Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Час у дзеркалі науки. Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Гісторыя.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусія

Часопис "Шевченкознавче краєзнавство". Київ
Видано:  в Україні

Часопис Академії адвокатури України
Видано:  в Україні

Часопис Академії Прокуратури України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних і кримінальних справ
Видано:  в Україні

Часопис Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ «Стратегія розвитку»
Видано:  в Україні

Часопис депутатського клубу "Парламент"

Часопис економічних реформ
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького «Університетські наукові записки»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Часопис картографії
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Часопис картографії: зб. наук. праць
Видано:  в Україні

Часопис Київського університету права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Київського університету права
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Київського університету права – 2018.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Київського університету права – 2018.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Київського університету права – 2018.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Київського університету права –2016. – №3.
Видано:  в Україні

Часопис Київського університету права –2016. – №3.
Видано:  в Україні

Часопис Київського університету права –2016. –№3. –С. 19-22
Видано:  в Україні

Часопис Київського університету права №3, 2018.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Київського університету права. – № 2-2015. – С.204–208
Видано:  в Україні

Часопис Київського Університету права. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис наукових праць викладачів та студентів історико-юридичного факультету
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ніжин

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл.

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – No 2 (14)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Електронний ресурс

Часопис соціально-економічної географії
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Часопис соціально-економічної географії: Видавництво Харківського ун-та ім. В.Н. Каразіна, 2013. Збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Часопис соціально-економічної географії: Видавництво Харківського ун-та ім. В.Н. Каразіна, 2013. Збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Часопис соціально-економічної географії: Збірник наукових праць.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Часопис соціально-економічної географії. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Часопис української історії. Збірник наукових праць
Посилання на журнал, показники:  https://chasopys.history.knu.ua/ / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47712
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Університету права
Видано:  в Україні

Часопис Хмельницького університету Управління та права

Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
Посилання на журнал, показники:  http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=907%3A2011-10-12-13-44-54&catid=118%3A2011-10-12-10-47-42&Itemid=388&lang=uk
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Часопис цивільного і кримінального судочинства
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Частное право
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: Американознавча мультидисциплінарна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

ЧДТУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Человек в мире культуры: пространство и время современности. VIII междунар. философско-культурологический симпозиум
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Рязань

Человек в экономических и социальных отношениях: Всероссийская научная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Человек и общество в системе религиозного и социально-гуманитарного знания: Сборник научных трудов
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Заокський (Росія)

Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы: международная научная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, м. Мінськ

Человек, субъект, личность в современной психологи: Международная конференция, посвященная 80-летию А.В.Брушлинского
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Человек, Экология, Право
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Человек. Язык. Культура: Сб. науч. ст., посвящ. 60-летнему юбилею В.И. Карасика. – Кемерово-Волгоград
Видано:  закордоном

Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Черкаси

Черкаси: ЧДТУ
Видано:  в Україні


Вгору