Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Шрагівські читання : зб. ст. і матер.
Видано:  в Україні

Штучний інтелект
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Штучний інтелект contra людський мозок: перспективи обдарованості в динаміці інформаційного світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 24 жовтня 2018 року
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Штучний інтелект та інтелектуальні системи: Міжнародна науково-технічна конференція (AIIS)
Посилання на журнал, показники:  http://www.ipai.net.ua/conference/index.html
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Бердянськ

Штучний інтелект. Інтелектуальні системи: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (Кацивелі, Крим, 2013)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кацивелі, Крим

Шумпетеровские чтения (Schumpeterian Readings): Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Пермь

Щастя та цивілізаційний розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щвченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щек
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щелочной магматизм Земли и связанные с ним месторождения стратегических металлов: Школа «Щелочной магматизм Земли»: Международная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Що потрібно знати у зв’язку із поданням позову до суду? / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда; Видання виправлене і доповнене за ред. к.ю.н., доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової к.ю.н., доц. О.Ю. Костюченко. – К., 2016. – 64с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Що таке судовий наказ? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щоденник. – Варшава.: READ ME
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Варшава

Щоквартальний бюлетень "Відновне правосуддя в Україні"
Видано:  в Україні

Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал: Економіка.Фінанси. Право
Видано:  в Україні

ЩОМІСЯЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ЕКОНОМІКА ФІНАНСИ ПРАВО
Видано:  в Україні

Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-правові засади»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щорічна накуково-практична конференція для молодих науковців та студентів "Публічне адміністрування: сучасний стан та перспетиви розвитку"
Видано:  в Україні

Щорічна наукова конференції Інституту ядерних Досліджень НАН України, Київ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Щорічник «Зовнішня політика України 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». - К.: ВД Стилос, 2013.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щорічник «Зовнішня політика України 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». - К.: ВД Стилос, 2012.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щорічник «Зовнішня політика України 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». ISBN 978-966-193-094-9
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Щорічник-2009. Інститут ядерних досліджень НАН України
Видано:  в Україні

Щорічник-2012. Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Эверсманния

Эволюция осадочных процессов в истории Земли. Материалы VIII Всероссийского литогогического совещания (Москва)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва, Росія

Экзистенциальная социология: проблема идентификации парадигмальной специфики : монография
Видано:  в Україні

Экоаналитика-2006: тезисы докладов VI Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды (Самара, 2006 г.)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Самара

ЭКОАНАЛИТИКА-2009: тезисы докладов VII Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды (Йошкар-Ола, 21-27 июня 2009 г.)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Йошкар-Ола

Экоаналитика: конференция с международным участием
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія, Каліненград

Эколгия, эволюция и систематика животных: материалы международной научно-практической конференции. Рязань: НП Глобус губернии. 2012
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Рязань, Россия

Экологическая безопасность защиты растений = Environmental Safety of Plant Protection: Междунар. науч. конф., посвящ. 105-летию со дня рожд. чл.-корр. А. Л. Амбросова и 80-летию со дня рожд. акад. В. Ф. Самерсова
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, Мінськ

Экологическая безопасность региона. Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Брянск

Экологическая педагогика и психология здоровья: проблемы, перспективы развития: материалы ежегодной Международной научно-практической конференции (Бирск, 20 февраля 2014 г.)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Бирск

Экологическая химия
Посилання на журнал, показники:  http://www.chemjournals.net/eco/eco_n.htm
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Петербург

Экологические проблемы. Евразийское пространство
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Экология
Видано:  закордоном

Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сборник международной научно-технической конференции
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків-Алушта

Экология и промышленность: научно-производственный журнал
Посилання на журнал, показники:  http://energostal.kharkov.ua/zhurnal
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Экология птиц: виды, сооб¬ще¬ства, взаимо¬связи. Тр. научн. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861-1923). 1-4 дек. 2011 г., г. Харьков, Украина.
Видано:  в Україні

Экология языка и коммуникативная практика
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Красноярск

Экономика и аудит

Экономика и банки
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37546
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Пінськ, Білорусь

Экономика и предпринимательство
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27783
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Экономика и современный менеджмент: теория и практика: Международная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія, м. Новосибірськ

Экономика и социум [Електронний ресурс]
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Экономика и управление в XXI века: современные методы, формы и технологии: сборник научных статей
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, м. Гродно


Вгору