Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Україна - Естонія: історія, культура, економіка. - Київ: ТОВ "Альфа-ПІК"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Україна - Естонія: історія, культура, економіка. – Київ: Альфа-ПІК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Україна -Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє:Збірник наукових праць
Видано:  в Україні

Україна – 2020. Сценарії розвитку. – К.
Видано:  в Україні

Україна – географія цілей та можливостей. -Харків
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка
Видано:  в Україні

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ
Посилання на журнал, показники:  http://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7-%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B9.-%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%86%D0%86.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Терен

Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин: збірник матеріалів міжнародної науково–практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Кошице

Україна – Китай: науково-популярний журнал
Видано:  в Україні

Україна – Кубань: історична та культурна взаємодія. Матеріали Республіканської наукової конференції. Київ, 14 грудня 2013 року. – К., 2014
Видано:  в Україні

Україна – на шляху до Незалежності: Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Корсунь-Шевченківський, 7 грудня 2017 р.). – Корсунь-Шевченківський: Видавець І.В. Майдаченко,
Видано:  в Україні

Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16 - 17 березня 2017 р. – К.: «Міленіум»
Видано:  в Україні

Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: "Міленіум"
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Україна – Польща. Історичне сусідство. Матеріали міжнародної наукової конференції 19-20 травня 2017 р. – Вінниця, 2017.
Видано:  в Україні

Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: Монографія. – Вид. 2-е, доповнене / В. В. Сергійчук, Н. О. Татаренко та ін. – К. : Укр. письменник, 2015 (Монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна — на шляху до Незалежності. Збірник матеріалів науково- практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Корсунь-Шевченківський

Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій. Green Paper Політики збалансованого розвитку
Видано:  в Україні

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали всеукр. наук. конф.–Дніпропетровськ.: Роялпринт
Видано:  в Україні

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Всеукр. Наук. конф. 29-30 квітня 2016 р.; м. Дніпропетровськ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Дніпро

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018р. Дніпро
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Дніпро

Україна в етнокультурному вимірі століть
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна в європейському контексті. Випуск 5.

Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. - Фенікс.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна в контексті міжнародної політики: історія та сучасність: Зб. Наук. Праць (матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 3 грудня 2015 року). – К.: «Дірект-Лайн».
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. – К.
Видано:  в Україні

Україна в світі
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Канада, Торонто

Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть: тези Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна в системі міжнародної економіки: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 груд.2018 р.) – Київ : Таврійський націон. унів. ім. В.І.Вернадського, 2018.
Видано:  в Україні

Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів : зб.наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-прак. конф., 18-19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди
Видано:  в Україні

Україна в умовах світової фі-нансово-економічної кризи: Матеріали V МНПК. – Одеса: Атлант, 2009.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Україна в Центрально-Східній Європі
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна дипломатична: науковий щорічник
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Україна для шукачів пригод Ukraine for Adventurers
Посилання на журнал, показники:  http://www.duliby.com.ua/katalog/item/181-ukrainadliashukachivpryhodukraineforadventurers
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 15 трав. 2014 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна і Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  в Україні

Україна і Велике князівство Литовське в ХІУ – ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. Тези доповідей
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та спільні виклики сучасності. До століття встановлення дипломатичних відносин: Збірка наукових праць / За ред. І.Б. Матяш. – К.: Інститут історії НАН України
Видано:  в Україні

Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція з європейського права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Україна і світ: теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 19-20 квітня 2017 р
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Україна і світ: теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 19-20 квітня 2017 р
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  кИЇВ

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес
Видано:  в Україні

Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 29 березня – 31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017, 719 с.
Видано:  в Україні

Україна і світ: діалог мов та культур: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ


Вгору