Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Тези доповідей міжвідомської науково-практичної конференції: Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України. - Київський національний університет внутрішніх справ
Видано:  в Україні

Тези доповідей Міжн. конф. студентів і молодих науковців з теор. та експ. фізики ЕВРИКА.2007

Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Харків: ВД "ІНЖЕК"
Видано:  в Україні

Тези доповідей Міжнародної конференції “Інноівційний розвиток на основі технологічної зрілості в управлінні проектами” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей міжнародної конференції: Сучасні проблеми фізики твердого тіла. Київ
Видано:  в Україні

Тези доповідей Міжнародної мультидисциплінарної конференції «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі». – Польща, 2018.
Видано:  в Україні

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проектами: стан та перспективи” // Відповідальний за випуск К.В.Кошкін: НУК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2009)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2010), 3-5 червня 2010 р.
Посилання на журнал, показники:  http://archive.univector.net/ariu/departments/conferences/index.html
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ: КВІЦ

Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями предприятия. – Симферополь
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Симферополь

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2010), 3-5 червня 2010 р., м. Бердянськ
Посилання на журнал, показники:  http://library.bdpu.org/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Бердянськ

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп’ютерні технології"
Видано:  в Україні

Тези доповідей міжнародної наукової конференції "ХХІІ сходознавчі читання А. Кримського" (22-23 червня 2018 р., м. Київ)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей міжнародної наукової конференції «П'яті Платонівські читання. Пам'яті академіка Платона Білецького (1922-1998)».
Видано:  в Україні

Тези доповідей міжнародної наукової конференції «ХХ Сходознавчі читання А. Кримського» (Київ, 17–18 червня 2016 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей міжнародної наукової конференції «ХХII Сходознавчі читання А. Кримського». До 100-річчя Національної академії наук України (Київ 22–23 червня 2018 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Міжнародної НТК «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» - 17-18 травня 2018 р. - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Видано:  в Україні

Тези доповідей на 3-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці, техніці”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Тези доповідей на 4-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці, техніці, управлінні”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Тези доповідей на 5-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці, техніці, управлінні”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Тези доповідей на 5-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Комп‘ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Тези доповідей на Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції," Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві і транспорті ‘2013" 17–26 грудня 2013 року, м. Одеса.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Тези доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційний розвиток на основі технологічної зрілості в управлінні проектами”
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей наукової конференції молодих вчених "Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, 12-14 травня 2015

Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей Першого Всеукраїнського Гідроме-теорологічного з’їзду. Одеса, ТЕС
Видано:  в Україні

Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду / Одес. держ. екологічний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2017
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 28-29 березня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломієць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – 244 с.
Видано:  в Україні

Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» – К.: ВІКНУ 2014
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» К.: ВІКНУ, 2015
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» ВІКНУ 2016
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" 27 листопада 2015 р. - К.: ВІКНУ, 2015.
Видано:  в Україні

Тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" 2018
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Києві

Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" К.: ВІКНУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ХІІІ з´-їзду товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Ялта.
Видано:  в Україні

Тези доповідей ХІІІ міжнар. наук. конф. імені академіка М. Кравчука
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"– К.:ВІКНУ 2017
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” — К.: ВІКНУ 2017
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ХХ наукових читань імені А.Кримського
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей ХХІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Житомир

Тези доповідей: VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин ЗСУ»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей: VIII Міжнародна науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» - К.: 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей: XI Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей: XII Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей: Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей: ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей: Міжвузівського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» К.: Воєнно-Дипломатична Академія 2013
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей: Міжвузівського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» Науковий збірник № 16 – К.: Воєнно-Дипломатична Академія 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Тези доповідей: Науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розбудови ЗСУ» – К., 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору