Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
Видано:  в Україні

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
Видано:  в Україні

Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Видавництво ВАТ «Поліпринт».
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управління проектами, системний аналіз і логістика
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управління проектами: стан та перспективи НУК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дрогобич

Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Полтава

Управління розвитком складних систем – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури
Видано:  в Україні

Управління розвитком складних систем. – К.
Видано:  в Україні

Управління розвитком складних систем.–2018.
Видано:  в Україні

Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Управління туристичною індустрією: методологія і практика
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Полтава

Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Управління якістю в освіті: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Управління якістю підготовки фахівців: Всеукраїнська науково-методична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Управлінські науки в сучасному світі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Біла Церква

Управлінські науки в сучасному світі: Наукова міжнародна конференція на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М.І.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Управлінські науки в сучасному світі. – Київ: КНЛУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Управляющие системы и машины (УСиМ)
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=24553
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Уральский исторический вестник
Видано:  закордоном

Уральский научный вестник. Педагогические науки. Психология и социология
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Уральск, Казахстан

Уральский филологический вестник
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Екатеринбург

Урания
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів-Харків

Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Київ. Видавництво "Фенікс"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Урбаністичні студії: сучасний стан і перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Уредништво Смиљана Ђорђевић Белић
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Београд

Урок української
Видано:  в Україні

Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки: Круглий стіл
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Уроки Дмитра Прилюка. Спогади, літературні твори
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Урологія
Посилання на журнал, показники:  http://urology.dma.dp.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Урологія, андрологія, нефрологія: науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Харків

Урядовий кур’єр
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Успехи геронтологии

Успехи математических наук
Посилання на журнал, показники:  http://www.mathnet.ru/umn
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Успехи медицинской микологии
Посилання на журнал, показники:  http://www.mycology.ru/nam/period.htm
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Russian Federation

Успехи физики металлов
Видано:  в Україні

Успехи химии
Посилання на журнал, показники:  http://www.uspkhim.ru/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва, Росія

Успішна жінка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Устименко М.В. From the Novels of William Gibson to the Cyberpunk Body Modification – The Extreme Performance Art of the Future // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. VIII міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2007. 0,04 д
Видано:  в Україні

Устойчивое развитие: общество и экономика
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Устойчивое развитие: общество и экономика: материалы Международной научно-практической конференции
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-петербург

Участь України в зонах вільної торгівлі: стан, проблеми, перспективи: матеріали конференції (Київ, 17-18 листопада 2011)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Учбовий посібник "Розмірність, подібність, автомодельність"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Миколаїв, в-во "Іліон"

Учение В.И.Вернадского о ноосфере и антикризисное социально-экономическое развитие Беларуcи. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 22-23 октября 2009 г.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінськ

Учения о правоотношениях в юридических школах: к 210-летию юридического факультета Казанского университета: Материалы IX Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. / Сост.: Валеев Д.А., Новиков И.А., Маколкин Н.Н., Шарипов Р.И.,
Видано:  в Україні

Учені записки Інституту слов’янської філології Дебреценського університету. Угорщина
Видано:  закордоном


Вгору