Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти. – Дипломатична академія України при МЗС України (монографія).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Фундаментальная и прикладная математика
Посилання на журнал, показники:  http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Фундаментальная наука и клиническая медицина. – Человек и его здоровье: Тезисы XVI Всероссийской медико-биологической конференции молодых исследователей (с международным участием). – СПб.: Изд-во СПбГУ
Видано:  закордоном

Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Фундаментальні значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: Матеріали міжнародної конференції
Посилання на журнал, показники:  http://geology.lnu.edu.ua/Science/Conference_2015/conf70years.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Фундаментальні орієнтири науки. Київ: Академперіодика
Видано:  в Україні

Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: міжнародна науково-практична конференція присвяченоа 100-річчю Академії наук України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології:IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
Посилання на журнал, показники:  http://bio.donnu.edu.ua/uk-ua/SiteAssets/science/conferences/fundamentalni-i-prykladni-doslidjennia/bio_donnu2016_ukr.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці: наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірка матеріалів 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Баку, Азербайджан

Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: Міжнародна науково-технічна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  м.Санкт-Петербург, Росія

Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
Посилання на журнал, показники:  http://fund-issled-intern.esrae.ru/ / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52002 / http://orcid.org/0000-0003-4037-9652 / https://issuu.com/fundamentalandappliedresearchesinpr / https://fdotadotr.wordpress.com/about/
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Канада

Фундаментальные и прикладные исследования: новое слово в науке: Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Баку

Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы
Посилання на журнал, показники:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Макеевка

Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления: Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Ростов

Фундаментальные проблемы нефтегазовой гидрогеологии: Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию профессора А.А.Карцева
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Функционализм как основа лингвистических исследований. Ялта
Видано:  в Україні

Функциональная база наноэлектроники: Международная научная конференция
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Функциональная лингвистика: сборник научних работ
Видано:  в Україні

Функциональные материалы
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества, V Международная конференция с элементами научной школы для молодежи.
Посилання на журнал, показники:  http://fnm2014.imetran.ru/
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Cуздаль, Россия

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27103
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Вороніж, Росія

Х Український біохімічний з'їзд
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Х Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців “Біологічні дослідження молодих вчених в Україні”, 28-29 жовтня, 2010 р.
Видано:  в Україні

Х Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Х Международная научно-практическая конференция "Стратегические вопросы мировой науки - 2014"
Видано:  закордоном

Х Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні присвячена 70-річчю Ю. А. Дрозда
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Одеса

Х Міжнародна наукова конференція, 04-05 квітня 2019 р. Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Видано:  в Україні

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Х міжнародна науково-практична конференція «Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей»: науково-методичні матеріали
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Х Міжнародна науково-практична конференція 21-21 травня 2017р. «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми

Х Харківські студентські філософські читання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Х. : Вид-во НУЦЗУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Х. : Золота миля, 2017. – 496 с.
Видано:  в Україні

Х. : Золота миля, 2017. – 496 с.
Видано:  в Україні

Х. : Право
Видано:  в Україні

Х. : Право, 2018. – 560 с
Видано:  в Україні

Х., 2008.
Видано:  в Україні

Х.: Вид-во НФаУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Х.: Діса плюс, 2016
Видано:  в Україні

Х.: Золота миля, 2012
Видано:  в Україні

Х.: НікаНова, 2011
Видано:  в Україні

Х.: Право, 2013. – Т. 3: Доктрина приватного права України / Н. С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданик та ін.; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с.
Видано:  в Україні

Х.: ТОВ Оберіг
Видано:  в Україні

Х.: ФО-П Лисяк Л.С.
Видано:  в Україні

Х.: ФОП Павленко О.Г. (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків


Вгору