Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ конгрес Соціологічної асоціації України: тези доповідей. Х.: ХНУ ім..В.Н.Каразіна.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризию. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Соціологія та сучасні соціальні трансформації: VIII Міжнародна конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія та сучасні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія у (пост)сучасності: XІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Соціологія у (пост)сучасності: міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Соціологія у (пост)сучасності: міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Соціологія: комплекс навчальних програм. Навчальний посібник / Колектив авторів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Під заг. ред. В. І. Воловича
Посилання на журнал, показники:  http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:161302/Source:default
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Посилання на журнал, показники:  http://i-soc.com.ua/ukr/journal.php
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  01021 Київ-21, вул. Шовковична, 12

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія:комплекс типових навчальних програм
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія. Навч. посіб. / Т.М.Кузьменко., - К.: Центр учбової літератури
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія. Навч. посібн.// Антоненко М.В, Байрак І.Р., Бойко І.І. та ін.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціологія. Основи загальної, спеціальних та галузевих теорій. 2-ге видання. / Туленков М. В., Яковенко Ю. І., Лукашевич М. П.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціум і науки про Землю: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Сочінський
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Умань

СП «Інтертехнодрук» (методичні рекомендації)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спадковість творчих ідей академіка В. З. Янчука та їх розвиток у науці сучасного аграрного і природоресурсного права : матеріали круглого столу (27 травня 2010 р.), присвяченого 85-річчю від дня народження академіка В. З. Янчука : зб. наук. пр. / за заг.
Видано:  в Україні

Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. Київ.
Видано:  в Україні

СПб, Межд. Науч.-практ.конф. 29-30 ноября 2007г.”Традиции и инновации в преподавании наук о культуре”

СПб: Издательство С.- Петербурского университета
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

СПб.: Alter Ego (Новая Альтернативная полиграфия)

СПб.: Астерион
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

СПбГЭУ,сб.науч.трудов по материалам I Международной конференции "Язык и культура в эпоху глобализации"
Видано:  закордоном

СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луцьк

СПД Купріянової О.О. (навчальний посібник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПД Павленко
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПД Падивода (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПД Сидоренко О.Я (автореферат)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПД Стельмах В.Д.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спелеологія і карстологія. [Електронне видання]
Посилання на журнал, показники:  http://institute.speleoukraine.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=10
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Спецвипуск «Гендер і сім’я» ГІАЦ «Крона
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Спеціалізоване видавництво "ЮНЕСКО-СОЦІО"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Спеціальна конфіскація в правовій системі України: юридична природа, особливості регламентації, перспективи її вдосконалення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спеціальне приладобудування: стан та перспективи: Українська науково-технічна конференція
Видано:  в Україні

Спеціальний випуск Київського студентського журналу Jus Gentium
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спецпроект: анализ научных исследований: сборник научных трудов ІІ международной научно-практической конференции
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері підприємницької діяльності: збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Співдружність наук: архітектура, економіка, право
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Співробітництво держави та громадськості з питань протидії торгівлі людьми: Зб. наук. пр. К.; Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Спілка в’єтнамських письменників
Видано:  закордоном

Спільна історія. Діалог культур. (Навчальний посібник)
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів ЗУКЦ

Спільне засідання правління Наукового товариства патофізіологів України та Київського обласного товариства патофізіологів
Видано:  в Україні

Спільне: журнал соціальної критики. 2017. Електронний ресурс: http://commons.com.ua/uk/volodimir-sherbickij/
Видано:  в Україні

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні

Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскага кнігадруку = Spirydon Sobаl and the origins of Mahilioŭ book-printing
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінск

Спогади про Людину, Вченого, Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко), Видавництво: АртЕк
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору