товариства
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Сесія Ради ботан. садів України: Ботанічні сади та дендропарки – центри формування екологічної культури у сучасному інноваційно-освітньому просторі
Видано:  в Україні

СибАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Россия, Новосибирск

Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле
Посилання на журнал, показники:  http://sibconf2016.igm.nsc.ru/general_info
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Новосибирск

Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Симон Петлюра. Рік мовчання.
Видано:  в Україні

Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Коллоквиум Российской секции Международного союза исследователей общественных насекомых (IUSSI)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Симпозіум до Дня філософії ЮНЕСКО. Філософія в сучасному світі. Київ
Видано:  в Україні

Симпозіум. Міжнародний літературний турецький симпозіум КІБАТЕК
Видано:  в Україні

Синергетика і освіта
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синергетика і освіта. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синергетика і творчість
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синергетика і творчість: матеріали Всеукраїнської конференції (Київ, 2011 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне наукове фахове видання
Видано:  в Україні

Синтез мистецтв: In Memoriam професора С.М. Пригодія: електронне видання
Посилання на журнал, показники:  http://philology.knu.ua/files/zbirka-syntez-mysteztv.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Синтез, спекание и взрыв.-Сб. науч. трудов ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины.-под.ред. Новикова Н.В. Изд-во "ЛОГОС"
Видано:  в Україні

Синхротронные и нейтронные исследования наносистем СИН НАНО 2012
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Дубна, Росія

Система військової освіти як школа виховання української військової інтелігенції: Всеукраїнська науково-практична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Система державної статистики в Україні: стан проблеми перспективи. Зб. текстів доповідей на ХІІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики
Видано:  в Україні

Система державної статистики в Україні: стан, проблеми, перспективи. Зб. текстів доповідей на V науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики
Видано:  в Україні

Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
Видано:  в Україні

Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору