Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Стиль і переклад : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стиль і переклад (Style et traduction)
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стиль і текст
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стильові тенденції української літератури ХХ століття
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стихія політики: матеріали Третього Південно-українського конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. Одеса, 6-7 квітня 2018 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Стихія політики: матеріали Третього Південноукраїнського конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. Одеса, 6–7 квітня 2018р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018.
Видано:  в Україні

Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Столичные новости
Видано:  в Україні

Сторінки воєнної історії України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сторінки історії: збірник наукових праць
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегии
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегические вопросы мировой науки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Польща

Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: материалы международной научной конференции 23 апреля 2014 г., г. Санкт-Петербург
Посилання на журнал, показники:  http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1398097261_5081.pdf
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Російська Федерація, м. Санкт-Петербург

Стратегическое и проектное управление: сб. науч. ст. / гл. ред. В.Г. Прудский- Перм. гос. ун-т. - Пермь
Видано:  закордоном

Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации: Мат-лы ІІ научн.-практ. конфер. – Курск,
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Стратегії глобальних акторів: Наукова конференція з питань міжнародної економіки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Стратегії інноваціного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна ІНТЕРНЕТ-конференція студентів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Стратегії розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення
Посилання на журнал, показники:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2015_34_3.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції: Науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Стратегії розвитку фінансового ринку України: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегії та методи навчання мови для спеціальних цілей
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегічна панорама
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та студентів до 20-річчя КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» (Сімферополь, 22-23 березня 2012)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Запоріжжя

Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : Міжнародна науково-практична конференція до 20-річчя кафедри менеджменту
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Матеріали міжнародної конференції
Видано:  в Україні

Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році: XIX міжн. наук.-практ. конференція
Видано:  в Україні

Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобальних трансформацій: Матеріали науково-теоретичної конференції, 24 жовтня 2013 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  В Україні

Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Стратегічні напрямки розвитку національної економіки у посткризовий період: міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Стратегічні питання світової науки – 2014: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегічні пріоритети
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Стратегічні пріорітети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Стратегічні складові фінансової стійкості та безпеки банківської системи та фінансових ринків України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни : Науково-практична конференція за міжнародною участю
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (Дніпропетровськ, 17-18 лютого 2012)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегія забезпечення сталого розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21-22 грудня 2010 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2010
Видано:  в Україні

Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Кам’янець-Подільський

Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: Зб. мат. Міжн. науково-практичної конференції
Видано:  в Україні

Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2002)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  КНЕУ, Київ


Вгору