Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Українська держава: історія та етапи розвитку. Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Українська державність : історія та сучасність : Міжнародна науково-практична конференціявяченої 20-й річниці Всеукраїнського референдуму
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська державність: крізь призму часу (до 100 річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.): Матеріали міжнародної наукової конференції «Тринадцяті юридичні читання» (м. Київ, 24-25 травня 2018 р.).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська дивізія «Галичина» (Львівщина). Історія, спогади, світлини
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - К.: Знання України, 2004
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
Видано:  в Україні

Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції
Посилання на журнал, показники:  https://nubip.edu.ua/en/node/55127
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя. Збірник наукових праць. Міжнар. наук.-практ. конф.
Видано:  в Україні

Українська діаспора: проблеми дослідження: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Острог

Українська Друга світова війна. Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська Друга світова. Матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Видано:  в Україні

Українська елліністика
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська ентомофауністика
Видано:  в Україні

Українська енциклопедія "Р. Хведелідзе"

Українська журналістика

Українська журналістика в іменах
Видано:  в Україні

Українська журналістика в контексті доби: Наук.-теорет. конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Українська журналістика в контексті світової
Видано:  в Україні

Українська історична енциклопедія
Видано:  в Україні

Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. О.О.Салати. - 356 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця: ТОВ «ТВОРИ»

Українська історична та діалектна лексика
Видано:  в Україні

Українська конференція з аналітичної хімії з міжнародною участю
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Українська конференція з високомолекулярних сполук
Посилання на журнал, показники:  https://www.science-community.org/uk/node/189614
Видано:  в Україні

Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Україна

Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
Видано:  в Україні

Українська конференція з органічної хімії
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Україна

Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська культура
Видано:  в Україні

Українська культура : перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Сімферополь, 2014)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Українська культура ХХ-ХХІ ст.: соціоантропологічний аспект : зб. наук. праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку
Посилання на журнал, показники:  ISSN 2518-1890
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Рівне

Українська літературна газета
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська мова
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи
Видано:  в Україні

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої Дню української писемності та мови (К., 27 листопада 2015)
Видано:  в Україні

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська мова і література в гімназіях, ліцеях, колегіумах
Видано:  в Україні

Українська мова і література в школах України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська мова і література в школі
Видано:  в Україні

Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українська мова та культура в сучасному гуманітарному просторі: аспекти формування комунікативної компетенції фахівця: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної Інтернет конференції.
Видано:  в Україні

Українська мова та культура у сучасному гуманітарному просторі.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь

Українська мова та література
Видано:  в Україні

Українська мова у світі: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2014. – Львів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Українська мова у ХХІ столітті: тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих вчених (Київ, 2010)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору