Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Український письменник
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український письменник (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український погляд: інтернет видання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Український правовий часопис
Видано:  в Україні

Український психологічний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://upj.com.ua/ua/ / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46534
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український психолого-педагогічний науковий збірник
Посилання на журнал, показники:  http://www.pedagogylviv.org.ua/index.php/naukovyj-zhurnal
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Український Радіологічний Журнал. Харків
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Український ревматологічний журнал
Посилання на журнал, показники:  www.rheumatology.kiev.ua
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український селянин = Ukrainian peasant : збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Український соціологічний журнал
Видано:  в Україні

Український соціум
Посилання на журнал, показники:  http://www.ukr-socium.org.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український соціум та медіа: динаміка взаємодії: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Український соціум. Національний університет внутрішніх справ
Видано:  в Україні

Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український тиждень
Видано:  в Україні

Український фізичний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12000154541&tip=sid&clean=0 / http://ujp.bitp.kiev.ua/index.php?lang=uk&item=a
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український фізіологічний журнал
Видано:  в Україні

Український фіто-соціологічний центр
Видано:  в Україні

Український фітоценологічний збірник. Серія С: Фітоекологія
Видано:  в Україні

Український форум

Український хімічний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://www.ucj.org.ua/ / http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21987&origin=resultslist
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український центр духовної культури.
Видано:  в Україні

Український центр політичного менеджменту
Видано:  в Україні

Український часопис конституційного права
Видано:  в Україні

Український часопис міжнародного права
Видано:  в Україні

Український часопис міжнародного права. Спецвипуск «Правові аспекти україно-російських відносин на сучасному етапі»
Видано:  в Україні

Український часопис міжнародного права. Спецвипуск, присвячений пам’яті О.В. Задорожнього. – 2017 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Український Щорічник з Європейських інтеграційних Студій. – Луцьк: Терен, 2018. – Вип. 1.
Видано:  в Україні

Український щорічник міжнародного права
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український юрист
Видано:  в Україні

Українські вісті. США, Детройт
Видано:  закордоном

Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Посилання на журнал, показники:  http://znau.edu.ua/images/images-news/2017/11/Zbirnyk_%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3...%20%D0%95%D0%BB_%D1%82%D0%B8.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Житомир

Українські жінки у горнилі модернізації
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Українські і балканські міждисциплінарні дослідження
Видано:  закордоном

Українські історики XX ст.
Видано:  в Україні

Українські культурологічні студії
Посилання на журнал, показники:  http://www.ucs-univ.kiev.ua/index.php/ua/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українські медіа: проблеми моделювання медійного контенту: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українські міждисциплінарні студії
Видано:  в Україні

Українські проблеми

Українські пропілеї
Видано:  в Україні

Українсько-англійсько-латинський словник.Навч. посібник. – К.:ВПЦ” Київський університет”, 2018. –319 с.
Видано:  в Україні

Українсько-європейський журнал міжнародного та порівняльного права

Українсько-македонський науковий збірник. НАН України, Hаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, МАНМ
Видано:  в Україні

Українсько-македонський науковий збірник. – К.: НАН України
Видано:  в Україні

Українсько-польська міжнародна науковоа конференція
Посилання на журнал, показники:  http://science.univ.kiev.ua/news/official/2460/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспективи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Луцьк

Українсько-польський журнал. – Ченстохова-Київ

Українсько-польський щорічник «OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ»
Посилання на журнал, показники:  http://osvitologia.kubg.edu.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС»

Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці: Монографія / [В. Балюк, М. Дорошко, В. Копійка та ін.]; наук. ред. В. Балюк, М. Дорошко. – Київ: Ніка-Центр; Люблін : Вид-во УКМС, 2019.
Видано:  в Україні


Вгору