Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Система міжнародних відносин, право націй на самовизначення та територіальні конфлікти в епоху глобалізації: український вимір; Міжнародна практична конференція м. Львів -2014 р.
Посилання на журнал, показники:  Український вимір:Міжнародна практична конференція м. Львів 15-16 липня 2014 року: тези доповідей/ Гром. орг " Інститут суспільних ініціатив": Львів , 2014р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Український вимір:Міжнародна практична конференція м. Львів 15-16 липня 2014 року: тези доповідей/ Гром. орг " Інститут суспільних ініціатив": Львів , 2014р.

Система міжнародних відносин, право націй на самовизначення та територіальні конфлікти в епоху глобалізації. український вимір: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Львів

Система та структура східнослов’янських мов. Науковий часопис, Ч.1
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Система управління в контексті перезавантаження державних фінансів в Україні
Видано:  в Україні

Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Павлоград

Системи обробки інформації
Посилання на журнал, показники:  http://www.hups.mil.gov.ua/?page_id=615
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Системи обробки інформації. Харків, ХУПС
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Системи озброєння і військова техніка
Посилання на журнал, показники:  http://www.hups.mil.gov.ua/?page_id=615#first
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Системи озброєння та військова техніка
Видано:  в Україні

Системи та структура східнослов’янських мов
Видано:  в Україні

Системи управління, навігації та зв'язку
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. К.
Посилання на журнал, показники:  http://journals.pntu.edu.ua/sunz
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Системи управління, навігації та зв′язку
Видано:  в Україні

Системний аналіз в політології
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Системний аналіз в політології: Навчально-методичний комплекс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Системний аналіз в політології. Навчальний посібник
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Системний аналіз економічних систем: Всеукраїнський круглий стіл
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Системний аналіз сталого розвитку: навчальний посібник для магістрів галузі знаь "Управління та адміністрування"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Системний аналіз сталого розвитку. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Ореолнісервіс / М.В.Туленков
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф. (20-24 червня 2008 р) НТУУ "КПІ"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Системний аналіз. Інформатика. Управління : ІІ Всеукр. наук.-практ. конференція
Видано:  в Україні

Системні дослідження та інформаційні технології
Посилання на журнал, показники:  http://jml2012.indexcopernicus.com/++++,p4257,3.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць.
Посилання на журнал, показники:  http://st.nmetau.edu.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Дніпро

Системный анализ и информационные технологии: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, КПІ

Системы контроля окружающей среды
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Севастополь

Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць
Видано:  в Україні

Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – Суми
Видано:  в Україні

Сіверянський літопис
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернігів

Сільські вісті
Видано:  в Україні

Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки і перспективи.Наукова конференціяприсвячена 50-річчю Інституту с.-г. мікробіології Національної академії аграрних наук України
Посилання на журнал, показники:  http://planta.ucoz.ua/_ld/0/17_Inform.list.pdf
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернігів

Сім’я

Сімейна медицина
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сімейні справи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука. Матеріали конф.: Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. Київ. 19–20 травня 2016 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука,19-20 травня, 2016 р. Матеріали конференції III. Теорія ймовірностей та математична статистика
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  КПІ, Київ 2016

Сімнадцята Міжнародна Наукова Конференція імені академіка Михайла Кравчука
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сімнадцяті джерелознавчі читанння, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського.
Видано:  в Україні

Сімнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Січеслав

Скарби культури – безсмертя нації. Студії з україністики (К.: Міжнародна школа україністики НАН України)
Видано:  в Україні

Скарбниця української культури: Збірник наукових праць. – Чернігів
Видано:  в Україні

Скопје: Универзитет «Св. Кирил и Методиј» во Скопје, Филолошки факултет «Блаже Конески»
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Греція

Скопюк Т.Г. Развитие значения слова как единства речи и мышления // Язык и культура. - Польща, 2007. – 0,3 друк. арк.
Видано:  закордоном

Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине: Международный конгресс
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Славистика
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Београд

Славистика в центрально-европейском контексте. – М. : изд-во РГГУ
Видано:  в Україні

Славістична збірка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань
Видано:  в Україні


Вгору