Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Сучасне правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 1-2 серпня 2014 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Сучасне співробітництво і партнерство в суспільстві: матеріали міжнародної конференції
Видано:  закордоном

Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях. Матеріали Міжнар. соціол. читань пам’яті Н. В. Паніної.
Видано:  в Україні

Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи України. Матеріали ХI Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції
Видано:  в Україні

Сучасний вимір Держави і Права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Сучасний вимір психології та педагогіки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Сучасний вимір філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Науково-філологічна організація "Логос", Львів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Сучасний вимір філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конфереції: м. Львів, 15-16 липня 2016 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС»
Видано:  в Україні

Сучасний захист інформації
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасний інформаційний простір: журналістика та медіаосвіта: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Алушта

Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наукво-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Сучасний медіа-менеджмент: Шляхи роздержавлення української преси / За ред. Н.Ланге і В.Іванова. – К.: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2007
Видано:  в Україні

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики: І міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Сучасний погляд на літературу: Збірник наукових статей
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасний рух науки: міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Сучасний рух науки: тези міжнародної науково-практичної інтернет- конференції
Видано:  в Україні

Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 жовтня 2018 р. – Дніпро, 2018.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р
Видано:  в Україні

Сучасний соціокультурний простір 2012: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 20-22 вересня 2012 року
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукр. наук.- метод. конф.
Видано:  в Україні

Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи розвитку: Науково-практична інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи розвитку. Економічна наукова інтернет конференція.
Посилання на журнал, показники:  http://www.economy-confer.com.ua/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  а/с 71, м. Тернопіль, Україна 46001 Контактний телефон: +38(097)7547363 e-mail: economy-confer@ukr.net

Сучасний стан і перспективи лінгістичних досліджень та проблеми перекладу
Видано:  в Україні

Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18-19 жовт. 2013 р.) – Львів: Західноукр. Організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – 136 с.
Видано:  в Україні

Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Львів, 15-16 червня 2018 року)
Видано:  в Україні

Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово- паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні

Сучасний стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку: Науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Сучасний стан розвитку правової системи України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Сучасний стан розвитку юридичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17 - 18 липня 2012 року
Видано:  в Україні

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Полтава

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів і права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Полтава

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Полтава

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права
Видано:  в Україні

Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Сучасний фундамент розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасні аграрні технології
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасні аспекти військової медицини: збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України.
Видано:  в Україні

Сучасні аспекти експериментальної та клінічної біохімії: Львівсько-Люблінська Міжнародна конференція (10–11 травня 2006 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів


Вгору