Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Южно-российский форум: экономика, социология, политология, экономическая география
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Южнороссийское обозрение: ЦСРИиП и ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ
Видано:  закордоном

Юний натураліст
Видано:  в Україні

ЮНІСЕФ, Укр. ін– тсоц. дослідж. ім. О. Яременка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юредическая наука и практика в условиях современных трансформационных процессов
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферопіль

Юридическая практика
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридический Вестник Дагестанского государственного университета
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Росія

Юридический факультет Белорусского государственного университета
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Білорусь

Юридична газета
Видано:  в Україні

Юридична думка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична література
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Юридична наука
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнародної науково-дослідної конференції, м.Запоріжжя, 30-31 травня 2014року – за редакцією Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С.48–50.
Видано:  в Україні

Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Юридична наука і практика
Видано:  в Україні

Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса)
Видано:  в Україні

Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Кошице, Словацька Республіка

Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Юридична наука: виклики і сьогодення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Юридична наука: нові ідеї та концепції
Видано:  в Україні

Юридична наука:виклики і сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – 108 с
Видано:  в Україні

Юридична освіта в сучасному університеті: проектний підхід до організації роботи згідно з положенням європейських кваліфікаційних рамок
Видано:  в Україні

Юридична освіта у сучасному вимірі : Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. Конф. з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приур. до 80-річчя Донецького національного університету ім. Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 82
Видано:  в Україні

Юридична практика
Видано:  в Україні

Юридична психологія
Посилання на журнал, показники:  http://psychped.naiau.kiev.ua/index.php/ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична психологія та педагогіка
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична психологія як наука та практика
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування. Всеукраїнська конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Юридична Україна
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний вісник
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Юридичний вісник України
Видано:  в Україні

Юридичний вісник: науково-практичний журнал. - №2. – 2017.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Варшава, Польща

Юридичний електронний науковий журнал
Видано:  в Україні

Юридичний журнал
Видано:  в Україні

Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія) № 11. - 2017.
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://www.lsej.org.ua/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  http://lsej.org.ua/

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2014. - №6. – С.60-62. Фахове видання
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» 2017. – № 2 – С. 48-51.
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал. –№ 5. – 2017. – С.51–54.
Видано:  в Україні

Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016
Видано:  в Україні

Юридичний світ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Юридичний факультет НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 листопада 2015 р. – К.: «Талком», 2015 - С 228 – 232
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків


Вгору