Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Університет "Україна"
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні

Університет «Україна»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Житомир

Університет водного транспорту. 2017.
Видано:  в Україні

Університет економіки та права «КРОК»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Університет св. Володимира і Тарас Шевченко. Монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ: УкрСіч

Університет як центр організації освітньо-виховного середовища у регіоні: Науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Університет: науковий історико-філософський журнал
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київський славістичний університет

Університет: науковий історико-філософський журнал №3-6. 2017.
Видано:  в Україні

Університети Володимира Різуна: Слово на пошану з нагоди 60-річчя та праці ювіляра
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Університетська кафедра
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Університетська клініка
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Університетське видання «Пульсари»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Університетське видання «Пульсари».- Київ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Університетські наукові записки
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницьк

Університетські наукові записки Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип.3(59). – С.218-224. Фахове видання
Видано:  в Україні

Університетські наукові записки. - 2016. - № 59, С. 28-38. (фахове видання)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницьк

Універсітэцкі веснік [газета ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”]. – 2018
Видано:  в Україні

Універсітэцкі веснік [газета ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”]. – 2018
Видано:  в Україні

Універсум
Видано:  в Україні

Унісерв (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управление в социальных и экономических системах: Материалы XVIII Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, м. Мінськ

Управление в социальных и экономических системах: Материалы международной конференции
Видано:  закордоном

Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXI международной научно-практической конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, м. Мінськ

Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXII международной научно-практической конференции. Минск: Изд-во МИУ
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, м. Мінськ

Управление в социальных и экономических системах: материалы ХІХ международной научно-практической конференции. – Минск
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, м. Мінськ

Управление в социальных и экономических системах: материалы ХХ международной научно-практической конференции. – Минск
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, м. Мінськ

Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінськ

Управление изменениями: креативная экономика и социальные преобразования в мультикультурном мире: Международная научная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Самара

Управление инновациями: Сборник трудов международной конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Управление проектами: состояние и перспективы: Международная практическая конференция
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управление социальными изменениями в нестабильных условиях: Всероссийская научная конференция
Видано:  в Україні

Управление устойчевым развитием в условиях переходной экономики: монография
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества. Матеріали конференції
Видано:  закордоном

Управління багатоквартирним будинком

Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кропивницький

Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств: Зб.наук.праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк:ТОВ “Юго-Восток”

Управління економікою: теорія та практика. Шості Чумаченківські читання: зб. наук. праць
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Мукачево

Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управління економічною безпекою суб’єктів мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції України. – Львів: Львівський інститут менеджменту
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Львів

Управління земельними ресур-сами в умовах децентралізації влади: стан, проблеми та перспе-ктиви їх вирішення: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. студ. конф., присв. Дню землевпоря-дника та 15-річчю створення кафедри управління земельними ресурсами (Киї
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управління інноваційною складовою економічної безпеки. Монографыя в 4-х томах
Видано:  в Україні

Управління маркетингом: навчальний посібник
Видано:  в Україні

Управління проектами розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
Посилання на журнал, показники:  http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управління проектами та розвиток виробництва
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
Видано:  в Україні

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
Видано:  в Україні


Вгору