Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

ХІІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2011”, Львів 28 травня-1червня 2011 р.
Посилання на журнал, показники:  http://www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/lchch.htm
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

ХІІІ Харківські студетські читання до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення. Наукові і практичні аспекти вирішення проблем хімічної і радіаційної безпеки. Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Шостка

Хімічні Каразінські читання – 2013: V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Хімічні проблеми сьогодення: тези доповідей Першої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Донецьк, 27-29 березня 2007 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Хімія, фізика і технологія поверхні: Всеукраїнська конференція з міжнародною участю
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, 13-15 травня 2015

Хімія, фізика та технологія поверхні
Посилання на журнал, показники:  http://www.cpts.com.ua/index.php?lang=en
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Хірургія України
Посилання на журнал, показники:  http://www.surgukraine.com.ua/ / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37403
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХІХ міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хмельницький інститут управління і права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Хмельницький університет економіки і підприємства. Науковий журнал "Сталий розвиток економіки". - №3/2011. - Київ
Видано:  в Україні

Хмельницький університет управління та права, 2016
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Хмельницьк

ХНУ: Видавництво "Лідер"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Хосе Ортега-і-Гасет: життя, істори чний розум і ліберальна демократія. Монографія (у співав.) / Заг. редакція М.Марчук, Х.Боладо. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Хранение и переработка зерна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Хрестоматія з дитячої психології
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кам'янець-Подільський

Хрещення Русі-України: 988 - 2018: Альманах
Видано:  в Україні

Християнство и ислам – диалог культур и цивилизаций: Тезисы докладов международной научной конференции 16-20 мая 2011 г., Севастополь / Под. ред. Ю.А. Бабинова. – Севастополь: Рибест, 2011.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Севастополь

Християнсько-військовий рух та душпастирська опіка військовослужбовців в Україні: Міжнародна християнсько-військова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («горизонт очікування»). Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа») [тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції]
Видано:  в Україні

Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Матеріали першої міжнародної наукової конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменство. Міжнародна наукова конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харікв

ХХ Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція “Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
Видано:  в Україні

ХХ Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція “Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Буча, 22-24 травня 2018 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Буча

ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Оломоуць

ХХII щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, ІЯІ, 26-30 січня 2015 р.

ХХІ век: интеллект-революция
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХХІ Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (РФ, Москва, 7-11 апреля)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

ХХІ сходознавчі читання А.Кримського. - Київ: Видавництво Інституту Сходознавства
Видано:  в Україні

ХХІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України, 27-31 січня 2014, Київ, Україна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
Видано:  в Україні

ХХІІІ Всеукр. наук. конф. асп. та студ. "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів", 16-18 квітня 2013 р., Донецьк, Україна
Видано:  в Україні

ХХІІІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ХХХVІІ Міжнародна історико-правова конференція
Видано:  в Україні

ХХХVІІІ Міжнародна історико-правова конференція – 2018
Видано:  в Україні

Ценообразование в магазине (альманах), Москва
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Россия, Москва

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Центр американських студій ФМВ ЛНУ: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Львів

Центр вільної преси (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Центр вільної преси (Навчальний посібник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Центр вільної преси (підручник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Центр грецької мови
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Афіни, Греція

Центр державного земельного кадастру
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Центр ДЗК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Центр дослідження міжнародних відносин
Видано:  в Україні

Центр економічних досліджень та розвитку
Посилання на журнал, показники:  http://cesd.org.ua/index.php/about2
Видано:  в Україні


Вгору