Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СПОЛКОМ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

СПОЛОМ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Львів

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Міжнародна науково-практична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів: DPI

Сполучені Штати у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Спортивна медицина і фізична реабілітація
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

СППР. Теорія і практика: Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ: ІПММС НАНУ
Видано:  в Україні

Сприяння підвищенню професійних етичних стандартів і саморегулюванню в журналістській спільноті в Україні: Міжнародний семінар
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Спутник+
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Спутниковые методы поиска полезных ископаемых

Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов VI международной научно-практической конференции (Брест, 16-17 мая 2013 г.)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Брест

Средневековый город
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Саратов: Изд-во Сарат. гос. политех. ун-т имени Гагарина Ю.А.

Среднее специальное образование

Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи. Материалы конференции
Посилання на журнал, показники:  http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1362587328_6375.pdf
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения
Видано:  закордоном

Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: 52 межд. науч.-практ. конф.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Петербург

Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Београд

СТ-Друк
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стабільності цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення. Збірник наук. праць. Випуск 5 / Ред. кол.: О. А. Беляневич – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017,
Видано:  в Україні

Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер.авт.колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім..М.В.Птухи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Умань

Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь. Колективна монографія. Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві».
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Умань

Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові. Матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017).
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  м. Тбілісі

Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кривий Ріг

Сталий розвиток економіки
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Хмельницький

Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Дніпропетровськ 5 – 7 листопада 2012 року)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Сталий роозвиток економіки
Видано:  в Україні

Сталь

Стан земельних ресурсів в Україні. Всеукр. наук.-прак. конф.
Видано:  в Україні

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Стан і перспективи розвитку юридичної науки (4-5 вересня 2015р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Стан і перспективи сучасного туризму
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Суми

Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки: науковова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Стан і розвиток фінансової та банківської системи України в умовах високої волатильноті ринків: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції (Київ, 26 травня 2013)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  2013

Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дрогобич-Трускавець

Стан та перспективи реформння сектору безпеки і оборони України: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук-теор. конф., присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – Магістр - ХХІ сторіччя, 2005.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та перспективи розвитку соціальної роботи в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, НАУ

Стан та перспективи розвитку юридичної науки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. 5-річчю створення юрид. ф-ту Нац. аграр. ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р.): Зб. наук. пр. / За заг. ред.: В. М. Єрмоленка та ін. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2007
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та перспективи розвитку юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Дніпро

Стан та проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Стан та розвиток еконромічної науки у Київському університеті: Конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору