Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Івано-Франківськ

Сборник научных статей "Homo Loquens".
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Росія

Современные научные достижения – 2013: Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Прага

Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Всеукраїнська наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Соціологія майбутнього і майбутнє соціології у ХХІ столітті / Матеріали ХІІ Міжнародних соціологічних читань памяті Н.В.Паніної
Видано:  в Україні

Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 грудня 2015 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Рівне

Сучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т.
Видано:  в Україні

Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Схід : аналітично-інформаційний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://skhid.kubg.edu.ua/ / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38779 / https://doaj.org/toc/1728-9343?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221728-9343%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D / https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=k0lmYaAAAAAJ&view_op=list_works / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=4421&org=Skhid,p4421,3.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2009), 16-17 квітня 2009 р., м.Київ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  К.: МІВВЦ

Тезисы конференции "ХVII Межвузовская научная конференция молодых ученых"
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінськ, Білорусь

Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали «круглого столу» (Харків, 2 груд.2016 р.) за заг.ред А.П.Гетьмана. – Х.: Право, 2016. – 328 с
Видано:  в Україні

Технологічні особливості охорони, збереження та лікування багатовікового історичного дерева «Дуба Максима Залізняка»». Збірка наукових праць.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

У Тридев’ятому царстві: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (Бердянськ, 25–26 вересня 2014 р.).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Бердянськ

Успехи физических наук
Посилання на журнал, показники:  http://ufn.ru/ru/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий:Съезд Общества физиологов растений России
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Нижний Новгород

ХIV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Одесса, 8-14 сентября 2016 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковско
Видано:  в Україні

Харків : У справі, 2017. - 371 с.
Видано:  в Україні

Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
Видано:  в Україні

ХНУ: Видавництво "Лідер"
Місце знаходження:  м . Харків

Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

як фактор соціалізаціїі соціального захисту в сучасному суспільстві: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

- К. : "Талком",2015
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- К.: ВПЦ "Київський університеет"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- К.: Український фітосоціологічний центр
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- К.: Чорнило, 2016.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- К.:НПУ імені М.П.Драгоманова,2014
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

- Чернівці : Видавничий дім "Родовід",2015
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Чернівці

-К.: ІМБ, 2014
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  київ

– Dubai: Publishing office ROSTranse Trade F Z C company, Ajman, UAE
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Dubai

– London, United Kingdom: IASHE, 2017
Видано:  в Україні

– Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017
Видано:  в Україні

– Київ. – 2018.
Видано:  в Україні

– Нижний Новгород, Йошкар-Ола: Историко-литературный музей финно-угорских народов имени Валентина Колумба, 2010
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Н.Новгород

, Джозеф. Олмейрова примха: роман, оповідання, повість – Харків: Фоліо, 2017
Видано:  в Україні

! Міжнародний економічний форум К., ФОП Ямчинський О.В.
Видано:  в Україні

. 4-TH CAUCASIAN INTER. SYMPOSIUM ON POLYMERS & ADV. MATER.” GEORGIA, 2015
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Georgia

. X International scientific-technical conference «Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry», Lviv, Ukraine, May 18–23, 2020
Видано:  в Україні

. Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.- практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016
Видано:  в Україні

. Київський національний університет. Інститут філології. Київ-2019
Видано:  в Україні

. Науково – популярне видання. – К.: Видавництво «Анавіт», 2019
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

‘’Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України’’ –2014
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

" Україна в гуманітарних соціально-економічних вимірах"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

"ACM'2014" ("Asteroids, Comets, Meteors")
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Гельсінкі, Фінляндія

"ANTE PORTAS - Security Studies"
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Польща

"AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2018, National Aviation University October 10, 2018 – October 12, 2018"
Видано:  в Україні

"AVIATION IN THE XXI-ST CENTURY" - "Safety in Aviation and Space Technology".Symposia: "Information technology and systems in the aviation industry",Kyiv
Видано:  в Україні


Вгору